- 2018. december 3. 11:34
- Antall György

Apámhoz közeli jó viszony fűzte idősebb Bush elnököt.

- 2019. január 18.
- Feledy Péter

Antall József megítélésének eltorzítása káros volt az ország számára.