Antall József tudománytörténeti és művelődéstörténeti írásaiból, kézirataiból, leveleiből

Összegyűjtötte: Dr. Kapronczay Károly akadémiai doktor

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket szerkesztette: Gazda István kandidátus