Antall József (1932–1993)

történész, művelődéstörténész, muzeológus, pedagógiatörténész, orvostörténész, tudományszervező, miniszterelnök tudományos és ismeretterjesztő írásainak bibliográfiája

Magyarázó életrajzi jegyzetekkel

Antall József 1990 utáni politikai írásainak címeit és a róla szóló irodalmat jelen bibliográfia nem tartalmazza

A bibliográfiát összeállította: Gazda István, Kapronczay Katalin, Bodorné Sipos Ágnes

„Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” címmel a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 95. kötetében 2012-ben megjelent bibliográfia bővített és online hivatkozásokkal kiegészített változata

 

Antall József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában. Kézirat, Bp., 1948.

A kézirat első nyomtatott változata folyóiratcikk formájában 1993-ban jelent meg

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: „A történelem iróniája…” − Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója. Kézirat. Bp., 1951–52.

Első nyomtatott közlése: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Görgey Artur 1848/49. évi működésének iratai. Rendezte, a bevezetést írta és ismertette: Antall József. Országos Levéltár. III. Osztály. Kézirat. Bp., 1953.

Ehhez kapcsolódó tanulmánya csak 1998-ban jelent meg nyomtatásban.?

Antall József: Budapest főváros közigazgatás-történetének összefoglaló ismertetése. Kézirat. Lezárva: Bp., 1953. nov. 29. Fővárosi Levéltár.

Első alkalommal nyomtatásban: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Eötvös József népoktatási politikája az 1867-es kiegyezés után. Eötvös második minisztersége. Kézirat. Bp., 1954–55. Pedagógiai Tudományos Intézet. 78 lev.?

Ennek egyik fejezete első alkalommal a „Modell és valóság” c. kötetben jelent meg (1994, 2007)

Antall József: Imre Sándor és a közoktatásügy. Dokumentumok. Kézirat. Bp., 1955. Pedagógiai Tudományos Intézet.

Az 1934. évi középiskolai reform. Dokumentumok. Bevezette és összeállította: Antall József. Kézirat. Bp., 1955. Pedagógiai Tudományos Intézet. 170 lev.

Első alkalommal 1986-ban jelent meg nyomtatásban: „Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája” c. kötetben.

Eötvös József ismeretlen írása. Közli: Antall József. = Pedagógiai Szemle 7 (1957) No. 1. pp. 37–41.

Eötvös József levele Ferenc Józsefhez az új népiskolai törvényjavaslat bizalmas indoklására 1868-ban.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall (Jenői) József – Kiss György: Iratok az 1868. évi népiskolai reform korából. = Pedagógiai Szemle 8 (1958) No. 7–8. pp. 700–705.

Antall József: Cigányok. Bevezetés Bencze József cigány népi gyógyászatához. Kézirat. Bp., 1958.

Antall József: Feljegyzés Hajdu János közoktatásügy-történeti munkája tárgyában. Kézirat. Bp., [?1960].

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

A Mezőgazdasági Világirodalom 1962–1966 közötti számaiban 84 recenzió, név nélkül.

Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap. Kézirat. Bp., 1962. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 150 lev.

Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap engedélyezése. = Magyar Könyvszemle 79 (1963) No. 1–2. pp. 100–107.

Részlet a szerző „Eötvös József és a Politikai Hetilap” c. 1962-ben írt tanulmányából.

Antall József: A homeopatia tegnap és ma. = Természettudományi Közlöny 95 (1964) No. 11. pp. 518–521.

Hajas József – Muraközy Tamás – Sárközy Péter: Bőség vagy ínség. Az ember léte ma és holnap. Bp., 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 447 p. Ism.: Antall József. = A Könyvtáros, 1964. No. 5. pp. 306–307.; Figyelő, 1964. jan. 29.

Antall József: Egy elfelejtett magyar bányatudós – Fülepp József (1784–1847). Kézirat. Sopron, 1964. Központi Bányászati Múzeum.

Egyik változata 1966-ban, a másik 1969-ben, a harmadik 2002-ben jelent meg nyomtatásban.

Antall József: A 125 esztendős Pesti Hírlap. In: Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1966. Bp., 1965. Hírlapkiadó. pp. 31–33.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Eötvös József Politikai Hetilap-ja és a kiegyezés előkészítése 1865–1866. = Századok 99 (1965) No. 6. pp. 1099–1130. és klny.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Lincoln Ábrahám. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 15. pp. 675–679.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Markusovszky Lajos 1815–1893. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 29. pp. 1372–1374.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Bugát Pál 1793–1865. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 44. pp. 2067–2071.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Markusovszky Lajos 1815–1893. = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 5. pp. 238–239.

Antall József: Semmelweis Ignác (1818–1866). = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 7. pp. 289–293.

Antall József: Semmelweis. 1818–1865. = Gyógyszerészet 9 (1965) No. 1. pp. 1–5.

Antall József: A kiegyezés útja: 1867. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1967. Bp., 1966. Hírlapkiadó. pp. 59–62.

Antall József: A századforduló kivándorlási hulláma. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1967. Bp., 1966. Hírlapkiadó. pp. 267–270.

Modell és valóság” (1994, 2007)

A. [Antallné] Fülepp Klára: A ló históriája. In: Fiúk évkönyve 1967. Bp., 1966. Móra. pp. 317–327.

Feleségével együtt közreadott, az utóbbi neve alatt megjelent publikációja.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben. = Pedagógiai Szemle 16 (1966) No. 12. pp. 1131–1140

Kötetben:

„Modell és valóság” (1994, 2007)

Kapronczay Károly: Antall József (2001)

Antall József: Toldy Ferenc két arca. A diétetika és az irodalomtörténet tanára. = Természettudományi Közlöny 97 (1966) No. 5. pp. 227–230.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Remények és csalódások kora. Fülepp Lipót élete. 1809–1875. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 1. pp. 18–21.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Szerkesztett változata 2002-ben, Pálmány Béla kötetében

Antall József: Asbóth Sándor 1811–1868. A márciusi eszmék szolgálatában. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 10. pp. 435–438.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Betyárvilág Magyarországon. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 12. pp. 554–558.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József – Pataki Zoltán: Kováts Mihály – az amerikai függetlenségi háború hőse. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 15. pp. 675–678.

Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakóhelye. = Műemlékvédelem 10 (1966) No. 3. pp. 172–180. és klny. Pfannl Egon: A Semmelweis-ház műemlék helyreállítása c. tanulmányával együtt.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Utóbbi online változata: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Benedek Marcell naplóját olvasva. Egy elfelejtett tanügyi körrendelet. 1918–1919. = Valóság 9 (1966) No. 2. pp. 103–105.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Hajas József: Gazdasági mértékegységek. Bp., 1965. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 108 p. Ism.: Antall József. = Tudomány és Mezőgazdaság 4 (1966) No. 2. p. 94.; Figyelő, 1966. jan. 19.

Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. A–K. Bp., 1967. Akadémiai. VIII, 1039 p. (Szerzők: Antall József et al.)

CD-ROM-on is megjelent

Online: http://mek.oszk.hu/00300/00355/index.phtml

Antall József: Semmelweis Ignác. 1818–1865. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1968. Bp., 1967. Hírlapkiadó. pp. 209–214.

Antall József: Százesztendős a népiskolai törvény. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1968. Bp., 1967. Hírlapkiadó. pp. 354–357.

Antall József: Három levél az 1831. évi kolerajárvány idejéből. = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei

Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 42. (1967) pp. 232–236.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Lumniczer Sándor, 1821–1892. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 1. pp. 14–15.

Antall József: Az 1867-es kiegyezés. Deák, Eötvös, Kossuth. = Élet és Tudomány 22 (1967) No. 7. pp. 291–294

Antall József: Korányi Sándor hagyatéka az Országos Orvostörténeti Könyvtárban és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. In: Korányi Sándor emlékére születésének 100. évfordulóján. (Az 1966. jún. 18-án tartott ünnepi ülés anyaga). Szerk.: Magyar Imre, Regöly-Mérei Gyula. Bp., 1967. Akadémiai Kiadó. pp. 129–134. (A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései VII.)

Előadásának szerkesztett és bővített anyaga

Benedek István: Semmelweis és kora. Bp., 1967. Gondolat. 473 p. Ism.: Antall József. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 10. p. 478?

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Magyar Életrajzi Lexikon I. A–K. Bp., 1967. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 12. pp. 574–575.

Gortvay György – Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Bp., 1966. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Élet és Tudomány 22 (1967) No. 18.?

Antall József: Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 44. (1968) pp. 127–131.?

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 57–73.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Sándor Lumniczer and the Medical School of Pest. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 75–84.

Antall, József: Une lettre hongroise de Victor Babeş. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 155–157.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Schaffer Károly levele Korányi Sándorhoz. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 159–161.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Welche Rolle spielten das Familienheim und die Schule in der Entwicklung von Semmelweis’ Persönlichkeit? = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 95–126.?

Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

A tanulmány magyar nyelvű összefoglalója kötetben: „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 185–267.? ?

Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Kötetben: „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

Online:

http://mek.oszk.hu/05400/05427/pdf/

http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Gedenkbuch über Sándor Korányi. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 277–278.

Antall, József: The exhibition of the Semmelweis Medical Historical Museum opened. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 281–287.?

Antall József: Gyógyszertár-múzeum Sopronban. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) p. 287.

Antall József: Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 287–288.?

Kötetben: Ernyey József életműve. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI – Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár – Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. p. 40.

Antall József: Kresz Géza Mentőmúzeum. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) p. 288.

Tóth András – Antall József: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848–49-ben. = Felsőoktatási Szemle 17 (1968) No. 7–8. pp. 415–423.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József – Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában. = Felsőoktatási Szemle 17 (1968) No. 9. pp. 536–546.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: 100 esztendős a népiskolai törvény. Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési vitája. = Magyar Pedagógia. Új f. 8 (1968) No. 4. pp. 414–433. és klny.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Victor Babeş magyar nyelvű levele. = Orvosi Szemle – Revista Medicală [Marosvásárhely] 14 (1968) No. 3. pp. 346–347.

Ugyanaz román nyelven is.

Antall József: A Dunántúl remetéje – a Somló. = Természet Világa 99 (1968) No. 10. pp. 434–438.

Ismét megjelent a folyóiratban 2001-ben

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Babarczi Schwartzer Ferenc, 1818–1889. = Természet Világa 99 (1968) No. 12. p. 571.

Kötetben: „Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai” (2000)

Antall József: Semmelweis és a pesti orvosi iskola kialakulása. = Élet és Tudomány 23 (1968) No. 26. pp. 1203–1207.

Antall József: Képek a gyógyítás múltjából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár állandó kiállítása. = Élet és Tudomány 23 (1968) No. 46. pp. 2168–2171.

Korányi Sándor Emlékkönyv. A Korányi Sándor Társaság Tudományos Ülései. 1966. VII. köt. Bp., 1967. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Természet Világa 99 (1968) No. 4. p. 191.

Gedenbuch über Sándor Korányi. Die wissenschaftlichen Sitzugen der Sándor Korányi-Gesellschaft. Band VII (1966). Akademie Verlag. Budapest, 1967. 134 Seiten (ung.). Ism.: A. J. [Antall József.] = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 277–278.

Antall József: Gyógyszerésztörténeti kutatások és múzeumügy. = Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Sopron Megyei Szervezetének Híradója 7 (1968) No. 7–8. pp. 3–4.

Elhangzott 1968. jún. 11-én a soproni Patikamúzeum megnyitása alkalmából rendezett ünnepségen.

Antall József: Egy évszázados per – A Görgey-kérdés tegnap és ma. [Íródott 1968 májusában].

Első alkalommal 1998-ban jelent meg nyomtatásban.

Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. L–Z. Bp., 1969. Akadémiai. 1104 p. (Szerzők: Antall József et al.)

CD-ROM-on is megjelent

Online: http://mek.oszk.hu/00300/00355/index.phtml

Antall József: Lumniczer Sándor. In: A magyar orvosi iskola mesterei. Szerk.: Réti Endre. A szerk. biz. tagja: Antall József. Bp., 1969. Medicina. pp. 59–70.

Antall József: Balassa János halálának 100. évfordulójára. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 48–49. (1969) pp. 18–22.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Egy ismeretlen levél – Poor Imre szakítása Markusovszky Lajossal. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 141–148

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez és Laborfalvi Róza halála. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 149–153.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: The Emergence of the System of Modern Higher Education in Hungary 1848–1890. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 61–74.

Kötetben:

„Modell és valóság” (1994, 2007)

Kapronczay Károly: Antall József (2001)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Homeopathy and Medical Education in Hungary. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 99–114.

Magyar nyelven újraközölve 1980–81-ben,

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Perlitzi tervezete orvosi és sebészeti főiskola létesítésére. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 261–271.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Balassa János a Jas-i Orvosok és Természetkutatók Társulatának levelező tagja. = Orvosi Szemle – Revista Medicală [Marosvásárhely] 15 (1969) No. 3. p. 365.

Balassa János moldvai levelező tagsága.

Antall József: Fülepp József (1786–1847). [Egy elfelejtett magyar bányatudós.] = Természet Világa 100 (1969) No. 6. pp. 280–281.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Oltványi Ambrus. Budapest, 1969. (Fontes ad Historiam Litterariam Hungariae Spectantes 9.) Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 293–294.

Nizsalovszky Endre – Lukácsy Sándor: Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Budapest, 1967. (Irodalomtörténeti füzetek, 55.) Ism.: Antall József. = Századok 103 (1969) No. 5–6. pp. 1220–1223.

Antall József: Eötvös és a centralisták egészségügyi politikája – a magyar orvosképzés reformja.

Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság 1969. nov. 11-én a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanácstermében rendezett jubileum ülésén.

Antall, József: Museum affairs concerning medical and pharmaceutical history in Hungary. In: Medical History in Hungary 1970. Presented to the XXII. International Congress for the History of Medicine. Ed. József Antall. Bp., 1970. Medicina. pp. 25–41. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 4.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1970_004/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József: Absolutism and liberalism in health policy in Hungary. In: Medical history in Hungary 1970. Presented to the XXII. International Congress for the History of Medicine. Ed. József Antall. Bp., 1970. Medicina. pp. 147–156. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 4.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1970_004/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József – Karasszon, Dénes: Victor Babeş and the Medical School of Pest. In: Medical history in Hungary 1970. Presented to the XXII. International Congress for the History of Medicine. Ed. József Antall. Bp., 1970. Medicina. pp. 185–196. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 4.)?

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1970_004/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József: Eötvös József művelődéspolitikája és a Politikai Hetilap. In: Neveléstörténeti Tanulmányok. Szerk.: Köte Sándor. Bp., 1970. Magyar Pedagógiai Társaság. pp. 123–149.

Antall, József: Absolutismus und liberalismus in der sanitären Politik Ungarns. In: XXII. Congres International d'Histoire de la Médicine. Bucuresti, 1970. pp. 315–316.

Elhangzott a XXII. Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszuson (Bukarest–Constanza, 1970. aug. 30. – szept. 5.).

Antall, József: Die historischen und Wissenschaftsgeschichtlichen Faktoren der Entwicklung der Pester Medizinischen Schule in der Mitte des 19. Jahrhunderts. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe. XIX. (1970) No. 4. pp. 225–226.

Elhangzott az NDK Orvostörténelmi Társaságának 1969. okt. 1–3. között Weimarban rendezett ülésén. Itt mutatták be a Medimpex támogatásával a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár anyagáról készült „képek a gyógyítás múltjáról” című színes hangosfilmet (német szöveggel).

Antall, József: Die Homöopathie in Ungarn. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- Universität zu Berlin. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe. XIX. (1970) No. 4. pp. 431–432.

Elhangzott az NDK Orvostörténelmi Társaságának 1969. okt. 1–3. között Weimarban rendezett ülésén

Antall József: Egy tévedés nyomában – a ,,Semmelweis-mosdó”. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 55–56. (1970) pp. 225–231.

Antall József: Az orvostörténet mérföldkövei – London és Bécs. = Múzsák Múzeumi Magazin 1 (1970) No. 1. pp. 34–35.

A londoni Wellcome Orvostörténeti Intézet és a bécsi Egyetemi Orvostörténeti Intézet ismertetése.

Teknős Péter: Százados szenzációk. Szerk.: Dala László. Lektorálta: Antall József. Bp., 1970. Móra. 307 p.

Antall József. A neoabszolutizmus válsága és a magyar orvosi közélet (1860–61).

Elhangzott Budapesten a Weszprémi Emlékérem átadásakor, 1970. ápr. 23-án.?

Ruttkay László: Jeszenszky Jessenius János és kora. 1566–1621. Bev.: Kapronczay Károly, utószó: Birtalan Győző, szerk. és sajtó alá rend.: Antall József, Birtalan Győző, Buzinkay Géza. Bp., 1971. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár – Medicina. 295 p., 10 t. (Orvostörténeti könyvek)? ? ?

Fekete Sándor: Tauffer Vilmos. Adatok a magyar szülészet és nőgyógyászat történetéhez. 1851–1934. Előszó: Zoltán Imre, szerk. és sajtó alá rend.: Antall József, Buzinkay Géza. Bp., 1971. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár – Medicina. 161 p., 10 t. (Orvostörténeti könyvek)

Antall József – R. Harkó Viola: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. In: Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. pp. 365–369.

Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: A magyar balneológia irodalmának kezdetei és törekvések egyetemi oktatására. In: Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. p. 370–378.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Utóbbi online változata: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: The Emergence of the System of Modern Higher Education in Hungary 1848–1890. pp. 61–74. + Antall, József: Homeopathy and Medical Education in Hungary. pp. 99–114. + Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Perlitzi tervezte orvosi és sebészeti főiskola létesítésére pp. 261–272. In: Emlékkönyv a Semmelweis Orvostudományi Egyetem fennállásának 200 éves jubileumi ünnepségeiről Összeáll.: Lombos Lajos, Rajháty Gyuláné, Mészáros András. Bp., 1971. Orvostudományi Egyetem

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 1777–1806. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 119–139.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József – R. Harkó, Viola – Vida, Tivadar: Die Ofener Jahre der medizinischen Fakultät nach der Übersiedlung der Tyrnauer Universität, 1777–1784. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 141–153.

Antall, József: The Birth of the Medical School of Pest and the Health Policy of the Centralists. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 173–185.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József – R. Harkó Viola: Vehle Ferdinánd kiadatlan orvosi tanulmányi reformtervezete 1848-ból. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 335–350.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Klaniczay Gyula 1892–1970. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 373–374.

Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 3. pp. 143–147.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József – Varadi Lilla: Lumniczer Sándor 1821–1892. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 12. pp. 694–696.

Antall József: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. évfordulóján. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 19. pp. 1083–1089.

Kötetben:

„Modell és valóság” (1994, 2007)

„A gyógyítás múltjából” (2008)

Antall József – R. Harkó Viola: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár rövid ismertetése, kialakulásának története. = Orvosi Könyvtáros 11 (1971) No. 1. pp. 3–15.

Antall József: Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése. = Magyar Pedagógia 71 (1971) No. 1–2. pp. 159–171. és klny.

Újraközlés: Eötvös Gimnázium Évkönyve (1979)

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Eötvös József 1870. évi törvényjavaslatának indoklása. = Magyar Pedagógia 71 (1971) No. 1–2. pp. 172–178.

Antall József: Kovács Pál orvosi tevékenysége és a homeopatia. = Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Híradója 10 (1971) No. 4. pp. 19–21.

Antall József: Az orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeumügy Magyarországon. = Múzeumi Közlemények 10 (1971) No. 2. pp. 28–42.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Eötvös József és a magyar művelődésügy reformja.= Élet és Tudomány 26 (1971) No. 4. pp. 195–198.

Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a magyar orvostudomány. = Élet és Tudomány 26 (1971) No. 35. pp. 1645–1648.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Igaz-e az, hogy az angol királyi családnak magyar rokonai vannak? (Kérdezz-felelek). = Élet és Tudomány 26 (1971) No. 40. p. 1891.

Antall József: A helytörténeti kutatás és a gyógyszerésztörténelem.

Elhangzott Kőszegen a gyógyszerésztörténeti kiállítás megnyitásakor, 1971. okt. 26.

Antall József: Korányi Frigyes és a neoabszolutizmus válsága (1860–61).

Elhangzott Nagykállón a Korányi Frigyes Emlékház megnyitója alkalmából rendezett ünnepi tudományos ülésen, 1971. nov. 2.

Antall József: Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In: Antall József (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Bp., 1972. Medicina. pp. 67–76. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.) ?

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1972_005_1_magyar/?pg=0&zoom=f&layout=s

Angolul:

Pictures from the Past of the Healing Arts. Editor József Antall. Bp., 1972. Medicina. 129 p., [88 t.]  (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1972_005_2_angol/?pg=0&zoom=f&layout=s

Németül:

Aus der Geschichte der Heilkunde. Redaktion József Antall. Bp., 1972. Medicina. 133 p., [88 t.] (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Oroszul:

Kartinü lecsernyija v proslom. Redaktor József Antall. Bp., 1972. Medicina. 102 p., [88 t.] (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 5.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1972_005_3_orosz/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József: State interference and the dilemma of liberalism in the field of medical training and public health. In: Medical History in Hungary 1972. Presented to the XXIII. International Congress for the History of Medicine. Ed. József Antall. Bp., 1972. Medicina. pp. 39–46. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 6.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1972_006/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József – Faludy, Anikó – Kapronczay, Károly: József Fodor and public health in Hungary. In: Medical History in Hungary 1972. Presented to the XXIII. International Congress for the History of Medicine. Ed. József Antall. Bp., 1972. Medicina. pp. 169–193. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 6.)?

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1972_006/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József: Egy világváros születése. A százéves Budapest. In: Az Élet és Tudomány kalendáriuma 1972. Bp., 1972. Hírlapkiadó. pp. 31–36.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József – Szebellédy Géza: Képek a gyógyítás múltjából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Bp., 1973. Corvina. 144 p.

Angolul:

Antall, József – Szebellédy, Géza: Pictures from the history of medicine. The Semmelweis Medical Historical Museum. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

Németül

Antall, József – Szebellédy, Géza: Aus den Jahrhunderten der Heilkunde. Semmelweis-Museum für Medizingeschichte, Budapest. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

Oroszul:

Antall, József – Szebellédy, Géza: Kartyinü iz isztorii medicini. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

Antall, József: Prvé roky lekárskej fakulty v Budíne po presťahovaní z Trnavy (1774–1784). In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, 1972. Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied. pp. 205–219.

A Szlovák Tudományos Akadémia rendezésében 1969. október 9-én és 10-én került sor a szomolányi várban az 1769-ben Nagyszombatban alapított Orvosi Kar 200 éves jubileuma alkalmából rendezett ülésre. Itt hangzott el Antall József előadása, amely szlovák nyelven az Akadémia kiadványában jelent meg.

Antall József: Van-e alapja annak a „történelmi pletykának”, hogy Petőfi Sándor Széchenyi István természetes fia lett volna? (Kérdezz-felelek). = Élet és Tudomány 27 (1972) No. 46. p. 2204.

Antall József: Modell és valóság. – Eötvös József a kiegyezési politika sodrában. In: Ábránd és valóság. Tanulmányok Eötvös Józsefről. Bp., 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó. pp. 213–244.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Az önkényuralom válsága és a magyar gyógyszerésztársadalom. 1860–61.

Elhangzott Szombathelyen a II. Vas Megyei Gyógyszerész Napok tudományos ülésén, 1972. ápr. 7.

Budapest Lexikon. A–Zs. Bp., 1973. Akadémiai. 1335 p. (Szerzők: Antall József et al.)

Antall József: Néhány szó a magyar orvostörténelmi szakterület tevékenységéről. In: A magyarországi tudomány- és technikatörténet. Konferencia. Budapest, 1972. november 23–25. Bp., 1973. MTESZ. pp. 11–13.

Antall József: A régi gyógyszertári berendezések védelme – a történeti-művészeti szempontok összeegyeztetése a korszerűség követelményeivel. In: I. Országos Gyógyszertári Munkaszervezési Konferencia előadásainak összefoglalói. Eger, 1973. november 15–17. Eger, 1973. pp. 23–24.

Antall József (összeáll.): Semmelweis kórtörténetének nyomában. Bécs és Budapest levelezése. + Tracing Semmelweis’ case history. Correspondence between Vienna and Budapest. + Auf der Spur der Krankengeschichte von Semmelweis. Korrespondenz zwischen Wien und Budapest. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 129–188.

[Antall József]: Fekete Sándor (1885–1972). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 357–360.

Antall József a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár munkatársai nevében vett végső búcsút annak első igazgatójától.

Antall József – Kapronczay Károly: Bugát Pál. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 28. pp. 1689–1691.

Antall József – Kapronczay Károly: Markusovszky Lajos. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 30. pp. 1815–1817.

Antall József – Kapronczay Károly: Samuel Hahnemann. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 32. pp. 1945–1947.

Antall József – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak halálának 100. évfordulójára. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 40. pp. 2425–2428.

Antall, József – Kapronczay, Károly: Aus der Geschichte des Sadismus. Ein Sündenregister von Elisabeth Báthory. = Die Waage. Vol. 11–12. (1973) No. 9. pp. 382–390.

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József (1843–1901). = Természet Világa 104 (1973) No. 6. pp. 259–260.

Antall József: Szóljunk hozzá! = Gyógyszerésztörténeti Diárium. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának Időszakos Közleményei 2 (1973) No. 3. pp. 37–38. (Hozzászólás ifj. Menner Ödön azonos című felhívásához)

Antall József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések védelméhez. I–II. = Gyógyszerésztörténeti Diárium. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának Időszakos Közleményei 2 (1973) No. 3. pp. 38–40.; 2 (1973) No. 4. (Különszám) pp. 22–27.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Gyógyítás és tudománytörténet. = Magyar Hírlap, 1973. júl. 1

Antall József: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. = Magyar Hírlap, 1973. júl. 1.

Bödy, Paul: Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840–1870. Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 69–70. (1973) pp. 322–326.

Bödy, Paul: Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840–1870. Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Irodalomtörténeti Közlemények 77 (1973) No. 5. pp. 620–623.

Online: http://epa.oszk.hu/00000/00001

Antall József: Weszprémi István és a magyar orvostörténelem irányvonala az elmúlt két évszázadban.

Elhangzott a Weszprémi István emlékülésen, Debrecen, 1973. szept. 28.

Sashegyi Oszkár (szerk. és bev.): Iratok a magyar felsőoktatás történetéből. 1849–1867. Közrem.: Antall József et al. Bp., 1974. Felsőoktatási Pedagógiai Központ. 435 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 3.)

Antall József: Lecturis salutem. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 71–72. (1974) pp. 15–16.

Egyebek között a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárhoz tartozó „Arany Sas” patika megnyitása tiszteletére kiadott gyógyszerésztörténeti tematikus szám elé.?

Antall, József – Kapronczay, Károly: Aus den Jahrhunderten der Heilkunde. Semmelweis-Museum für Medizingeschichte in Budapest. = Die Waage 13 (1974) No. 4. pp. 157–160.

Antall József – Kapronczay Károly A szadizmus történetéből: Báthory Erzsébet. = Természet Világa 105 (1974) No. 6. pp. 259–261.

Antall József – Kapronczay Károly: Tűkkel szurkálta. Báthory Erzsébet szadizmusa. = Magyarország, 1974. No. 24. p. 20.

Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében, 1711–1847. Lektorálta: Antall József. Zalaegerszeg, 1974. Megyei Tanács. 107 p. (Zalai Gyűjtemény)

Paul Bödy: Joseph Eötvös and the modernization of Hungary, 1840–1870. (Eötvös József és Magyarország modernizálása, 1840–1870.) Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Századok 108 (1974) No. 1. pp. 296–297.

Antall József: Semmelweis Ignác és a pesti orvosi iskola. (Korok és emberek).

Könyvkiadó részére készült anyag.

Antall, József: Semmelweis’ Leben und Wirken. Ignác Semmelweis und die Herausbildung der ungarischen medizinischen Schule.

Elhangzott: Rheinland-Wesfalischen Auslandgesellshaft, Dortmund, 1974. nov. 4.?

Antall, József: Das Medizinhistorische Semmelweis Museum in Budapest. Lichtbildervortrag mit zwei Fillmen. + Semmelweis’ Leben und Wirken. Ignác Semmelweis und die Herausbildung der ungarischen medizinischen Schule.

Elhangzott: Institut für Geschichte der Medizin der Universität Düsseldorf. Düsseldorf, 1974. nov. 13.

Antall József: A pesti orvosi iskola kialakulásának történelmi és tudománytörténeti tényezői a XIX. század közepén.

Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság tudományos ülésén Cegléden, 1974. dec. 5-én.

Antall József: A gyógyszerészeti tudományok helyzete.

Elhangzott: OTKI, Budapest, Gyógyszerész-továbbképző Tanfolyam, 1974. dec. 14.

Antall, József: Bevezetés + Introduction. In: Huszár, Lajos – Varannai, Gyula: Medicina in nummis. Hungarian coins and medals related to medicine. Editor: József Antall – Géza Buzinkay. Bp., 1977. Semmelweis Medical Historical Museum, Library and Archives – Medicina. pp. 11–17. (Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae)?

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Néhány szó a magyar orvostörténelmi szakterület tevékenységéről.

Elhangzott a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságának ülésén, 1974.

Az 1974. augusztus 25–31. között Budapesten megrendezett nemzetközi orvostörténeti kongresszuson több előadást is tartott, ezek szövege 1976-ban jelent meg nyomtatásban (lásd: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini).?

Antall József: Lecturis salutem. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Népi gyógyítás Magyarországon. – Ethnomedicine in Hungary. Bp., 1975. Medicina. pp. 11–12. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 7–8.)

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1975_007_008/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Magyar Pedagógia 75 (1975) No. 1–2. pp. 191–200.

Kötetben:

„Honoris causa” (1993)

„Modell és valóság” (1994, 2007)

„A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetéből” (2010)

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Orvosi Hetilap 116 (1975) No. 28. pp. 1647–1650.

Antall, József: L'étrange histoire de Z. Arányi. = Sandorama, 1975. No. 45. pp. 33–35.

Paul Bödy: Joseph Eötvös and the modernization of Hungary, 1840–1870. (Eötvös József és Magyarország modernizálása, 1840–1870.) Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. In: Austrian History Yearbook. Vol. 9–10. (1973–1974). Houston, 1975. pp. 427–430.

Fazekas Árpád: Orvosi emlékek Szabolcs-Szatmárban. Ism.: Antall József. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1975. No. 4. pp. 107–109.

Antall József: A felvilágosodás korának eszmei áramlatai és a gyógyszerészet.

Elhangzott Székesfehérvárott, a gyógyszerésztörténeti tudományos ülésen, 1975. máj. 22.

Antall, József: Über Wechselwirkungen von Gesundheitserziehung und politische Situation in 18. und 19. Jahrhunderts in Ungarn.

Elhangzott: Gesellschaf für Geschichte der Medizin in der DDR, Wernigerode, 1975. okt. 15.

Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini. Tom. 1–2. Redigerunt József Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy. Bp., 1976. Museum Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata. 736, 744–1670 p.

Antall, József: The connection of general political development with health policy in Hungary. In: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini. Tom. 2. Redigerunt József Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy. Bp., 1976. Museum Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata. pp. 1199–1202.

Elhangzott Budapesten a XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson, 1974. aug. 25–31.

Antall, József: Wien und Budapest in Leben und Werk von I. Ph. Semmelweis. Wien, 1976. Maschinschrift, vervielfaltigt. Ungarisches Presseburo. 21 p. Klny. – Eredeti közlés: Ungarn-Hefte [Bécs] 1 (1976) No. 6. pp. 35–55.

Elhangzott a „Zwei Städte im Leben von Ignaz Semmelweis. – Budapest und Ungarn” címmel Bécsben rendezett kongresszuson (Collegium Hungaricum, 1973. nov. 13.)

Antall, József: Das Semmelweis-Museum in Budapest. = Ungarn Hefte [Bécs] 1 (1976) No. 6. pp. 55–58.

A. J. [Antall József]: Günther Sievers (1922–1976). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 77. (1976) p. 142.

Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) a gégetükrözés egyik felfedezője. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 78–79. (1976) pp. 43–55.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Asszimiláció Magyarországon és a gyógyszerésztársadalom.

Előadás a III. Gyógyszerésztörténeti Konferencián, Sopron, 1976. aug. 12.

A konferenciáról lásd: III. Magyar Gyógyszerésztörténeti Konferencia. Programfüzet. Sopron, 1976. 7 p.

Antall József – Kapronczay Károly – Némethy Ferenc: Az orvostörténelem oktatása külföldön és Magyarországon. Kézirat. Bp., 1976.

Online közlése: http://www.tudomanytortenet.hu/tankonyvek/az_orvostortenet_es_gyogyszereszettortenet/?div=4&id=6&id2=41

–ll [Antall József]: A Magyar Orvostörténelmi Társaság 1976. október 8-án tartott tudományos ülésén meghívott előadóként dr. med. Silló-Seidl György főorvos (Majna-Frankfurt, Német Szövetségi Köztársaság) „Semmelweis kórtörténete nyomóban – A legújabb bécsi kutatások eredményei és lehetőségei" címmel tartott diavetítéssel kísért előadást. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 77. (1976) p. 135.?

Általa írt nagyobb híranyag

Antall József: A gyógyszerésztörténelem Magyarországon és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. [Magyarul és németül.] In: Antall József (szerk.): Historia Pharmaceutica. Bp., 1977. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Orvostörténelmi Társaság. pp. 13–20. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 9–10.)

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1977_009_010/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József: Az egységes magyar iskolarendszer megszületése – a Ratio Educationis. = Az Élet és Tudomány kalendáriuma 1977. Bp., 1977. Hírlapkiadó Vállalat. pp. 84–90.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József – Vida Mária: Medicina in artibus. = Múzsák Múzeumi Magazin 8 (1977) No. 2. pp. 24–27.

Antall József: Semmelweis kórtörténete nyomán. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 15. pp. 857–858.

Antall József: Semmelweist nem ölték meg. = Élet és Irodalom 21 (1977) No. 20. (máj. 14.) p. 2.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Utóbbi online változata: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu//

Antall József: Egy évszázados per. Semmelweisről tegnap és ma. = Új Tükör 14 (1977) No. 31.

Antall József: Az értelmiség fejlődéséről a 18. században.

Hozzászólás a Magyar Történelmi Társulat és a TIT budapesti szervezete által,  „Az értelmiség fejlődéséről a 18. században” témában rendezett vitaülésen (Budapest, 1977. máj. 30.)

A konferenciáról és a hozzászólásokról összefoglaló jelent meg: Árvayné Rényi Zsuzsa: Az értelmiség fejlődéséről a 18. században. = Századok 112 (1978) No. 1. pp. 154–161.

Antall, József: Die Pharmaziegeschichte und das Semmelweis Medizingeschichtliches Museum, Bibliothek und Archiv.

Elhangzott: Internationales Kongress für Geschichte der Pharmazie. Innsbruck, 1977. jún. 10.

Antall József: Johann Andreas Segner (1704–1777). A Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkáraként elmondott megnyitó beszéd Segner és Magyarország, illetve Segner nemzetisége problémáiról.

Elhangzott: Segner-Symposium. Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, 1977. szept. 29.?

Antall József: Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola.

Elhangzott a Magyar Orvos­történelmi Társaság Korányi Frigyes Emlékülésén (150.) Nagykállón, 1977. szept. 16-án.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall, József: Semmelweis und die ungarische medizinische Schule unter dem Aspekt diagnostischer Leistungen. In: Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Heinz Goerke zum 60. Geburtstag. Hrsg. Christa Habrich. München, 1978. Verlag Werner Fritsch. pp. 293–308. (Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften. Medizinhistorische Reihe, Band 7/8)

Antall József – Kapronczay Károly: Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 119 (1978) No. 32. pp. 1969–1971.

Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián tartott Korányi Frigyes Emlékülésen (Budapest, 1977. dec. 9.)

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Utóbbi online változata: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Korányi Frigyes: Az ázsiai hányszékelésről (Cholera asiatica). Bp., 1873. Eggenberger. 80 p.

Függelékkel bővített facsimile kiadás:  Bp., 1978. Állatorvostudományi Egyetem. 80, 1 p. Sajtó alá rend. és a Korányi életrajzot írta: Karasszon Dénes és Antall József.

Antall József: Semmelweis betegsége és halála. Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 9–13.

Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Kötetben:

„Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Semmelweis’ Krankheit und Tod. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 15–21.

Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Antall József: Semmelweis Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 211–213.

Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Kötetben: „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Das fehlende Schuljahr des Gymnasiasten Ignác Semmelweis. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 215–216.

Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

Antall József – Kapronczay Károly – Vida Tivadar: Jean Martin Charcot, Pierre Marie és Jendrassik Ernő levelezése (1887–1896). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 85. (1978) pp. 103–104.

Antall, József – Kapronczay, Károly – Vida, Tivadar: La correspondance de Jean Martin Charcot, Pierre Marie et Ernő Jendrassik (1887–1896). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 85. (1978) pp. 105–135.

Antall József: Csontváry és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. = Orvosi Hetilap 119 (1978) No. 45. p. 2781.

Antall József – Kapronczay Károly: Czermák János, a gégetükrözés atyja. = Élet és Tudomány 33 (1978) No. 46. pp. 1446–1448.

Antall József: Kováts Mihály, az amerikai szabadságharc magyar hőse. = Új Tükör 15 (1978) No. 28. pp. 10–11.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Kováts Mihály, az amerikai szabadságharc magyar hőse. = Magyar Hírek 31 (1978) No. 15. p. 8.

Antall József: Család és iskola. Semmelweis Ignác életéből. = Magyar Nemzet, 1978. ápr. 14.

Antall József: Még egyszer a „Semmelweis krimiről”. = Magyar Nemzet, 1978. nov. 12. p. 14.

Antall József: A magyar egészségügy történetének alapvonalai 1918-ig. Készült a WHO-UNICEF 1978. szept. 6–12-ig rendezett kongresszusára, amely felhasználásra került „Az egészségügyi ellátás Magyarországon” c. anyaghoz. Kéziratban leadva a SOM adattára számára.

Antall József: Kátai Gábor helye a magyar orvostörténelemben.

Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság ülésén, 1978. febr. 24.

Antall József: Tudománytörténet, gyógyszerésztörténet, múzeumügy Magyarországon.

Elhangzott a Magyar Gyógyszerészeti Társaság ülésén, Sopron, 1978. jún. 15.

Antall József: Semmelweis Ignác életútja és életműve.

Elhangzott Semmelweis születésének évfordulója alkalmából, Székesfehérvár, 1978. jún. 30.

Antall József: A magyar orvosi iskola kialakulása.

Elhangzott a Kátai Gábor Emlékülésen, MOT és Orvosnapok, Mezőtúr, 1978. szept. 8.

Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái.

Elhangzott: ELTE Felsőoktatástörténeti Munkaközösség és FPKK, 1978. novemberi konferenciáján.

Az előadás szerkesztett és kibővített változata 1980-ban jelent meg a Felsőoktatási Szemlében.

Antall, József – Huszár, Lajos: Medicina in nummis. From the numismatic collection of the Semmelweis Museum for the history of medicine. Eine auswahl aus der numismatischen Sammlung des Semmelweis-Museums für medizinische Geschichte. Bp., 1979. Medimpex – Medicina. 22 p., [150] t

Antall József: Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése. In: A 125 éves budapesti V. kerületi Eötvös József Gimnázium emlékkönyve, 1854/55–1978/79. Szerk.: Habuda Miklósné, közrem.: Kiss István, Solymár János. Bp., 1979. Eötvös József Gimnázium. pp. 16–27.

Az 1971-ben megjelent tanulmány újraközlése. A témához kapcsolódik az Eötvös József Gimnázium 125 éves jubileuma alkalmából tartott tudományos ülésén „Eötvös művelődéspolitikája” címmel tartott előadása (Budapest, 1979. jan. 16.).

Kapronczay Károly – Antall József: Toldy Ferenc az orvos. In: Pataki Gyula (szerk.): A Toldy Ferenc Gimnázium évkönyve 1978–79. Bp., 1979. Toldy Ferenc Gimnázium. pp. 69–81.

Tanulmánykötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall, József – Némethy, Ferenc: Geisteswissenschaftliche Strömungen und die Jahrhundertwende. In: Theodor Brugsch (1878–1963). Hallesches Brugsch-Symposium 1978. Hrsg. Wolfram Kaiser, Hans Hübner. Halle/Saale, 1979. Martin-Luther-Univ. pp. 98–101. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) ?

Elhangzott a Brugsch-Symposiumon (Halle-Wittenberg, 1978. nov. 10.)

Antall, József: Der Einfluss der Apotheker aus das öffentliche Leben Ungarns im 19. Jahrhundert. = Pharmaceutica Acta Helvetiae 54 (1979) No. 9–10. pp. 295–298.

Elhangzott a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson (Basel, 1979. jún. 14.).

Kötetben magyarul: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Lecturis salutem. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Népi gyógyítás Magyarországon. – Ethnomedicine in Hungary. Bp., 1979. Medicina. pp. 11–14. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 11–12.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1979_011_012/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József: Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung in Ungarn im 18–19. Jahrhundert. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 86. (1979) pp. 25–37.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc az orvos. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 87–88. (1979) pp. 105–122.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Zárszó a Semmelweis vitához. = Magyar Nemzet, 1979. márc. 3. p. 7.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Markusovszky Lajos. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 8.

Antall József: Lumniczer Sándor. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 10.

Antall József: Semmelweis Ignác. (Nagy magyar orvosok). = Magyar Nemzet, 1979. aug. 12.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Benedek István: Mandragóra. I. Tibet. II. India. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. Lektorálta: Antall József, Terjék József, Vekerdi László. Bp., 1979. Gondolat. 705 p.

Lásd még az ebből önálló részként 1987-ben második, bővített kiadásban megjelent „Tibeti orvoslás és varázslás” c. kötetet

Birtalan Győző: Általános orvostörténelem. Lektorálta: Antall József. Bp., 1979. Orvostudományi Egyetem. 99 p.

Antall József – Kapronczay Károly: Az orvos- és gyógyszerész-történelem intézményes alapjai Magyarországon. Kézirat. Bp., 1979.

Antall József: Az Országos Közegészségügyi Intézet 1925–1945 közötti működéséről. Kézirat. Bp., 1979.

Készült a Johan Béla tiszteletére 1979. március 16-án megtartott tudományos ülésre. Antall József előadásához mások is hozzászóltak. Nyomtatásban csak 2012-ben jelent meg.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Eötvös József művelődéspolitikájának korszerűsége.

Elhangzott az Eötvös József Gimnázium 125 éves jubileuma alkalmából tartott tudományos ülésen, Budapest, 1979. jan. 16-án.

Ehhez kapcsolódik a Gimnázium Évkönyvében „Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése” címmel megjelent publikációja.

Antall József: A polgár világképe a XVII–XVIII. században.

Elhangzott Budapesten, a Gyógyszerész-továbbképző Tanfolyamon, 1979. márc. 28–29.

Antall József: A gyógyszerészet és a gyógyszerészi pálya iránya a XIX. század közepén (1825–1888).

Elhangzott: MGYT Hajdu-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ rendezésében, Debrecen, 1979. márc. 30.

Antall József: Eötvös József, a tudós és politikus.

Elhangzott: A Dunánál. Történelmi figyelő. Hanák Péter műsora. A beszélgetésben részt vett: Antall József és Nyíri Kristóf. Kossuth Rádió, Budapest, 1979. júl. 19.

Antall, József: Semmelweis und die ungarische medizinische Schule.

Elhangzott: Institut für Geschichte der Medizin der Universität zu Köln., 1979. okt.

Antall, József: Die Richtung des Apothekerberufs in Ungarn aus historischen Aspekt.

Elhangzott: Institut für Geschichte der Pharmazie der Universität zu Marburg, 1979. nov.

 

Antall József: Ksztalcenie lekarzky na Wegrzech w XVIII. i. XIX. wieku. – A magyar orvosképzés a XVIII–XIX. században.

Elhangzott a Kopernikusz Orvostudományi Egyetem és a Krakkói Orvostudományi Társaság IX. Kongresszusán, melyet a krakkói Orvostudományi Kar átszervezése, egyben az első lengyel klinika alapítása 200. évfordulója tiszteletére rendeztek. Krakkó, 1980. okt. 10.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Orvostörténet az Akadémián. Kézirat. Bp., 1980.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: A történeti grafológiáról. Kéziratok. Bp., 1980–1982.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall, József: Organisatorische Reformbestrebungen im militär-ärztlichen Dienst des ungarischen Freiheitskampfes 1848/49. In: Actes du congrès. Vol. I. XXVIe Congrès International d'Histoire de la Medicine. Plovdiv, 20–25 aout 1978. Sofia, 1980. Société scientifique d'histoire de la médecine en Bulgarie pp. 83–85.

Elhangzott a XXVI. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Plovdiv, 1978. aug. 24.)

 

Antall József: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei. A szerző munkatársai: Kapronczay Károly, Némethy Ferenc, Vida Mária. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Angolul:

Antall, József: Pictorial history of European medicine and pharmaceutics. Editorial assistants: Károly Kapronczay, Ferenc Némethy, Mária Vida. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Németül

Antall, József: Bilder aus der Geschichte der europäischen Heilkunde und Pharmazie. Mitarbeiter des Autors: Károly Kapronczay, Ferenc Némethy, Mária Vida. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Oroszul:

Antall, József: Pamjátnyiki jevropejszkoj medicini i farmacevtyiki. V rabote avtoru pomogali: Károly Kapronczay, Ferenc Némethy, Mária Vida. Bp., 1981. Corvina. 20 p., [120] t.

Antall, József: Wien und Budapest im Lebenswerk Semmelweis. In: Festschrift für Erna Lesky zum 70. Geburtstag. Wien, 1981. Hollinek. pp. 13–23.

Antall, József: Die Semmelweis-Forschung und die ungarische medizinische Geschichts-schreibug. In: Jahrbuch der Universität Düsseldorf 1978–80. Düsseldorf, [1980]. Univ. pp. 305–316.

Elhangzott: Institut für Geschichte der Medizin der Universität zu Düsseldorf  által rendezett konferencián (Düsseldorf, Bonn, München, 1979).

Antall, József: Entwicklungstendenzen des Apothekerberufs in Ungarn. = Pharmazeutische Zeitung 126 (1981) No. 10. pp. 417–423.

Elhangzott tudományos konferencián „Die Richtung des Apothekerberufes in Ungarn aus historischen Aspekt” címmel 1979-ben. A konferencia helyszíne: Institut für Geschichte der Pharmazie der Universität Marburg.

Antall, József: Johann Nepomuk Czermak (1828–1873), Professor der Physiologie an der Universität Pest. In: Hallesche Physiologie im Werden. Hallesches Symposium 1981. Hrsg. Wolfram Kaiser, Hans Hübner. Halle/Saale, 1981. Martin-Luther-Univ. pp. 133–136. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Elhangzott 1981-ben.

Antall, József – Kapronczay, Károly: Jan Nepomuk Czermak in Hungary. In: E. Schultheisz ed.: History of Physiology. (Proceedings of the 28th International Congress of Physiological Sciences, Budapest 1980). Bp., 1981. Pergamon Press – Akadémiai Kiadó. pp. 77–84. (Advances in Physiological Sciences 21.)

Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái. = Felsőoktatási Szemle 29 (1980) No. 3. pp. 150–158.

Az ELTE Felsőoktatástörténeti Munkaközösség és FPKK, 1978. novemberi konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett és kibővített változata.

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 10. pp. 555–560.

Újraközölve 1994-ben az Orvostörténeti Közleményekben és más kötetekben (lásd ott).

Antall József – Szemkeő Endre: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. + Ibn Szína (Avicenna) és a magyar medicina. ?

Elhangzott a II. Szovjet Össz-szövetségi Orvostörténelmi Kongresszuson (a teljes kongresszus: Taskent, 1980. szept. 9–16.); első nyomtatott változata jelen kötetben lát napvilágot.

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc, az orvos. = Orvosi Hetilap 122 (1981) No. 34. pp. 2105–2108.

Antall József (közli és bev.): Adatok II. Rákóczi Ferenc házasságkötéséhez. Rákóczi Ferenc ismeretlen levele. (Köln, 1694. szeptember 27.) = Történelmi Szemle 24 (1981) No. 2. pp. 296–301.

Antall József: A homeopátia Magyarországon. II. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1981. jan. 6. p. 9.

Az 1969-es angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű változata. Az I. rész az előző évben jelent meg.

(–t –z) [Antall József]: Muzeális patika. Ernyey József könyvtár. = Magyar Nemzet, 1981. szept. 16.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Germanus Gyula családneve. = Nagyvilág 25 (1980) No. 4. p. 603.

Antall József: Gyógyszerésztörténelmi kongresszus hazánkban. = Magyar Nemzet, 1981. szept. 26. p. 5.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József – Kapronczay Károly: Testkultúra, iskolai oktatás a polgári kor hajnalán. = História 2 (1980) Olimpiai és sporttörténeti különszám. No. 5. pp. 29–30.

Antall József: A gyógyítás szolgálatában. Hippokratésztől Flemingig 16 orvosi életrajza. + Rajzok Kass Jánostól. Kézirat. Bp., 1981.

Kass János illusztrációi közül 12 megjelent 1982-ben a Medimpex kiadásában, de az nem tartalmazza Antall József kísérőtanulmányait.

Antall József: Az orvosképzés iránya Magyarországon. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 264. (nov. 11.) p. 9.

[Anta]l [Józse]f: Patikamúzeum Kőszegen. = Magyar Nemzet, 1980. nov. 12.

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a magyar orvosi iskola kialakulása. I. A liberalizmus és a centralisták. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 276. (nov. 25.) p. 9.

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a magyar orvosi iskola kialakulása. II. A pesti orvosi iskola. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 282. (dec. 2.) p. 9.

Insignia medicorum in Hungaria. [Magyar orvosok címerei]. Antall József és Buzinkay Géza gyűjtése és magyarázatai Vissy Gábor rajzaival. Bp., 1982. Medimpex. 28 p., 20 t.

Német és angol nyelvű kísérőtanulmánnyal: Wappen ungarischer Aerzte + Coats of Arms of Hungarian Physicians.

Antall József: A homeopátia Magyarországon. I. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. dec. 30. p. 9.

Az 1969-es angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű változata. Folytatása: 1981-ben.

Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Bp., 1979. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Magyar Pedagógia 80 (1980) No. 1. pp. 473–475.

Antall, József: Ungarische Ärzteausbildung im 18. und 19. Jahrhundert. In: Die Entwicklung des medizinhistorischen Unterrichts. Hrsg. von Arina Völker und Burchard Thaler. Halle/Saale, 1982. Martin-Luther-Univ. (Wissenschaftliche Beiträge 1982/6 – E 43)

Antall József: Semmelweis Ignác és a magyar orvostörténet-írás.

Elhangzott: Debrecen, 1980. júl. 1.

Antall, József: Wien und Budapest im Lebenswerk Semmelweis. = Wiener Medizinische Wochenschrift 132 (1982) No. 7. pp. 161–167.

Antall József: Semmelweis Ignác alakja és a szépirodalom.

Elhangzott: Száraz György „Gyilkosok” c. darabjával kapcsolatban megnyitott kiállítás alkalmából, Eger, 1980. júl. 9.

Antall József: A magyar orvostörténelem időszerű kérdései.

Előadás a Gyógyszertári Központ Ifjúsági Klubjában, Nyíregyháza, 1982. máj. 24.

Antall József: Lambrecht Miklós orvostörténész ügyében. Kézirat. Bp., 1982.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Korek József – Antall József: A székesfehérvári királysírokról. Kézirat. Bp., 1982.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Feljegyzés a magyarországi iszlám kapcsolatok tárgyában. Kézirat. Bp., 1982.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Endrőczi Elemér – Farádi László – Kádár Tibor: 100 éves a magyar orvostovábbképzés, 1883–1983. Szerk.: Orvostovábbképző Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Orvostörténelmi Társaság. Felelős szerk.: Antall József. Bp., 1983. Medicina. 76 p. (Az „Orvostörténeti közlemények” 1983. évi különszáma)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_Sk_1983_100_eves_a_magyar/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József: Herausbildung der wissenschaftlichen Pharmazie in Ungarn und die Pester Medizinische Schule. In: Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Neue Folge. Bd. 52. Stuttgart, 1983. pp. 101–104.

Elhangzott a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson. (A teljes kongresszus időtartama: Budapest, 1981. szept. 29. – okt. 2.)

Antall, József: Zur Geschichte der Semmelweis-Forschung und Historiographie.

Elhangzott: West-Berlinben az 1983. jan. 9–13. között megrendezett kongresszuson.

Antall, József: Die Entwicklung des ungarischen Museumswesens für Medizingeschichte

Elhangzott München-Ingolstadtban 1983. jún. 12-én.

Kapronczay Károly, Remetei Filep Ferenc: Körmend egészségügyének története. Lektorálta: Antall József. Körmend, 1983. Városi Tanács. 157 p., [64] t. (Körmendi Füzetek)

Antall József: Semmelweis szülőháza – a Múzeum otthona. + Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Bp., 1984. Medicina. pp. 11–25. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

Antall József – Kapronczay Károly – Pataki Zoltán – Szlatky Mária – Vida Mária: Az orvostudomány és a gyógyszerészet története. Kiállítási vezető. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Bp., 1984. Medicina. pp. 27–70. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

A kiadvány német nyelvű változata:

Antall, József – Buzinkay, Géza red.: Aus der Geschichte der Heilkunde. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 2. verb. Ausg. Bp., 1984. Medicina. 157 p., [88] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

Online:http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1984_013_014/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József: Germanus Gyula (1884–1979). In: Germanus Gyula: Gondolatok Gül Baba sírjánál. Művelődéstörténeti tanulmányok. Vál., szerk. és az utószót írta [és a művet jegyzetekkel kieg.]: Antall József. Bp., 1984. Gondolat. pp. 303–324.

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012) – Germanus Gyulának Antall Józsefhez írt levelével.

Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón. 1888–1914. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza. Előszó: Schultheisz Emil. Bp., 1984. SOMKL. 203 p. (Orvostörténeti könyvek)

Online: http://www.gyogyszeresztortenet.hu/index.php/e-konyv/

Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc az orvos. In: A ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör évkönyve 1984. Cegléd, 1984. Magyar Antal. pp. 47-67

[Antall József]: Némethy Ferenc (1932–1979). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 107–108 (1984) pp. 233–234.

Újraközölve 2002-ben, „A múlt magyar orvostörténészei” c. kötetben.

Utóbbi online változata: http://mot.tudomanytortenet.hu/

Kempler Kurt: A gyógyszerek története. 2. bőv. kiad. Lektorálta: Antall József. Bp., 1984. Gondolat. 443 p., [48] t.

Antall József: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat újjáteremtésének lehetőségeiről. Kézirat. Bp., 1984.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Bél Mátyás magyarságáról. Kézirat. Bp., 1984.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: A Politikai Hetilap (1865–1866). In: Kosáry Domokos – Németh G. Béla (szerk.), Szabolcsi Miklós (főszerk.): A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. Bp., 1985. Akadémiai Kiadó. pp. 592–610.

Tanulmánykötetében újraközölve: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 

Antall, József: Pharmazeutische Museologie und das Semmelweis-Institut. In: Orbis Pictus. Kultur- und pharmaziehistorische Studien. Festschrift für Wolfgang Hagen Hein zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main, 1985. Govi. pp. 293–303.

Antall, József: Das medizinhistorische Museumswesen in Ungarn. (Vortrag auf dem Int. Med. hist. Symp. in Ingolstadt am 11. Juni 1983). In: Jahrbuch des Deutschen Medizinhistorischen Museums 5 (1983–1985). Ingolstadt, 1985. pp. 47–51.

Elhangzott a Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Ingolstadt, 1983. jún. 11.)

Antall József: Lecturis salutem. [Magyarul és angolul.] = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 109–112. (1985) pp. 9–10. [Témája: A természettudományok és a medicina a reneszánsz és a reformáció korában + In memoriam Johannes Sambucus.]

Antall József: Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához. Kézirat. Bp., 1985.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyarországon 1939–1945. Bp., 1985. Európa. 653 p. (Emlékezések). Lektorálta: Antall József, Juhász Gyula, Kapronczay Károly.

Birtalan Győző: Általános orvostörténelem. Ajánlott irodalom V. éves orvostanhallgatók számára. Egyetemi jegyzet. Lektorálta: Antall József. Bp., 1985. SOTE. 99 p.

Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája. Összeáll., szerk. és bev.: Antall József. Bp., 1986. OPI. pp. III–XIII. (A tantervelmélet forrásai 7.)

A bevezető újraközölve kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Ismét megjelent: „A tanterv kérdésköre az elmúlt másfél évszázadban” (2001)

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok. Gondolatok, teendők, kutatási irányok. In: Bernáth István (szerk.): Hollandból magyarra... Kultúrhistóriai tanulmányok és szemelvények. Bp., 1986. Terra. pp. 133–148.

Kötetben:

„Modell és valóság” (1994, 2007)

Kapronczay Károly: Antall József (2001)

Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Bóna Endre: Medicina in nummis Szegediensis. Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész történeti emlékek. Szerk.: Péter László. Lektorálta: Antall József, Huszár Lajos. Szeged, 1986. Somogyi-könyvtár. 114 p.

Csoma Zsigmond: Nászéjszakák bora: a somlai. Lektorálta: Antall József, Kozma Pál. Bp., 1986. Mezőgazdasági. 312 p.

Birtalan Győző – Schultheisz Emil: Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Lektorálta: Antall József. Bp., SOTE. 1. kiad. 1986. 168 p.; 2. kiad. 1988. 168 p.; 3. kiad. 1992. 242 p.; 4. kiad. 1996. 242 p.

Antall, József: Die neuralgische Punkte der Semmelweis-Forschung. In: Atti del XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della Medicina. (Padova – Trieste, 19–21 settembre 1985). Padova, 1987. La Garangola. pp. 117–125.

Elhangzott: XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della Medicina (PadovaTrieste, 1985. szept. 1921.)

Antall József – Kapronczay Károly: A Budapesti Királyi Orvosegyesület Levéltára, mint a hazai orvostörténetírás forrása. = Levéltári Közlemények 58 (1987) No. 1–2. pp. 5–12. (Varga Jánosnak... születése 60. évfordulója alkalmából.)

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: A pesti orvosi iskola és a Királyi Orvosegyesület.

Elhangzott a MOTESZ és a MOT együttes ülése a Királyi Orvosegyesület 150 éves jubileuma alkalmából, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, 1987. október 24-én.

 

Benedek István: Tibeti orvoslás és varázslás. Lektorálta: Terjék József, Antall József. Bp., 1987. Gondolat. 359 p.

Antall, József: Niederländisch–ungarische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert aus medizinhistorischer Sicht. In: Dixhuitième. Zur Geschichte von Medizin und Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert. Hrsg. von Arina Völker. Halle/Saale, 1988. Martin-Luther-Univ. pp. 148–149. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Tom.: Beiträge zur Universitätsgeschichte)

Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. 2. bőv. kiad. Szerk.: Antall József. Bp., 1988. Magyar Orvostörténelmi Társaság – Téka. XII, 382 p.

Az 1927-ben megjelent szerző által bővített kiadása.

Antall József – Kapronczay Károly: A nagyszombati orvosi kar felállítása és a magyar orvosképzés iránya. In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 21–23.

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a pesti orvosi iskola. In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 24–28.

A Budapesti Királyi Orvosegyesület alapítása 150. évfordulója alkalmából 1987. október 24-én, az MTA-n tartott előadás alapján.

Tanulmánykötetében újraközölve: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Markusovszky Lajos (1815–1893). In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 36–38.

A Budapesti Királyi Orvosegyesület alapítása 150. évfordulója alkalmából 1987. október 24-én, az MTA-n tartott előadás alapján.

Tanulmánykötetében újraközölve: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Semmelweis Ignác (1818–1865). In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 39–42.

Antall József: Lumniczer Sándor (1821–1892). In: Antall József – Birtalan Győző – Schultheisz Emil (összeáll. és szerk.): Historia medica hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988. Medicina. pp. 43–45.

Kötetben: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai” (2000)

Tanulmánykötetében újraközölve: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Utóbbi online változata: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall, József: Die Grenzen der Medizingeschichte und das Museumswesen. In: Jahrbuch der Universität Düsseldorf. 1988. pp. 81–85.

Antall, József: Der medizinhistoriker István Weszprémi, 1723–1799. In: Johann Heinrich Schulze (1687–1744) und seine Zeit. In: Hallesches Symposium 1987. Hrsg. von Wolfram Kaiser und Arina Völker. Halle/Saale, 1988. Martin-Luther-Univ. pp. 74–76. (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Tom.: Beiträge zur Universitätsgeschichte)

Antall József: A török–magyar történelmi-orvosi kapcsolatok múltjából.

Elhangzott az 1988. március 12–14. között Ankarában megrendezett „Militärmedizinische Akademie Gülhane” c. kongresszuson.

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József – Göncz Árpád – Vörös Vince: Független Kisgazdapárt. = História 10 (1988) No. 6. pp. 17–19.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Az orvostörténet műhelyében. = Magyar Hírek 41 (1988) No. 15. pp. 8–9.

Birtalan Győző: Európai orvoslás az újkorban. Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1988. Medicina. 146 p. (Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 15–16.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1988_015_016/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József: Gesundheitspolitische Beziehungen im XIX. Jahrhundert.

Elhangzott a  Deutsche Gesellschaft für Krankenhausgeschichte E. V., a Magyar Orvostörténelmi Tár­saság, az MTA Orvostörténeti Albizottsága, valamint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 1988. október 4–5-én megrendezett együttes tudományos ülésén.

Antall József: Történettudomány, művelődéstörténet, orvostörténelem.

Elnöki megnyitó a  Magyar Orvostörténelmi Társaság tudományos ülésén, amelyet 1988. október 21-én rendeztek Linzbauer Xavér Ferenc (1807–1888) halálának 100., valamint Győry Tibor (1869–1938) és Karl Sudhoff (1853–1938) halálának 50. évfordulója alkalmából.

Antall József: Elnöki megnyitó.

Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztályának Vajkai Aurél (1903–1987) és Kóczián Géza (1942–1987) tiszteletére rendezett emlékülésén, 1988. október 27-én.

Mayer, Claudius F.: Plato to pope Paul. Pages from the history of population problems and ultilization of human genetic knowledge throughout the ages. Ed.: József Antall. Bp., 1989. Springer Hungarica. 82, [2] p. (Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 17.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1989_017/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József: Staatraison und Edukationspolitik in der ungarischen Aufklärungsperiode. In: Johann Christian Reil (1759–1813) und seine Zeit. In: Hallesches Symposium 1988. Hrsg. von Wolfram Kaiser und Arina Völker. Halle/Saale, 1989. Martin-Luther-Univ. pp. 135–138. (Wissenschaftliche Beiträge Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Antall József – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. = Magyar Tudomány 34 (1989) No. 10–11. pp. 903–915.

Németül megjelent 2003-ban.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Online:

http://real-j.mtak.hu/145/

http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Benedek István: Hügieia. Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1990. Gondolat. 270 p., 16 t.

Aus der Geschichte der Heilkunde. Ein Führer zum Semmelweis Medizinhistorischen Muzeum [!Museum] Red.: József Antall et al. 3. gek. Ausg. Bp., 1991. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 93 p., [20] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

Antall, József: Ignaz Semmelweis (1818–1865). In: Klassiker der Medizin II. Von Philippe Pinel bis Viktor von Weizsäcker. Hrsg. Dietrich von Engelhardt und Fritz Hartmann. München, 1991. Beck. pp. 190–202.

Kötetben magyar nyelven: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József: Gondolatok a lengyel menekültügyről. Megnyitó beszéd. Elhangzott Balatonbogláron 1989. szeptember 17-én. In: Magyarok és lengyelek, 1939–1945. Menekültügy. Összeáll.: Kapronczay Károly. Bp., 1991. Gondolat. pp. 13–19.

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Tudomány és politika. = Magyar Tudomány 36 (1991) No. 6. pp. 658–662

Online: http://real-j.mtak.hu/147/

Antall József: Gyógyszerészet és politika. = Gyógyszerészet 35 (1991) No. 12. pp. 653–656.

Online: http://www.gyogyszeresztortenet.hu/index.php/cikktar/

Antall József: Ahol egybeforrt az iskola és a haza. Tanévnyitó beszéd a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában. = Confessio 15 (1991) No. 4. pp. 61–67.

Antall József: Tisztelgés egy sírhant felett. = Magyarság és Európa. Nemzetpolitikai Szemle 1 (1992) pp. 9–16.

Teleki Pálról.

Kötetben: Teleki Pál emlékezete (2005)

Vida, Mária: Spas in Hungary in ancient times and today. Bp., 1992. Semmelweis Kiadó. 36, [2] p., [30] t. Translated by Éva Vámos. Referees: József Antall, Emil Schultheisz.

Ugyanaz német nyelven 1993-ban jelent meg.

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. In: Honoris causa. Fodor József születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Virágh Zoltán. Bp., 1993. Magyar Higiénikusok Társasága. pp. 43–52.

Az 1975-ös cikk újraközlése.

Antall, József: Semmelweis und die Pester medizinische Schule. In: Weinsheimer, Gerd: Das Modell einer Zahnarztpraxis mit Labor (1896) im Semmelweismuseum Budapest. Vorwort von P. Schulz und M. Putscher. Köln, 1993. Forschungstelle Robert-Koch-Strasse. pp. 1–22. (Kölner medizinhistorische Beiträge)

Antall, József: Semmelweis's birthplace – the home. + The Life of Ignác Fülöp Semmelweis. In: Pictures from the Past of the Healing Arts. A Guidebook to the Semmelweis Museum, Lib-ra¬ry and Archives. Second revised and abridged edition. Bp., 1993. Semmelweis Kiadó. pp. 11–26. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 18.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_2000_018_019/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall, József – Kapronczay, Károly – Vida, Mária: Pictures from the Past of the Healing Arts (guide to the exhibition). In: Pictures from the Past of the Healing Arts. A Guidebook to the Semmelweis Museum, Library and Archives. Second revised and abridged edition. Bp., 1993. Semmelweis Kiadó. pp. 27–82. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 18.)

Online: http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_2000_018_019/?pg=0&zoom=f&layout=s

Antall József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában (1948). = Magyar Szemle 2 (1993) No. 9. pp. 981–994.

A szerző 1948-as kéziratának első nyomtatott változata.

Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. = Egészségtudomány 37 (1993) No. 2. pp. 139–148.

Az 1975-ös cikk újraközlése.

Antall, József: Wielcy lekarze wegierscy Ignacy Semmelweis. = Archiwum historii i filozofii medycyny. Polskii Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji 56 (1993) No. 1. pp. 3–8.

Antall József: Semmelweis szülőháza – a Múzeum otthona. + Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In: Képek a gyógyítás múltjából. Kiállítási vezető. 3. jav. kiad. Bp., 1994. Akaprint. pp. 11–24. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 19.)

Antall József – Kapronczay Károly – Pataki Zoltán – Vida Mária: Az orvostudomány és a gyógyszerészet története. Kiállítási vezető. In: Képek a gyógyítás múltjából. Kiállítási vezető. 3. jav. kiad. Bp., 1994. Akaprint. pp. 25–66. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 19.)

Antall József: Modell és valóság. 1–2. köt. Bp., 1994. Athenaeum. 492, 653 p., [8] t.

Új kiadása: 2007.

Az 1. kötet tartalmaz tudományos és tudományos ismeretterjesztő tanulmányokat, tartalma a következő:

Gyökerek … A Dunántúl remetéje: a Somló (1968)

Remények és csalódások kora. A Modern Magyarország megszületése a 19. században

Modell és valóság. Eötvös József a kiegyezési politika sodrában (1973)

Eötvös József Politikai Hetilap-ja és a kiegyezés előkészítése (1965)

A 125 esztendős Pesti Hírlap (1965)

Betyárvilág Magyarországon (1966)

Fülepp József (1786–1847) (1969)

Fülepp Lipót élete (1809–1875) (1966)

Egy világváros születése. A százéves Budapest (1972)

Az amerikai demokrácia vonzásában

Kováts Mihály, az amerikai szabadságharc magyar hőse (1978)

Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben (1966)

Lincoln Ábrahám (1965)

A márciusi eszmék szolgálatában. Asbóth Sándor (1811–1868) (1966)

A századforduló kivándorlási hulláma (1967)

Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában (1948)

Művelődéspolitika és közoktatási reformtörekvések Magyarországon

Az egységes magyar iskolarendszer születése. A Ratio Educationis (1977)

100 esztendős a népiskolai törvény. Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési vitája (1968). Függelék: Eötvös József ismeretlen írása (1957)

Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése. Függelék: Az 1870. évi középiskolai törvényjavaslat indoklása. (1971)

A modern felsőoktatási rendszer kialakítása Magyarországon (1848–1890) (1969)

Benedek Marcell naplóját olvasva. Egy elfelejtett tanügyi körrendelet (1918–1929) (1966)

A magyar középiskola történetéből (1986)

A pesti orvosi iskola és a magyar egészségügy megújhodása

Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok

A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája (1971)

A gyógyszerészek közéleti szerepe Magyarországon a 19. században (1979)

Homeopátia és az orvosképzés Magyarországon (1969)

Bugát Pál (1793–1865) (1965)

Toldy Ferenc két arca (1966)

Semmelweis Ignác (1818–1865) (1992)

Markusovszky Lajos (1815–1893) (1965)

Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola (1968)

Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola (1978)

Fodor József és az iskolaegészségügy (1975)

Babes Viktor és a pesti orvosi iskola (1971)

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon (1981)

Dokumentumok

A Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakozás biztosítására (1956. nov. 16.) (1988)

A történelem iróniája – Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója (1951–52)

Antall József idegen nyelven megjelent fontosabb tanulmányai és nyomtatásban megjelent, külföldön tartott tudományos előadásai

Antall József: Megnyitó beszéd. In: Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908–1993. 2. átd., bőv. kiad. Bp., 1994. Bethlen. pp. 3–9.

Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián 1987. okt. 30-án „A pszichoanalízis magyarországi története” című kiállítás megnyitóján.

Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Az utóbbi online változata: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Eötvös Politikai Hetilapja (1865–66). Részlet. = Comitatus. Önkormányzati Szemle 4 (1994) No. 2. p. 3.

Az 1965-ben, majd 1994-ben ismét megjelent tanulmány részlete.

Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 147–148. (1994) pp. 55–61.

Az 1981-es cikk újraközlése.

Kötetben:

„Modell és valóság” (1994, 2007)

Kapronczay Károly: Antall József (2001)

„A múlt magyar orvostörténészei” (2002)

Online:

http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

http://mot.tudomanytortenet.hu/

Antall, József: The position of medical historical scholarschip in Hungary. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 147–148. (1994) pp. 62–69.

Az "Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 147–148. (1994) pp. 55–61." cikk angol fordítása.

Vida Mária: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon. Lektorálta: Antall József. Bp., 1994. SOMKL. 160 p.

Antall József: A gyógyszertári berendezések védettségéről és az átalakítások engedélyezésénél alkalmazott irányelvekről. In: Vida Mária: Patikamúzeumok – műemlékpatikák Magyarországon. Bp., 1996. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. pp. 9–15. (Magyarul és németül)

Antall József – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. In: Szöveggyűjtemény II. Források és tanulmányok a társadalomtudományi tantárgyak tanulmányozásához. Budapest–Pécs, 1996. Janus Pannonius Tudományegyetem–Tanorg Oktatási Központ. pp. 213–231

Fazekas Árpád: Levelezésem dr. Antall Józseffel. = Pedagógiai Műhely [Nyíregyháza] 22 (1996) No. 2. pp. 50–56.

Antall József által írt dokumentumok közlésével.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: A múlt üzenete. In: Duna évkönyv, 1998. Vál. és szerk.: Czakó Gábor. Bp., 1997. Duna Televízió. pp. 83–88.

Dr. Antall József és a numizmatika. [1–4.] Közread., bev. és jegyz. ell.: Mészáros István. = Éremtani Lapok 8 (1997) No. 42. pp. 11–13., No. 43. pp. 10–11., No. 44. pp. 16–19., No. 45. pp. 10–11.

Antall József által írt dokumentumok közlésével.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Lumniczer Sándor. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Összeáll.: Ács Tibor, Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2000. MATI. pp. 322–325., p. 491. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.)

Az 1988-ban megjelent tanulmány újraközlése.

Antall József: Babarczi Schwartzer Ferenc. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Összeáll.: Ács Tibor, Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2000. MATI. p. 334, 492. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.)

Az 1968-as cikk újraközlése.

Antall József szavai egykori munkatársaihoz 60. születésnapján (1992. április 8.). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 158–165. (1997–1998) pp. 13–14.

Antall József: Egy évszázados per – A Görgey-kérdés tegnap és ma. [Íródott 1968 májusában]. + Melléklet. Feljegyzés Görgey Artúrról írott cikkem tárgyában. [Íródott: 1982. április 28.]. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 158–165. (1997–1998) pp. 17–36.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: A család és az iskola szerepe [Semmelweis] személyiségének kialakulásában. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. pp. 44–49, 496–497. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

Az 1968-ban megjelent angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű összefoglalójának újraközlése.

Antall József: [Semmelweis] hiányzó gimnáziumi tanéve. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád.Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. p. 50, 497. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

Az 1978-as Semmelweis-tanulmány részlete.

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. pp. 237–246, 519–525. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

Az 1968-as cikkben megjelent tanulmányban közölt legfontosabb magyar nyelvű kéziratok, illetve a német nyelvű kéziratok magyar nyelvű fordításának újraközlése.

Antall József: Semmelweis betegsége és halála. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. pp. 346–351., p. 538. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

Az 1978-as cikk újraközlése.

Aus der Geschichte der Heilkunde. Ein Führer zum Semmelweis Medizinhistorischen Muzeum [!Museum] Red.: József Antall et al. 4. gek. Ausg. Bp., 2001. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 92 p., [20] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.) (Utánnyomás)

Antall József: Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája. In: Horánszky Nándor (szerk.): A tanterv kérdésköre az elmúlt másfél évszázadban. A tantervelmélet forrásai című sorozat bevezető tanulmányai (1983–1998). Bp., 2001. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény. (A Tantervelmélet forrásai 23.) pp. 163–180.

Az 1986-ban megjelent könyve előszavának új kiadása.

Kapronczay Károly (vál., bev.): Antall József. Bp., 2001. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 147 p. (Tudós tanárok – tanár tudósok)

A kötet Antall József írásaiból az alábbiakat tartalmazza:

Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben (1966)

A modern felsőoktatási rendszer kialakítása Magyarországon, 1848–1890 (1969)

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon (1981)

Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok (1986)

Antall József: A Dunántúl remetéje – a Somló. = Természet Világa 132 (2001) No. 5. pp. 230–232.

Az 1968-as cikk újraközlése.

„Olajos Antall.” Levelek Vajkai Aurélnak. Közread. és bev.: Vajkai Zsófia. = Új Horizont [Veszprém] 29 (2001) No. 5. pp. 147–150.

Antall József által írt levelek közlésével.

Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

Antall József: Fülepp Lipót, deáki. In: Pálmány Béla (szerk.): Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Bp., 2002. Magyar Országgyűlés – Argumentum. pp. 283–286.

Az 1966-os cikk szerkesztett változata.


Antall József: Némethy Ferenc (1932–1979). In: A múlt magyar orvostörténészei. A bevezető tanulmányt írta: Schultheisz Emil. Az összeállításban közreműködött: Szállási Árpád és Kapronczay Károly. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – SOMKL. p. 180, 348. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 19.)

Az 1984-es cikk újraközlése.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. In: A múlt magyar orvostörténészei. A bevezető tanulmányt írta: Schultheisz Emil. Az összeállításban közreműködött: Szállási Árpád és Kapronczay Károly. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – SOMKL. pp. 201–211, 364–365. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 19.)

Lásd bővebben 1994-nél!

Antall, József – Kapronczay, Károly: Das ungarische Gesundheitswesen im Zeitalter des Absolutismus und des Dualismus. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 182–185. (2003) pp. 5–20.

Az 1989-es tanulmány német nyelvű változata.

Online: http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

Antall József: Teleki Pál emlékezete. In: Riczel Etelka (szerk.): Teleki Pál emlékezete. Gödöllő, 2005. Teleki Pál Egyesület. pp. 98–108.

Antall József: Modell és valóság. 1–2. köt. 2. kiad. Bp., 2007. Antall József Alapítvány. 385, [2] p.; 507, [2] p.

1. kiad.: 1994.

Antall József: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. évfordulóján. In: A gyógyítás múltjából. Emlékkönyv Spielmann József orvostörténész születésének 90-ik évfordulójára . Szerk.: Spielmann Mihály. Marosvásárhely, 2008. Mentor. pp. 7–20.

Az 1971-ben megjelent tanulmány újraközlése.

Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. In: A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetéből, 1876–1944. Összeáll.: Kapronczay Károly, sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2010. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. pp. 206–219. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 58/2.)

Az 1975-ös cikk újraközlése.

Online: http://kozeu.tudomanytortenet.hu/

Semmelweis-szöveggyűjtemény. Írásai és munkásságának elemzése. (Semmelweis – a Reader. Semmelweis-Lesebuch). Bp., 2012. Magyar Orvostörténelmi Társaság. DVD.

A DVD Antall József írásaiból az alábbiakat tartalmazza:

The contemporary portraits of Ignác Semmelweis (1968)

Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. Társszerzők: R. Harkó Viola, Vida Tivadar (1968)

Welche Rolle spielten das Familienheim und die Schule in der Entwicklung von Semmelweis’ Persönlichkei? (1968)

Semmelweis Ignác Fülöp (1969)

Semmelweis Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve (1978)

Das fehlende Schuljahr des Gymnasiasten Ignác Semmelweis (1978)

Semmelweis betegsége és halála (1978)

Semmelweis’ Krankheit und Tod (1978)

Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból. Születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeállította és az életrajzi bevezetőt írta: Kapronczay Károly. Az előszót írta: Varga Benedek. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Gazda István. A bibliográfiai függelék összeállításában közreműködött: Kapronczay Katalin. Bp., 2012. Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – MATI. 500 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 95.)

Tartalma

BEVEZETÉS

Antall józsef – Életrajzi bevezetés (Kapronczay Károly)

Antall József és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Varga Benedek)

ANTALL JÓZSEF ÍRÁSAIBÓL, KÉZIRATAIBÓL, LEVELEIBŐL

Orvostörténet, gyógyszerészettörténet

Antall József: A magyar orvosképzés a XVIII–XIX. században

Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 1777–1806

Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc, az orvos

Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) – a gégetükrözés egyik felfedezője

A pesti orvosi iskola néhány tagjáról

Antall József: Markusovszky Lajos (1815–1893)

Antall József: Lumniczer Sándor (1821–1892)

Antall József – Kapronczay Károly: Korányi Frigyes (1828–1913)

Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a pesti orvosi iskola

Antall József – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában

Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: A magyar balneológia irodalmának kezdetei és törekvések egyetemi oktatására

Antall József: A pszichoanalízis magyarországi történetéről

Johan Béla és a Magyar Orvostörténelmi Társaság

Levél a Markusovszky-óra ajándékozásáról

Az Országos Közegészségügyi Intézet 1925–1945 közötti működéséről – Tudományos ülés az ott megjelent Johan Béla tiszteletére

Semmelweis

Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakhelye

Antall József: Semmelweis Ignác

Antall József: Benedek István „Semmelweis és kora” címmel 1967-ben a Gondolat Kiadónál megjelent kötetéről

Ki ölte meg Semmelweist? Silló-Seidl György nyilatkozata és Antall József „Semmelweist nem ölték meg” című válasza

Antall József: Zárszó a Semmelweis-vitához

Antall József: Semmelweis betegsége és halála. Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához (Szállási Árpád kiegészítésével)

Népi gyógyászat

Antall József: A népi gyógyászat kutatásáról

Együttműködés a Magyar Néprajzi Társasággal

Vajkai Zsófia: „Olajos Antall”. Antall József levelei Vajkai Aurélnak

Az orvostörténet és a gyógyszerészettörténet oktatásának kérdései

Emlékeztető az orvostörténelem egyetemi oktatása tárgyában

Antall József: A gyógyszerésztörténelem Magyarországon és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához

Az orvostörténeti közélet egyes kérdéseiről

Fazekas Árpád – Antall József: Korompay Károlyról

Orvostörténet az Akadémián

A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat újjáteremtésének lehetőségeiről

Lambrecht Miklós orvostörténész ügyében

Levéltártudomány

Antall József: Budapest főváros közigazgatás-történetének és levéltárának ismertetése 1953. november 29.

A Budapest Királyi Orvosegyesület Levéltára, mint a hazai orvostörténetírás forrása

Muzeológia

Antall József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések védelméhez

Antall József: Az orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeumügy Magyarországon

Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái

Antall József: Muzeális patika. Ernyey József-könyvtár

Antall József: Gyógyszerésztörténelmi kongresszus hazánkban

Művelődéstörténet, oktatástörténet, történettudomány 

Antall József: Fülepp József (1786–1847). Egy elfelejtett magyar bányatudós

Tóth András – Antall József: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848–49-ben

Antall József – Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában

Feljegyzés Hajdu János közoktatásügy-történeti munkája tárgyában. [A magyar közoktatásagy története 1849–1860]

Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap (1865–1866)

Antall József: Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez [1869]

Antall József: Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez [1886] és Laborfalvi Róza halála

Antall József: A magyar középiskola történetéből [1830–1934]

A történeti grafológiáról

Agrártörténet – A ló históriája

Numizmatika – orvosi érmek

Antall József: Medicina in nummis

Antall József: Gondolatok a numizmatikáról és a Magyar Numizmatikai Társulat (közread.: Mészáros István)

Kapcsolattörténet – Helyünk a nemzetközi tudósvilágban

Hungarusok

Antall József: Bél Mátyás magyarságáról

A magyar–holland és holland–magyar kapcsolatok történetéből

Antall József: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok

A török–magyar és magyar–török kapcsolatok történetéből

Antall József: A török–magyar történelmi-orvosi kapcsolatok múltjából

A magyar–román és román–magyar kapcsolatok történetéből

Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a magyar orvostudomány

A magyar–arab és arab–magyar kapcsolatok történetéből

Antall József – Szemkeő Endre: Ibn Szína (Avicenna) és a magyar medicina

Antall József: Feljegyzés a magyarországi iszlám kapcsolatok tárgyában

Antall József: Germanus Gyula

Germanus Gyula levele Antall Józsefnek

A magyar–lengyel és lengyel–magyar kapcsolatok történetéből

Antall József: Gondolatok a lengyel menekültügyről

Farkas Károlyra emlékezik Antall József miniszterelnök. Sajtó alá rend.: Honti József. = Orvosi Hetilap 153 (2012) No. 12. pp. 477–479.

Antall 1993-ban elhangzott beszédének első nyomtatott változata.

Antall József: Az iskola szerepe Semmelweis személyiségének kialakulásában. In: Kapronczay Károly (összeáll.): Semmelweis. Az első Semmelweis-kutató, Beretzky Endre emlékére Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóján. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2015. MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Kőbánya Önkormányzata. pp. 43–50.

2015 Könyvrészlet
Részletek a szerző 1968-as és 1978-as, Semmelweis iskolai éveit bemutató tanulmányaiból.