- 2018. december 3. 11:34
- Antall György

Apámhoz közeli jó viszony fűzte idősebb Bush elnököt.

- 2019. január 18.
- Feledy Péter

Antall József megítélésének eltorzítása káros volt az ország számára.

- 2019. december 12.
- Kónya Imre

Huszonhat évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Antall József, a rendszerváltás utáni Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke. Az 1990-ben az MDF-frakció vezetőjévé választott, majd 1993-1994-ben belügyminiszter Kónya Imre frissen megjelent, Antall József közelről című könyvében állít emléket a politikusnak. A Kortárs Kiadó által gondozott kötetet – amely előszavának egy szerkesztett részletét közöljük – ma mutatják be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen: a szerzővel Ablonczy Bálint, a Válasz Online munkatársa beszélget. Kónya Imre a korabeli videófelvételekkel illusztrált szövegében úgy fogalmaz: „A miniszterelnök nem kereste a háborúskodást, mert tudta, hogy a népnek békére, nyugalomra van szüksége. S mert ilyen volt a természete. Ellenfeleit legyőzni, és nem megsemmisíteni akarta.”

- 2020. április 29.
- Schiffer András

Éppen ma harminc éve köttetett meg a paktum, amelyet sokan a rendszerváltás elárulásaként emlegetnek azóta is. Pedig nem volt az, sőt. Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő három évtized távolából kegyelmi pillanatnak látja. A kegyelmi pillanat azonban hamar elillant, s ami akkor elmaradt, két évtized alatt bár, de nyílegyenesen torkollott a NER-be. Elemzés.

- 2020. május 2.
- Ungár Péter

Éppen harminc éve, 1990. május 2-án volt az első szabadon választott országgyűlés alakuló ülése. A mai parlamentben egyetlen képviselő van, aki nem élt még akkor: e cikk szerzője, Ungár Péter. Az LMP-s politikus szerint Antall Józsefnek és a harminc évvel ezelőtti MDF-nek minden lényeges kérdésben igaza volt, s az ő ciklusuk volt az egyetlen, amely nem a szárszói sátorban fogant és működött. Noha a politikai viták természetesek arról az időszakról is, az már Ungár szerint sem normális, hogy ma Kövér László szerint nem a nemzet része, aki nem az ő politikai oldalán áll. Hogyan és miért jutottak ide közéleti vitáink? Az első ciklus, a harminc évvel ezelőtti történések mára való kihatását a héten Schiffer András már elkezdte elemezni hasábjainkon, most Ungár Péter válaszol, de várjuk a további érdemi hozzászólásokat is.

- 2020. május 22.
- Ablonczy Bálint

Antall József éppen harminc évvel ezelőtt megalakult kormányának alkalmatlanságáról szinte közmegegyezés van a magyar közéletben. A jobboldal a „puhaságot” és az SZDSZ-szel való lepaktálást emlegeti, a baloldal azóta is a gazdasági szakértelem hiányát rója fel. Antall József tényleg a liberálisok kottájából játszott? Leírható lett volna az államadósság? Ideológiai okokból mondtunk le az orosz piacokról? Mítoszok, amelyeket a Válasz Online az évfordulóra tekintettel lerombol.

- 2020.május 28.
- Ablonczy Bálint

„Apám azt gondolta: az állam vezetőinek az a feladata, hogy felemelje azokat, akiknek kevesebb jutott, s ne leszálljon hozzájuk. A modern politikában ez teljesen máshogy van” – mondja a Válasz Online-nak Antall György. Antall József elsőszülött fia annak ellenére nem beszélt édesapjáról eddig részletesen a nyilvánosságban, hogy az első szabadon választott miniszterelnök „titkos tanácsosaként” sok mindent látott és hallott. Exkluzív nagyinterjú.