Kormányülések

ÖSSZEFOGLALÓ

A KORMÁNY

1991. augusztus 1-jei üléséről

Jelen vannak:

 

mint a Kormány tagjai

a távollevő miniszterek képviseletében

mint a Kormány üléseire állandó meghívottak

a miniszterelnök által a Kormány ülésére meghívott

Napirend:

1/ Előterjesztés a Japán Kormány által pénzügyi, technikai segítségnyújtásra biztosított segélyre vonatkozó egyezmény elfogadásáról és megkötéséről

Előadó: dr. Bódy László

A vitában részt vettek:

 • dr. Bódy László
 • dr. Müller György
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

2/ Előterjesztés a postáról szóló törvényjavaslatról és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezetéről kiegészítés a postáról szóló törvényjavaslat tervezetéhez a július 16-ai közigazgatási államtitkári értekezlet alapján

Előadó:

 • Siklós Csaba
 • dr. Balsai István

Meghívott: dr. Bódy László a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese

A vitában részt vettek:

 • Siklós Csaba
 • dr. Müller György
 • dr. Bódy László
 • dr. Kodolányi Gyula
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Bogdán Tibor
 • dr. Antall József
 • dr. Horváth Balázs

A Kormány az előterjesztést és a benyújtott kiegészítést azzal fogadta el, hogy

 • a törvényjavaslatot a 9. § (2 ) bekezdésének b) változata szerint a kivételes eljárás és sürgős tárgyalás kezdeményezésével az Országgyűlés elé terjeszti, előadó: Siklós Csaba közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter;
 • a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének b) pontját úgy kell véglegezni, hogy az csak a postai szolgáltatás késedelmes teljesítésére vonatkozzék;
 • a végrehajtási rendeletet a törvényjavaslat elfogadását követően kell véglegesíteni és ismételten a Kormány elé terjeszteni.

3/ Előterjesztés a munkavállaló résztulajdonosi program alapelveiről

Előadó: dr. Kupa Mihály

Meghívott: dr. Body László a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese

A vitában részt vettek:

 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Müller György
 • dr. Schamschula György
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Boross Péter
 • dr. Jeszenszky Géza
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Bódy László
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Sárossy László
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a határozat 1. pontjában a tulajdonosok többségének hozzájárulását kell kikötni.

4/ Előterjesztés a Kormány hároméves intézkedési programjára a gyermekek és fiatalok jövőjéért

Előadó: Bárdos Balázs

Meghívott: Wootsch Péter a Miniszterelnöki Hivatal Ifjúságpolitikai Titkárságának vezetője

A vitában részt vettek:

 • Bárdos Balázs
 • dr. Müller György
 • dr. Kelemen András
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Gálszécsy András
 • dr. Tarján Lászlóné
 • dr. Kálmán Attila
 • dr. Boross Péter
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Für Lajos
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

 • kivételes eljárás kezdeményezésével tájékoztatót nyújt be az Országgyűlés elé - tudomásulvétel céljából -a Kormány által elfogadott hároméves intézkedési programról, előadó dr. Für Lajos, az Ifjúságpolitikai Kabinet elnöke;
 • az intézkedési programot a kormányülés vitájának figyelembevételével dr. Für Lajos, az Ifjúságpolitikai Kabinet elnöke, Bárdos Balázs a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, Kupa Mihály pénzügyminiszter, dr. Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter, dr. Surján László népjóléti miniszter, valamint dr. Kiss Gyula munkaügyi miniszter véglegezze, a véglegezett tömör intézkedési program vegye figyelembe a megvalósíthatóság és a finanszírozhatóság követelményeit.

5/ Előterjesztés a hazai alumíniumkohászat gyorsított ütemű megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről

Előadó: dr. Bod Péter Ákos

Meghívott: Gulácsi Gábor, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • Gulácsi Gábor
 • dr. Tarján Lászlóné
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Kupa Mihály

A Kormány az előterjesztést egy tartózkodással azzal fogadta el, hogy

 • a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat a Miniszterelnöki Hivatal az Állami Vagyonügynökség bevonásával vizsgálja meg abból a szempontból, hogy szükséges-e az ügy Országgyűlés elé terjesztése;
 • a határozatnak rendelkeznie kell a környezeti károk felméréséről és a szükséges beavatkozások költségeinek viseléséről.

6/ Előterjesztés a tankönyv- és jegyzetkiadás állami támogatásáról, a tankönyvek és jegyzetek terjesztéséről

Előadó: dr. Kálmán Attila

Meghívott: dr. Végh István, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium munkatársa

A vitában részt vettek:

 • dr. Kálmán Attila
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Schamschula György
 • dr. Kelemen András
 • dr. Müller György
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József
 • dr. Végh István

A Kormány az előterjesztést elfogadta azzal, hogy meg kell vizsgálni a külföldi erőforrások bevonásának lehetőségét és szükségességét a közoktatás és a felsőoktatás tankönyv- és könyvtárellátásának korszerűsítésében.

7/ Előterjesztés a XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet címei közötti előirányzat-átcsoportosításról

Előadó: dr. Tarján Lászlóné

A vitában részt vettek:

 • dr. Tarján Lászlóné
 • dr. Antall József
 • dr. Pungor Ernő

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

8/ Előterjesztés a magyar állampolgárok külföldi állampolgárokkal történő házasságkötésére vonatkozó jogszabályok módosításáról

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Boross Péter
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést levette a napirendről azzal, hogy a kérdésre az átfogóbb jellegű törvényalkotás keretében kell visszatérni.

9/ Előterjesztés a magyar - csehszlovák polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Müller György
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést elfogadta azzal, hogy a törvényjavaslatot a kivételes és sürgős eljárás kezdeményezésével az Országgyűlés elé terjeszti. A törvényjavaslat országgyűlési előadója dr. Balsai István igazságügyminiszter.

10/ Előterjesztés a kormányzati munkamegosztás felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

Előadó: dr. Müller György

A vitában részt vettek:

 • dr. Müller György
 • dr. Boross Péter
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

 • a tárcák közötti feladatátcsoportosításra csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor;
 • a határozati javaslat 3. pontjában egyértelművé kell tenni, hogy a munkamegosztás áttekintése az érintett tárcákra is kiterjed;
 • a határozati javaslat 5. pontját ki kell egészíteni a területfejlesztéssel.

11/ KÜLÖNFÉLÉK

A/ Előterjesztés a jégverés súlytotta települések megsegítésére

Előadó:

 • dr. Boross Péter
 • Lakner Zoltán

A vitában részt vettek:

 • dr. Boross Péter
 • Lakner Zoltán
 • dr. Gergátz Elemér
 • dr. Antall József
 • dr. Horváth Balázs

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

B/ A Kormány úgy foglalt állást, hogy a legfontosabb gazdaságpolitikai adatokat (fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, stb.) a Pénzügyminisztérium, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, a Magyar Nemzeti Bank és a Központi Statisztikai Hivatal koordinálja és az erre vonatkozó összegző összeállítást a kormánytagok tájékoztatása céljából a Gazdasági Kabinet Titkársága havonta készítse el.

C/ A Kormány úgy foglalt állást, hogy a tököli volt szovjet katonai bázison okozott környezetszennyezés kapcsolatos teendői megvizsgálására a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium illetékes helyettes államtitkárának vezetésével munkacsoportot kell létesíteni, amelynek tagjai a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter helyettes államtitkári vagy főosztályvezetői szintű képviselői. A munkacsoport a vizsgálat eredményéről készítsen jelentést a Kormánynak.

jegyzokonyv kivonat 1991 08 01 alairas 1

jegyzokonyv kivonat 1991 08 01 alairas 2