Antall József tudománytörténeti és művelődéstörténeti írásaiból, kézirataiból, leveleiből

Összegyűjtötte: Dr. Kapronczay Károly akadémiai doktor

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket szerkesztette: Dr. Gazda István kandidátus