A honlap számára készített cikksorozat 2019. Kajdi József

A Miniszterelnöki Hivatal első vezetőjének (1990-1994) cikksorozata a Miniszterelnökség jogelődje létrejöttéről és működéséről Antall József miniszterelnöksége alatt. (Feltöltés folyamatosan, a cikksorozat készítésével párhuzamosan)