1968

Vissza a teljes bibliográfiához

Fekete professzor halála után, 1968-tól a Semmelweis Múzeum és Könyvtár igazgatói, majd főigazgatói tisztét Schultheisz Emil (1923–2014) tölti be, aki 1972-ben osztályvezető főorvosi munkáját változatlanul ellátva egészségügyi miniszterhelyettes, 1973-ban államtitkár, 1974-ben miniszter lesz, s ezt a posztot tölti be 1984-ig. 1974-ben múzeumi posztját legközvetlenebb munkatársának, helyettesének és barátjának, Antall Józsefnek adja át, aki 1985-ig mb. főigazgatói minőségben, 1985-től főigazgatóként vezeti az intézményt. 1974 és 1984 között Schultheisz Emil miniszteriális vezetőként felel a Múzeum működéséért, s ezzel párhuzamosan ő a Múzeum Tudományos Tanácsának elnöke. (– Gazda István kieg.)

 • Antall József: Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 44. (1968) pp. 127–131.?

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 57–73.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall, József: Sándor Lumniczer and the Medical School of Pest. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 75–84.

 • Antall, József: Une lettre hongroise de Victor Babeş. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 155–157.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Schaffer Károly levele Korányi Sándorhoz. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 45. (1968) pp. 159–161.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • ntall, József: Welche Rolle spielten das Familienheim und die Schule in der Entwicklung von Semmelweis’ Persönlichkeit? = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 95–126.?

  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

  A tanulmány magyar nyelvű összefoglalója kötetben: „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

 • Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 185–267.? ?

  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

  Kötetben: „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

  Online:

  http://mek.oszk.hu/05400/05427/pdf/

  http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall, József: Gedenkbuch über Sándor Korányi. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 277–278.

 • Antall, József: The exhibition of the Semmelweis Medical Historical Museum opened. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 281–287.?

 • Antall József: Gyógyszertár-múzeum Sopronban. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) p. 287.

 • Antall József: Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtár. = Orvostörténeti Köz-lemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 287–288.?

  Kötetben: Ernyey József életműve. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI – Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár – Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. p. 40.

 • Antall József: Kresz Géza Mentőmúzeum. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) p. 288.

 • Tóth András – Antall József: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848–49-ben. = Felsőoktatási Szemle 17 (1968) No. 7–8. pp. 415–423.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József – Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában. = Felsőoktatási Szemle 17 (1968) No. 9. pp. 536–546.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: 100 esztendős a népiskolai törvény. Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési vitája. = Magyar Pedagógia. Új f. 8 (1968) No. 4. pp. 414–433. és klny.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Victor Babeş magyar nyelvű levele. = Orvosi Szemle – Revista Medicală [Marosvásárhely] 14 (1968) No. 3. pp. 346–347.

  Ugyanaz román nyelven is.

 • Antall József: A Dunántúl remetéje – a Somló. = Természet Világa 99 (1968) No. 10. pp. 434–438.

  Ismét megjelent a folyóiratban 2001-ben

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Babarczi Schwartzer Ferenc, 1818–1889. = Természet Világa 99 (1968) No. 12. p. 571.

  Kötetben: „Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai” (2000)

 • Antall József: Semmelweis és a pesti orvosi iskola kialakulása. = Élet és Tudomány 23 (1968) No. 26. pp. 1203–1207.

 • Antall József: Képek a gyógyítás múltjából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár állandó kiállítása. = Élet és Tudomány 23 (1968) No. 46. pp. 2168–2171.