Antall József beszédei, nyilatkozatai alapján összeállította és szerkesztette: Ódor László

 

Az áldozat meg tud bocsátani, a tettes soha vagy ritkán.

Igazi parlamentáris demokrácia csak ott működik, ahol széles középrétegeken alapul a társadalom. A világban még nem működött úgy politikai demokrácia, hogy nagy szegény tömegek voltak az egyik oldalon és a másik oldalon egy vékony gazdag réteg.

A haza nem egyszerűen egy szó, a haza mindent jelent számunkra. Azt, amiért élni és valóban, ha szükséges, meghalni kell.

Jön a magyar valóság, az, hogy mindannak, ami eredmény, kezdődik a kicsinyítése, kezdődik a bajoknak, minden problémának az egyoldalú előtérbe helyezése.

Az új kormány a nép kormánya kíván lenni.

Az egyetemek és a főiskolák a magyar ifjúság európai szinten képző intézményei legyenek – de az ott tanított tudományok kutatóhelyeivé is váljanak egyben a magyar kutatóintézeti hálózhat egésze mellett.

Mindig úgy gondoltam, hogy a gazdaságpolitikában és a gazdasági életben nincs más út, csak a kapitalista rendszer. Nem most lettem a szociális piacgazdaság híve, hanem 1949 után egyetemistaként is Ludwig Erhardt tanításai hatottak rám erősen. Vagy említhetem Wilhelm Röpke harmadik útját, ami persze nem Veres Péter-i, parasztgazdaságokra alapozott harmadik út, hanem sokkal közelebb állt a szociális piacgazdasághoz, a szociális elemekkel kiegészített piacgazdaság elveihez. 

Éppen azért került sor Kelet-Közép-Európában rendszerváltozásokra, mert a kommunista politika, egy egész sor gazdasági rendszer összeomlott.

Engem mindig a politika érdekelt és azok a tudományok, amelyek a politikával összefüggnek. Mint alkalmazott politika a tanárságban is a művelődéspolitika vonzott. Igyekeztem mindent megismerni elméletben és gyakorlatban. Ezért szívesen tanítottam, szívesen dolgoztam múzeumban, levéltárban, könyvtárban egyaránt.

Ez a magyar történelemnek kitörölhetetlen része, és aki ki akarja törölni, az a nemzet ellen vétkezik.

Itt nemcsak egy egyszerű rendszerváltozásról van szó, még kevésbé egy kormányváltozásról, hanem egy világtörténelmi fordulópontról.

Kapcsolatban álltam minden olyan szerveződéssel, amely a centrum irányában mutatott, de amint láttam, hogy az MDF előbb-utóbb párttá alakul, a kereszténydemokraták viszont világnézeti alapra helyezkednek, a kisgazdák pedig a kisbirtokos-kisvállakozói réteg pártjává válnak, az MDF mellett foglaltam állást és hozzá kötöttem sorsomat.

Hát mi mellettünk biztos, hogy lesz sajtószabadság, és szeretném remélni, hogy a magyar sajtószabadságot és a magyar demokráciát nem úgy alapozzuk meg, hogy egy évre szól, hanem úgy, Magyarországon a sajtó- és a szólásszabadság és minden demokratikus alapjog érvényesülni fog.

Tudomásul kell venni, hogy az egyes ember számára mindig a saját közvetlen élete és a hétköznapok a meghatározók. Nem értékeli a NATO-t, nem értékeli a Varsói Szerződés feloszlatását, hogyha anyagilag rossz körülmények között él.

Az a dolgom, hogy a magyarságot szolgáljam. Ez nem nacionalizmus. Az a meggyőződésem, hogy tulajdonképpen mindenkinek ez a dolga ebben az országban.

Perdöntő, milyen képe van Magyarországnak külföldön. Demagóg kijelentés, hogy ne beszéljünk Európáról, hanem Magyarországról és a szociális kérdésekről: ez olcsó demagógia.

Ha az európai biztonság kérdései nem egy szövetségi rendszer egészével vannak lefedve, hanem vannak lukak ezen a biztonsági rendszeren, akkor igenis van kockázat, és kimondhatom, hogy egy országnak mindig eszerint kell élnie. A magyar társadalomnak és a magyar közvéleménynek sajnos mind a két világháború előtt egyik hibája volt, hogy nem érzékelte eléggé a veszélyt. Hiányzott sokszor a veszélyhelyzet felismerése.

Magyarország legyen Európa szerves része.

A biztonságnak mindig az egyik alapfeltétele, hogy legyen egy magyar hadsereg, tehát a magyar honvédséget igenis fejleszteni kell, és a magyar honvédséget olyan állapotban kell tartani, hogy kalandor elgondolásoknak az ország eleve ne eshessen áldozatul. Ebben az alapvető kérdésben nem hiszem, hogy a parlamenti pártok között különbség lenne, hogy ezzel ne értenének egyet.

Helmut Kohl német kancellár:
Nagy formátumú személyiség, európai kitekintésű politikus, harcos demokrata, nagy magyar hazafi és európai polgár.

Ameddig erre önök megtartanak, addig szolgálok. A tanulságokat le fogjuk vonni, és amikor lehetőségem és erőm engedi, mindent meg fogok tenni. De addig is köszönöm az ország jókívánságait, köszönöm a külföldről érkezett jókívánságokat, és köszönöm híveinknek, köszönöm barátainknak és köszönöm becsületes politikai ellenfeleinknek az együttérzést.