Kormányülések

ÖSSZEFOGLALÓ

A KORMÁNY

1991. évi október 10-ei üléséről

Jelen vannak:

 

mint a Kormány tagjai

 • dr. Isépy Tamás, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára (15:30-tól)
 • dr. Kálmán Attila, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkára
 • dr. Kelemen András, a Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára (15:30-től 17:00-ig)
 • dr. Szabó Tamás, a Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára (20:00-ig)
 • dr. Tarján Lászlóné, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára (13:00-tól 17:00-ig)
 • dr. Verebélyi Imre, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára (17:00-ig)

a távollevő miniszterek képviseletében

mint a Kormány üléseire állandó meghívottak

a miniszterelnök által a Kormány ülésére meghívott

Napirend:

1.) Előterjesztés a kárpótlási törvény végrehajtásához szükséges kormányzati teendőkről

Előadó: dr. Szabó Tamás

Meghívottak:

 • dr. Botos József - OTF vezetője
 • dr. Csépi Lajos - AVU ügyvezető igazgatója
 • dr. Sepsey Tamás - OKKH elnöke
 • dr. Bódy László - MNB elnökhelyettes

A vitában részt vettek:

 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Müller György
 • dr. Balsai István
 • dr. Surján László
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Bódy László
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Sepsey Tamás
 • dr. Csépi Lajos
 • dr. Botos József

A Kormány az előterjesztést és a benyújtott kiegészítő határozati javaslatot azzal fogadta el, hogy a határozati javaslat 3. pontjának harmadik bekezdése törlendő; a 3. pontban első helyen a pénzügyminiszter felelős.

2.) Előterjesztés a gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatásáról

Előadó:

 • dr. Surján László
 • dr. Botos József

A vitában részt vettek:

 • dr. Surján László
 • dr. Müller György
 • dr. Botos József
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglaltak egészére ki kell terjeszteni az OTF főigazgatójának felhatalmazását.

3.) Előterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénytervezetről

Előadó:

 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Müller György
 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Für Lajos
 • dr. Balsai István
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Verebélyi Imre
 • dr. Surján László
 • dr. Antall József
 • dr. Horváth Balázs

A Kormány úgy foglalt állást, hogy a törvényjavaslatot a munkaügyi miniszter, az ipari és kereskedelmi miniszter, a Pénzügyminisztérium, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára, valamint a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára ismételten vizsgálja meg, majd ezt követően a kormánykoalíciót alkotó frakciók véleményét ki kell kérni, amelynek megszervezéséért dr. Horváth Balázs tárca nélküli miniszter a felelős.

4.) Előterjesztés a konvertibilis valutáért történő belföldi értékesítés korlátozásáról; tájékoztató a külföldi fizetőeszközök megvásárlásával kapcsolatos pénzintézeti tevékenység (pénzváltás) devizahatósági engedélyének feltételéről

Előadó:

 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Body László

A vitában részt vettek:

 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Bódy László
 • dr. Müller György
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a 2. § (2) bekezdésében az időpont 1992. március 31-re változik.

5.) Előterjesztés a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényjavaslatról

Előadó: dr. Szabó Tamás

Meghívottak: dr. Becker Pál - országgyűlési képviselő

A vitában részt vettek:

 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Siklós Csaba
 • dr. Kelemen András
 • Botos Katalin
 • dr. Bódy László
 • dr. Antall József
 • Keresztes K. Sándor
 • Becker Pál
 • Kálmán Attila
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Gálszécsy András
 • dr. Surján László
 • dr. Balsai István

A Kormány úgy foglalt állást, hogy az illetékes parlamenti bizottságok bevonásával szükséges a törvényjavaslat további egyeztetése, amelynek előkészítéseként a Gazdasági Kabinet az előterjesztést haladéktalanul tárgyalja meg.

6.) Előterjesztés az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. IV. 29. MT rendelet módosításáról

Előadó: dr. Surján László

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

7.) Előterjesztés az energiaáremeléshez kapcsolódó szociális támogatások végrehajtásáról

Előadó: dr. Surján László

A vitában részt vettek:

 • dr. Surján László
 • dr. Szabó Tamás

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a Népjóléti Minisztérium és a Pénzügyminisztérium a szükséges egyeztetést végezze el.

8.) Előterjesztés az esztergomi úgynevezett Sötétkapu és pincerendszer tulajdonjogi helyzetének rendezéséről

Előadó: dr. Isépy Tamás

A vitában részt vettek:

 • dr. Isépy Tamás
 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Mádl Ferenc

A Kormány úgy foglalt állást, hogy az ingatlanok visszaadása Ügyében a tárgyalások folytathatók, az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Állami Vagyonügynökség pedig a további egyeztetéseket végezze el.

9.) Előterjesztés a kisajátítással összefüggő jogszabályok egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Előadó: dr. Isépy Tamás

Meghívottak: dr. Kecskés László - az IM helyettes államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Isépy Tamás
 • dr. Kecskés László
 • dr. Siklós Csaba
 • dr. Gergátz Elemér
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a törvényjavaslatot a kivételes és sürgős eljárás kezdeményezésével az Országgyűlés elé terjeszti. A törvényjavaslat előadója dr. Balsai István igazságügyminiszter.

10.) Előterjesztés a munkaügyi ellenőrzésről szóló 124/1990. (XII. 50.) Korm. rendelet módosításáról

Előadó: dr. Kiss Gyula

A vitában részt vettek:

 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Müller György
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

11.) Előterjesztés a orosz nyelvtanárok átképzésének kérdéseiről szóló 5282/1990. Korm. határozat módosításáról

Előadó: dr. Kálmán Attila

A vitában részt vettek:

 • dr. Kálmán Attila
 • dr. Müller György
 • dr. Szabó Tamás
 • dr. Für Lajos
 • Siklós Csaba
 • dr. Gergátz Elemér
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Pungor Ernő
 • dr. Kiss Gyula

A Kormány úgy foglalt állást, hogy

 • az átképzés folytatása indokolt, de szükséges a jogi garanciák kialakítása, hogy a támogatás, a célnak megfelelően hasznosuljon;
 • az átképzés 1992. évi fedezeteként meg kell vizsgálni, hogy a költségvetésbe tervezett 250 millió forint feletti 200 millió forint a Foglalkoztatási Alapból milyen módon biztosítható;
 • a határozati javaslatot az előterjesztő a pénzügyminiszterrel és a munkaügyi miniszterrel véglegezze.

12.) Előterjesztés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti vízummegállapodás módosításának kihirdetéséről

Előadó: dr. Verebélyi Imre

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

13.) Előterjesztés az országos hatáskörű államigazgatási szervek jogállásának egységesítéséről

Előadó: dr. Müller György

A vitában részt vettek:

 • dr. Müller György
 • dr. Antall József
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Gálszécsy András
 • dr. Boross Péter
 • Siklós Csaba
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Surján László

A Kormány úgy foglalt állást, hogy

 • az országos hatáskörű szervek kormányzati irányításában érvényre kell juttatni a miniszteri felelősség elvét;
 • a határozati javaslatokat a közigazgatás-fejlesztési program keretében kell véglegezni.

 

14.) Különfélék

A.) A Kormány megtárgyalta azt a jugoszláv kérést, amely arra irányult, hogy Magyarország területén áthaladjanak a Jugoszláv Néphadsereg fegyverzetét és felszerelését szállító vonatszerelvények, s felhatalmazta a kormányszóvivőt állásfoglalásának közzétételére.

B.) A Kormány úgy foglalt állást, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szőlő 1991. évi XLIV. törvény végrehajtásáért a pénzügyminiszter felelős.

C.) Előterjesztés a garanciavállalás kiterjesztésére az albán búzaszállításhoz

Előadó:

 • dr. Gergátz Elemér
 • dr. Jeszenszky Géza
 • dr. Kádár Béla

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

D.) Tájékoztató az Állami Vagyonügynökség társaságalapítási jogáról a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. létrehozásával összefüggésben

Előadó: dr. Mádl Ferenc

A Kormány tudomásul vette, hogy az Állami Vagyonügynökség alapítóként részt vesz a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. megalapításában.

E.) Előterjesztés az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elhelyezéséről

Előadó: dr. Kiss Gyula

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy egy hónapon belül gondoskodni kell - akár megosztott módon is - az ideiglenes elhelyezésről, a végleges elhelyezésre pedig december 31-ig kell megoldást találni. Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter, dr. Gálszécsy András tárca nélküli miniszter.

F.) A Kormány a Fővárosi Közgyűlés határozatának ismeretében úgy foglalt állást, hogy a Fővárosi önkormányzat egyetértésének hiányában a Világkiállítás nem rendezhető meg. A végleges állásfoglalásra a fővárosi közgyűlés döntését tartalmazó átirat kézhez vétele után kerül sor.

A Kormány állást foglalt abban, hogy a Világkiállításra szánt 30 milliárd forintos költségvetési összeget az ország infrastrukturális fejlesztésére kell fordítani.

A Kormány szükségesnek tartja 1996-ban az államalapítás 1100 éves évfordulójának az egész országra kiterjedő rendezvénysorozat keretében történő megünneplését; az erre vonatkozó országgyűlési határozat tervezetét a Miniszterelnöki Hivatal készítse elő.

jegyzokonyv kivonat 1991 10 10 alairas 1

jegyzokonyv kivonat 1991 10 10 alairas 2