Források

A honlap tartalmának összeállításánál a következő – szerzői jogvédelem alá eső műveket – használtuk fel:

 • ANTALL JÓZSEF: MODELL ÉS VALÓSÁG
 • A POLITIKUS ANTALL JÓZSEF – AZ EURÓPAI ÚTON
  • Szerkesztette: Jeszenszky Géza-Kapronczay Károly-Biernaczky Szilárd
 • ANTALL JÓZSEF NEM POLITIKAI MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA
  • Összeállította: Gazda István, Kapronczay Károly, Bodorné Sipos Ágnes
 • ANTALL JÓZSEF NEM POLITIKAI MŰVEIBŐL
  • Összegyűjtötte: Kapronczay Károly
  • Sajtó alá rendezte, és a jegyzeteket készítette: Gazda István
 • KÓNYA IMRE: …ÉS AZ ÜNNEP MINDIG ELMARAD? Történetek a rendszerváltástól napjainkig
 • OSSKÓ JUDIT: KÉSEI MEMOÁR
 • RÓZSA MARIANNA KIADATLAN NAPLÓJA
 • antalljozsef.igytortent.hu
 • fjf.hu

HA MŰVÉNEK FELHASZNÁLÁSÁT A SZERZŐI JOGVÉDELEM ALÁ ESŐ MŰ SZERZŐJE KIFOGÁSOLJA, ERRE IRÁNYULÓ ÍRÁSBELI NYILATKOZATÁNAK VÉTELÉT KÖVETŐEN A KIFOGÁSOLT MŰVET HALADÉKTALANUL ELTÁVOLÍTJUK A HONLAPRÓL