Videók

Antall József a Kis Jánossal az 1990-esválasztások második fordulója előtt folytatott televíziós vitában többek között kifejtette a demokráciáról vallott nézeteit is. Arról beszélt, hogy a politikai demokrácia alapfeltétele, hogy mindig legyen kormányzóképes, a választási győzelemre esélyes ellenzék. hogy érvényesüljön az alkotmányosság, és a jogállamiság követelménye, továbbá hangsúlyozta a sajtó szerepét is, valamint kifejtette, hogy jól működő demokráciát csak egy széles középrétegre lehet építeni.