A központi közigazgatás megszervezése Antall József irányadása alapján

Az 1990. évi országgyűlési választások eredményeként létrejött Országgyűlés az első, alakuló ülését 1990. május 2-án tartotta, amikor Antall József is megkapta a kormányalakításra a felkérést. Ettől a naptól kezdve a Németh-kormány is már csak ügyvivői, korlátozott hatáskörrel rendelkező Kormányként működött, egészen az Antall-kormány megalakulásáig, vagyis 1990. május 23-áig. Antall József május 2-án át is helyezte a székhelyét az MDF Bem téri székházából a Parlamentbe. Németh Miklós és különösen Kiss Elemér (aki akkor a Minisztertanács Hivatalának államtitkári vezetője volt) szép gesztusának köszönhetően Antall a Kormányának megalakításáig a Hivatal vezetőjének félemeleti szobáját – a titkársági szobákkal együtt – kapta meg.?

A Németh-kormány igyekezett tisztességesen és rendben átadni a kormányzást, a folyamatban lévő feladatokat. Az ügyek átadása kapcsán anyagokat is készíttetett az egyes tárcák részéről, sőt kormányhatározatban kijelölte azon minisztériumi vezetőket, akik közreműködtek a kormányváltás vonatkozásában az átadás-átvételben. Minden tárca részéről ki volt jelölve általában egy legalább miniszterhelyettesi rangú vezető, aki a végrehajtói hatalom zökkenőmentes átadása és működése folyamatosságának biztosítása érdekében köteles volt összegezni a tárcájánál, illetve intézményénél folyamatban lévő ügyeket és megfelelően tájékoztatni a Kormányt, illetőleg a minisztérium új vezetését. E személyek jó része aztán meg is maradt az adott tárcánál vagy más intézménynél többségében vezetői beosztásban?. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy több minisztériumnál valamennyi korábbi vezető közül csak ezek a vezetők maradtak helyben, a többiek még az Antall-kormány megalakulása előtt felmentették magukat.

Külön is szólni kell Németh Miklós kormányfő és Kiss Elemér, a Minisztertanács Hivatala akkori vezetőjének további korrektségéről is, ugyanis mind Antall József számára, mind számomra hallatlanul tisztességesen adták át a tisztségüket, kellő részletességgel tájékoztatva a feladatokról, a bizalmas és még a kényes – beleértve személyi – kérdésekről is.? Antall József első hivatalos, 1990. május 23-i parlamenti miniszterelnöki beszédében nem véletlenül köszönte meg Németh Miklósnak és Kormányának a kormányzati ügyek korrekt átadását.

Kajdi József

(a Miniszterelnöki Hivatal vezetője 1990 májusa és 1994 júliusa között)