1964

Vissza a teljes bibliográfiához

Antall 1964-ben került a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba tudományos munkatársként.

  • Antall József: A homeopatia tegnap és ma. = Természettudományi Közlöny 95 (1964) No. 11. pp. 518–521.

  • Hajas József – Muraközy Tamás – Sárközy Péter: Bőség vagy ínség. Az ember léte ma és holnap. Bp., 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 447 p. Ism.: Antall József. = A Könyvtáros, 1964. No. 5. pp. 306–307.; Figyelő, 1964. jan. 29.

  • Antall József: Egy elfelejtett magyar bányatudós – Fülepp József (1784–1847). Kézirat. Sopron, 1964. Központi Bányászati Múzeum.

    Egyik változata 1966-ban, a másik 1969-ben, a harmadik 2002-ben jelent meg nyomtatásban.