A központi közigazgatás megszervezése Antall József irányadása alapján

Az Antall-kormány megalakulását (május 23.) követően jó pár napig úgy „vezettem” a Miniszterelnöki Hivatalt, hogy ténylegesen még ki sem voltam nevezve a Hivatal élére.? Ennek is betudható, hogy a május másodikát követő első napok, sőt hetek is a Hivatal életében nagyon kaotikusan teltek el, hiszen a miniszterelnökjelölt, majd a megválasztott új miniszterelnök szakmai kérései teljesítése közepette még nem hivatalos vezetőként igyekeztem egyáltalán megismerni a kormányhivatalt, annak működését és persze a jövendő munkatársaimat is.

Mindebben nagy segítségemre volt az általános helyettesemként felkért, nagyon korrekt és hallatlanul felkészült jogász, Müller György, aki nem mellékesen már 1985 óta a kormányhivatal jogi részlegének munkatársa? volt. A hivatali évek során kialakult baráti kapcsolatunkat soha nem a hierarchia, hanem sokkal inkább a partnerség és az együttműködés jellemezte. További nagy köszönettel tartozom Kodela Lászlónak, a Személyzeti főosztály akkori munkatársának is, akit volt egyetemi barátként Bogdán Tibor ajánlott a figyelmembe, akit hivatalba lépésemkor – a korábbi vezető felmentésével egyidejűleg – főosztályvezetőként rögtön ki is neveztem a Személyzeti Főosztály élére.?

Ha már ennél a témánál járunk, akkor már most előzetesen feltétlenül meg kell említenem, hogy politikai okból csak egyetlen egy személyt kellett eltávolítanom a Hivataltól, ráadásul azt sem saját akaratból.? Ez persze köszönhető volt annak is, hogy azok, akik a politikai értékrendjük alapján nem tudták elfogadni azt, hogy egy jobbközép Kormány alatt dolgozzanak a kormányhivatalban, azok meg sem várva az új Kormány megalakulását távoztak a Hivataltól. Volt olyan szervezeti egység (pl. a Medgyessy Péter által vezetett Gazdaság Politikai Titkárság), ahol egyetlen munkatárs sem maradt, iratoktól és információktól is teljesen üresen maguk után hagyva az irodáikat (legalább is az ezekbe az irodákba költöző Matolcsy-csapat munkatársaitól ezt az információt kaptam).

Természetesen aztán az évek során, menet közben mások is távoztak a Hivataltól (hiszen valahol ez az élet rendje is), de nyugodtan kijelenthetem, hogy kifejezetten politikai okból senki sem került eltávolításra, ami persze nem jelenti azt, hogy az önként („munkavállalói” felmondással) vagy közös megegyezéssel távozók között nem volt olyan, aki politikai értékrendje, meggyőződése vagy szimpátiája miatt távozott.?