A központi közigazgatás megszervezése Antall József irányadása alapján

Bár a Hivatal elsődleges feladata a miniszterelnök kiszolgálása, tevékenységének segítése volt, emellett a Kormány működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A Hivatal a Kormány működésével kapcsolatban elkészítette a Kormány munkatervét, és figyelemmel kísérte annak végrehajtását. A végrehajtás időbeli csúszása esetén a miniszterelnökkel a kormányülésen – jegyzőkönyvbe is foglalva – mondatta ki a mielőbbi teljesítésre vonatkozó figyelmeztetést, felszólítást.

A MEH az egyik fontos szereplőként részt vett a kormányelőterjesztések tervezetének tárcaegyeztetésében is. Véleményének súlyát nyilvánvalóan a miniszterelnök személyének „közelsége” is erősítette.

A Kormányhoz beterjesztett előterjesztéseket a Hivatal tartalmi és formai követelmények szerint is vizsgálta (e vizsgálat eredménye tükröződött általában a miniszterelnök felkészítését szolgáló feljegyzésekben).

A beterjesztett előterjesztések alapján szintén a Hivatal készítette el az adott kormányülés napirendi javaslatát is.

Végezetül a Hivatal gondoskodott a Kormány döntéseinek végső formába öntéséről, a kihirdetéséről, a közzétételéről (a Magyar Közlönyben vagy a Határozatok Tárában), illetőleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról, és figyelemmel kísérte a kormánydöntésekben meghatározott határidős és folyamatos feladatok végrehajtását.

A Hivatalnak a kormányülés ténylegese lebonyolításával kapcsolatos feladatairól egy külön, a „Kormányülések” c. anyagban fogok írni.