Antall József (1932–1993)

történész, művelődéstörténész, muzeológus, pedagógiatörténész, orvostörténész, tudományszervező, miniszterelnök tudományos és ismeretterjesztő írásainak bibliográfiája

Magyarázó életrajzi jegyzetekkel

Antall József 1990 utáni politikai írásainak címeit és a róla szóló irodalmat jelen bibliográfia nem tartalmazza

A bibliográfiát összeállította: Gazda István, Kapronczay Katalin, Bodorné Sipos Ágnes

„Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” címmel a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 95. kötetében 2012-ben megjelent bibliográfia bővített és online hivatkozásokkal kiegészített változata

 

Antall József tudománytörténeti és művelődéstörténeti írásaiból, kézirataiból, leveleiből

Összegyűjtötte: Dr. Kapronczay Károly akadémiai doktor

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket szerkesztette: Dr. Gazda István kandidátus