Állam- és kormányfők hajtottak fejet Antall József ravatalánál