Markó István

Az MDF országgyűlési képviselőcsoportjának első ülésén a leendő koalíciós partnerek elfogadásáról folyt a vita. Antall József minden esetben többségi szavazathoz kötötte az elkezdett tapogatódzó tárgyalások folytatását. A KDNP esetében szó sem volt vitáról, de a kisgazdák nem minden képviselőnek nyerték meg a tetszését. Emlékszem, szavaztunk a Fideszről is, de a támogatottságuk a 10 százalékot sem érte el.

A szünetben megkerestem Antall Józsefet és elmondtam neki, hogy nekem elég erős kisgazda gyökereim vannak, dédapám volt az első Kisgazdapárt megalakítója, 1908-ban. Felajánlottam a segítségemet bizonyos ellentétek feloldásában, elsimításában. Antall József mereven rám nézett, majd szinte hadarva kérdezte:

- Ki a te dédapád?

- Nagyatádi Szabó István - mondtam kissé megilletődve.

- És ezt, csak most mondod, hát hogyan hallgathattad el ezt eddig - fakadt ki és azon nyomban megölelt. Még aznap este leültünk erről beszélgetni. Jóleső érzés volt, ahogy dédapámról beszélt. Ami ennél is nagyobb megtiszteltetésnek számított: 1990. május 23-án, a kormányprogram vitája utáni parlamenti felszólalásában megemlékezett dédapámról, utalva arra, hogy a dédunoka is itt ül a parlamentben. Természetesen erre a megtiszteltetésre én nem szolgáltam rá, de meg kell mondanom nagyon jólesett. Antall József pedagógus is volt. Tudott a lélek húrjain játszani.