Tisztelt Látogató!

Ez a honlap tisztelgés Antall József emléke előtt, főhajtás a rendszerváltoztató miniszterelnök halálának 25-ik évfordulóján. A honlappal az is a célunk, hogy az évfordulótól kezdve az Antall Józsefről megjelenő fontosabb írásokat az interneten elérhetővé tegyük. Szeretnénk elősegíteni, hogy a rendszerváltoztató miniszterelnök elfoglalja az őt megillető helyet az emberek emlékezetében.

A rendszerváltoztatás története a szabadság visszaszerzésének története: az 1956-os forradalom követeléseinek valóra váltása. Magyarországon 1989 és 1991 között vér nélküli, a jog útján véghez vitt forradalom zajlott le. Forradalom az erejét vesztő szovjet világbirodalommal és magyarországi helytartóikkal szemben, akik sem a tömegbe lövetni, sem az általuk előidézett gazdasági csőd következményeit vállalni nem akarták vagy nem merték. Ez megteremtette a békés átmenet lehetőségét, de az esélyt azok váltották valóra, akik több mint négy évtized kommunista diktatúrája után is demokráciát, jogállamot és a közjogi hagyományainkon alapuló parlamentarizmust kívántak Magyarországon. Közülük is kiemelkedett Antall József, mint a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások meghatározó személyisége, majd a szabad választások utáni első, a parlamentnek felelős miniszterelnök.

„Ha megszakad az emlékezés, akkor nem fogunk összetartozni, nem tudunk erőt meríteni a múltból ahhoz, hogy a jelen nehézségeit át tudjuk élni.” – figyelmeztetett Antall József pályafutásának egyik tetőpontján, a Somló hegyen elmondott nevezetes beszédében, mielőtt elindult Prágába, hogy aláírja a Varsói Szerződés megszüntetéséről szóló egyezményt. A történelemnek végső soron ez a tétje: mindannyian a rendszerváltoztatás örökösei vagyunk.

Mostanra felnőtt az a nemzedék, amelynek gyermekként Antall József halálhírének televízióban történt bejelentése volt az első találkozása a történelemmel. 25 esztendővel lettek idősebbek azok, akik lerótták kegyeletüket ravatalánál. Eljött az idő, hogy immáron szerény, de létező történelmi távlatból közös emlékezetünk számára is megrajzoljuk portréját: elkötelezett és bátor helytállását, felkészült és széleslátókörű gondolkodását, nagyvonalú kompromisszumra kész, de a lényeg tekintetében következetesen kitartó és hajlíthatatlan jellemét, szolgálatban töltött életét és halálát.

Gulyás Gergely