A rendszerváltoztató miniszterelnök

A miniszterelnök felhívott telefonon, hogy menjek át hozzá. Elmondta, az utolsó pillanatban vagyunk, hogy lépjünk. Megállapodtunk, hogy a frakcióban elindítjuk az akciót. Ahhoz azonban ragaszkodtam, hogy a frakcióülésen legyenek jelen az MDF elnökségének nem képviselő tagjai is. Elsősorban Lezsák Sándorra gondoltam, mert mindenképpen meg kellett akadályozni, hogy – amennyiben az ő részvétele nélkül számolunk le Csurkáékkal – Lezsák a pártot a frakció ellen fordítsa.

Az MDF-frakció ülésének tárgya, megfelelően általános megfogalmazásban, a Magyar Demokrata Fórumon belüli vitákkal kapcsolatos állásfoglalás volt. Az elnökség a frakcióülést megelőzően elfogadta az általam elkészített előterjesztést, amely arra vonatkozott, hogy zárjuk ki a frakcióból Csurka Istvánt, Zacsek Gyulát, Király B. Izabellát és Balás Istvánt. Ők voltak ugyanis azok a képviselők, akik folyamatosan a kormánypárti frakció ellen dolgoztak. Ezzel akartuk indítani az MDF egységének helyreállítása című akciót, ami tulajdonképpen a Csurka csoporttal való leszámolást jelentette.

Előzetes anyagot készítettünk a négy képviselő szavazásairól, amiből nyilvánvaló volt, hogy folyamatosan szembehelyezkednek a frakció többségi álláspontjával. A képviselőcsoportból történő kizárás indoklására ez volt a megfelelő alap és nem az egyéb politikai szempontok, amelyek a pártra tartoztak.

Amikor előterjesztettem a négy képviselő kizárására vonatkozó frakcióelnökségi javaslatot, általános volt a meglepetés. Csurka István nem vett részt az ülésen, a másik három érintett viszont jelen volt. Antall közvetlenül az előterjesztést követően kért szót. Elmondta, hogy egyetért az előterjesztéssel, s azt is, hogy az utolsó pillanatig megpróbálta az ellentéteket kiegyenlíteni, de nem sikerült. Arra is utalt, hogy a pártban és a frakción belül is súlyos ellenérzéseket váltott ki Debreczeni József és Elek István tevékenysége is. Úgy véli azonban, ez a két képviselő – miközben az MDF-en belüli ellentétekhez ők is hozzájárultak – a parlamentben végig a kormánnyal azonos álláspontot képviseltek. Ezért az ő vonatkozásukban javasolja, hogy a frakció fogadja el azt a megoldást, amit Debreczeni József és Elek István a hozzá intézett levelükben elvállaltak és felajánlottak. Felkérte Salamon Lászlót, hogy – mint mondta – kizárólag hangszalagjának kímélése okából, ismertesse a két képviselő levelét.

Salamon ezután felolvasta a levelet, amelyet Debreczeni és Elek – Antall és Kulin hosszas rábeszélésére – hajlandó volt megírni. Ebben a két képviselő felajánlja, hogy a kialakult helyzetre tekintettel felfüggeszti a Magyar Demokrata Fórumban való tagságát. A miniszterelnök felvezető szövegére is tekintettel, mindenki előtt világos volt, hogy ez azt jelenti, a két képviselő továbbra is az MDF-frakció tagja marad.

A vita során egyik miskolci képviselőnk, Kiss György felszólalásában javasolta, hogy Csurkáék mellett Debreczeni Józsefet és Elek Istvánt is zárja ki a képviselőcsoport. Ezután kért szót Lezsák Sándor, mint vendég, s kijelentette, hogy számára Csurka István és a másik három, a frakcióelnökség által javasolt képviselő kizárása csak akkor fogadható el, ha a képviselőcsoport Debreczenit és Eleket is kizárja tagjai sorából. Ezek után nem volt jelentkező. Ülésvezetőként megkérdeztem, hogy van-e még hozzászólás, és a miniszterelnökre néztem. Megrázta a fejét és intett, hogy nem. Ezek után került sor a titkos szavazásra.

A szavazatok összeszámlálása után kiderült: a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja mind a hat képviselőt kizárta a frakcióból. Annak ellenére, hogy az elnökségi asztalnál mindenki által látható módon, Antall és én Debreczeni és Elek nevét kihúztuk a kizárandó képviselők közül.

Kulin Ferenc azonnal bejelentette, hogy tiltakozásul kilép az MDF képviselőcsoportjának elnökségéből. Másnap, amikor Antall Józseffel erről beszélgettünk, a miniszterelnök megjegyezte, méltányolja Kulin Ferenc szolidaritását a kizárt liberális képviselők iránt, de tudomásul kell venni, hogy lehet politikai kompromisszumokat kötni, de a titkos szavazásnak mindig megvan a maga kockázata.

A végkifejlet: az MDF országos választmánya, éjszakába nyúló ülésen, a képviselőcsoport döntésével összhangban kizárta a tagjai sorából Csurka Istvánt, Zacsek Gyulát, Király B. Izabellát és Balás Istvánt. Debreczenivel és Elekkel nem foglalkozott a választmányi ülés, hiszen ők az MDF-tagságukat felfüggesztették. A szavazás eredményének kihirdetése után Csurka István teátrálisan kirúgta maga alól a széket és távozott az országos választmány üléséről. Az MDF egysége ezzel helyreállt.