Kormányülések

ÖSSZEFOGLALÓ

A KORMÁNY

1991. augusztus 8-ai üléséről

Jelen vannak:

 

mint a Kormány tagjai

a távollevő miniszterek képviseletében

mint a Kormány üléseire állandó meghívottak

Napirend:

1/ Előterjesztés a biztonságpolitikai koncepcióról

Előadó: dr. Somogyi Ferenc

Meghívottak:

 • Kondor Lajos, vezérőrnagy
 • Meiszter Dávid, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Somogyi Ferenc
 • Meiszter Dávid
 • Kondor Lajos
 • dr. Boross Péter
 • dr. Für Lajos
 • Botos Katalin
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést, valamint az előterjesztéshez kiegészítésként benyújtott új határozati javaslatot elfogadta azzal, hogy a határidők az első pontban október 15. illetőleg október 31-re, a második pontban pedig november 15-ére változnak.

A Kormány az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglalt abban is, hogy gazdaságbiztonsági kérdésekben a Gazdasági Kabinet véleményét figyelembe véve a Nemzetbiztonsági Kabinet kibővített ülésén dönt.

2/ Előterjesztés a Magyar Távirati Iroda kezelésében lévő egyes ingatlanok elidegenítésének engedélyezéséről

Előadó: Oltványi Ottó, az MTI vezérigazgatója

A vitában részt vettek:

 • Oltványi Ottó
 • dr. Kajdi József
 • dr. Horváth Balázs
 • Pohankovics István
 • dr. Für Lajos
 • Nagy Ferenc József
 • dr. Antall József
 • dr. Andrásfalvy Bertalan
 • dr. Boross Péter

A Kormány az előterjesztést és a benne foglalt határozatot 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta azzal, hogy

 • a határozat 1. pontjában a Kormány a gödöllői ingatlannal kapcsolatban csak az ingatlan részbeni bérbeadásához járul hozzá; a bérbeadás feltétele a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter egyetértése;
 • a határozat 2. pontja értelem szerint kiegészül a bérbeadásból származó kifejezéssel, továbbá a mondat végén a következő szöveggel: "azzal a megszorítással, hogy a bevételből az MTI elsősorban a társadalombiztosítással, az állammal, az MNB-vel és más bankokkal szembeni tartozásait rendezze."

3/ Előterjesztés a Biharkeresztest és térségét sújtó jégverés mezőgazdasági kár enyhítéséről

Előadó: dr. Sárossy László

A vitában részt vettek:

 • dr. Sárossy László
 • dr. Kajdi József
 • dr. Bogdán Tibor
 • Botos Katalin
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést és a benne foglalt határozatot elfogadta azzal, hogy a határozat 2. pontjának szövege megváltozik (a Kormány felkéri Botos Katalin tárca nélküli minisztert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan folyósítható a jegybank által rendelkezésre bocsájtott célhitel a jegybanki kamatláb plussz 1,5-2 % kamatrés mellett az FM által megadott lista alapján a károsult mezőgazdasági termelők részére.) Felelős: Botos Katalin, tárca nélküli miniszter.

A Kormány felhatalmazta az előterjesztőt, az igazságügyminisztert, valamint a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárát, hogy a határozat 5. pontjával kapcsolatban vizsgálják meg, hogy a földhasználati adóval kapcsolatos alkotmánybírósági döntésnek mi a jogi hatása.

4/ Előterjesztés a Balaton térségében a rendkívüli halpusztulás miatt kialakult veszélyhelyzet felszámolásához szükséges intézkedésekről

Előadó: dr. Tarján Lászlóné

A vitában részt vettek:

 • dr. Tarján Lászlóné
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József
 • dr. Boross Péter
 • Pohankovics István
 • Siklós Csaba
 • dr. Sárossy László
 • dr. Pungor Ernő
 • Botos Katalin

A Kormány az előterjesztést és a benne foglalt határozatot elfogadta.

5/ Előterjesztés az Országos Személyi Alapnyilvántartó rendszert szabályozó törvény előkészítéséről

Előadó: dr. Boross Péter

Meghívott: dr. Zsuffa István, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Boross Péter
 • dr. Zsuffa István
 • dr. Kajdi József
 • Pohankovich István
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést, valamint az Ülésre átdolgozott határozatot elfogadta.

6/ Előterjesztés a magyar határforgalom ellenőrzés korszerűsítését célzó informatikai fejlesztési program megvalósításáról

Előadó: dr. Gálszécsy András

A vitában részt vettek:

 • dr. Gálszécsy András
 • dr. Kajdi József
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Boross Péter
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést, valamint az Ülésre átdolgozott új határozatot elfogadta azzal, hogy a határozat 4. pontjában a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter kerül első helyre mind a szövegben, mind pedig a felelősök körében.

7/ Előterjesztés az Országos Műemléki Felügyelőség kirendeltségei műemlékhelyreállitással foglalkozó építőipari részlegeinek gazdasági társaságokká történő átalakításának engedélyezéséről

Előadó: dr. Tarján Lászlóné

A vitában részt vettek:

 • dr. Tarján Lászlóné
 • dr. Kelemen András
 • Siklós Csaba
 • dr. Kajdi József
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József
 • dr. Pungor Ernő

A Kormány az előterjesztést levette a napirendről azzal, hogy a jövő heti kormányülésre jobban előkészítve kerüljön újra előterjesztésre. Az előterjesztő a Kormány Ülésére az Országos Műemléki Felügyelőség részéről tegyen javaslatot szakértő meghívására.

8/ Előterjesztés az Európa Tanács Kiadatási Egyezményének, Bűnügyi Jogsegély Egyezményének, valamint az elitéltek átadásáról szóló egyezményének aláírásáról

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Kajdi József
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést, valamint a benne foglalt, az ülésre átdolgozott határozatot elfogadta.

9/ KÜLÖNFÉLÉK

A/ Előterjesztés az Európai újjáépítési és Fejlesztési Bank első évi rendes közgyűlésének budapesti megszervezéséhez szükséges kormányhatározat-tervezetről

Előadó: dr. Kupa Mihály

A Kormány az előterjesztést és a benne foglalt határozatot elfogadta.

B/ Tájékoztató a Djurdjeváci és az egyéb Murára és Drávára tervezett vízlépcsők környezetvédelmi megítéléséről, különös tekintettel az Országgyűlés 28/1991. (IV. 50.) OGY sz. a “Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról" szóló határozatáról

Előadó: dr. Tarján Lászlóné

A vitában részt vettek:

 • dr. Tarján Lászlóné
 • Siklós Csaba
 • dr. Pungor Ernő
 • Pohankovics István
 • dr. Boross Péter
 • dr. Antall József

A Kormány a tájékoztatóval kapcsolatosan felkérte a témában illetékes tárcákat (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Vizügyi Minisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium), hogy a tárgyban közös előterjesztést készítsenek a Kormány számára.

C/ A Kormány az Igazságügyi Minisztérium képviselőjének javaslatára elhatározta, hogy a szövetkezeti átalakulási, az Országgyűlésnek már beterjesztett törvényjavaslatot a Házszabály alapján átdolgozásra visszakéri.

D/ A Kormány állást foglalt abban, hogy a Kormányhoz előterjesztést csak a Kormány tagjai nyújthatnak be. E döntésnek megfelelően a Kormány ügyrendjének 28. pontját módosítani kell, amelyért felelős a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára. A módosítás két ülés között kiadható.

E/ A Kormány állást foglalt a kormánytagok vidéki útjainak, megyelátogatásainak koordinálásáról. A koordinálásért felelős a Miniszterelnöki Hivatal.

F/ A Kormány hozzájárult, hogy a szovjet csapatok által Tökölön okozott környezeti károk felmérésével kapcsolatos előterjesztés elkészítésének határideje egy héttel (augusztus 22-ére) tolódjék.

G/ A Kormány tájékoztatást kapott az árvíz sújtotta területek helyzetéről, valamint az árvízvédelem kérdéseiről.

H/ A Kormány véleményt cserélt az OKGT által e hét elején bejelentett Üzemanyag-áremelés kérdéséről.

I/ A Kormány véleményt cserélt a Magyar Televíziónál az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatról, valamint a vizsgálat megállapításait tartalmazó jelentésről.

jegyzokonyv kivonat 1991 08 08 alairas 1

jegyzokonyv kivonat 1991 08 08 alairas 2