Kormányülések

JEGYZŐKÖNYV

A MINISZTERTANÁCS

1990.évi június 21-ei üléséről

(hangfelvétel alapján készült tartalmi összefoglaló kivonata)

Jelen vannak:

 

mint a Minisztertanács tagjai

 • Katona Tamás, a Külügyminisztérium politikai államtitkára

a távollévő miniszter képviseletében

mint a Minisztertanács üléseire állandó meghívottak

 • dr. Kiss Elemér, a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára

NAPIREND ELŐTT:

dr. Horváth Balázs: Kéri a Minisztertanácsot, hogy a kiküldött napirend 9. pontját, a rendőrségről szóló 39/1974.(XI.1.) MT rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést vegye le az ülés napirendjéről, a napirend 1/B pontjaként pedig tárgyalja meg a különleges titkosszolgálati eszközök engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény módosítására vonatkozó előterjesztést. Tájékoztatja a Minisztertanácsot, hogy a 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan a népjóléti miniszter benyújtotta az egyes társadalombiztosítási és szociális ellátások emeléséről szóló előterjesztést.

A Minisztertanács a napirendet dr. Horváth Balázs javaslatának megfelelően módosította.

Javasolja, hogy az értékpapír törvény 43.§-ának megfelelően június 21-én az Értéktőzsde hivatalos alapítási programján Rabár Ferenc pénzügyminiszter részt vehessen, és az Értéktőzsde megnyitását a Kormány nevében hivatalosan bejelentse.

A Minisztertanács a kért felhatalmazást a pénzügyminiszter számára megadta.

Tájékoztatást ad a Minisztertanácsnak arról az eseményről, amely az elmúlt vasárnap Ferihegyi Repülőtéren történt. Ez felveti azt az igényt, hogy a Minisztertanács tagjai hétvégi távollétük esetén jelezzék az ügyeletnek, hol érhetők utói.

A Minisztertanács a tájékoztatást tudomásul vette.

l/a Előterjesztés a mérésügyről

Előadó: dr. Geleji Frigyes
Beledi Dezső

A vitában részt vettek:

 • Beledi Dezső
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Balsai István
 • dr. Bod Péter Ákos
 • Siklós Csaba
 • dr. Für Lajos
 • dr. Mádl Ferenc
 • Katona Tamás
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Geleji Frigyes
 • dr. Surján László
 • dr. Kajdi József

dr. Horváth Balázs: Javasolja, hogy a Minisztertanács hozzon olyan állásfoglalást, hogy a mérésügyi tevékenységet törvényben kell szabályozni. A tervezet előkészítését az Országos Mérésügyi Hivatal végezze, bevonva ebbe az Igazságügyi Minisztériumot, a Belügyminisztériumot, a Pénzügyminisztériumot és az Ipari Minisztériumot is. A tervezetet célszerű lenne 1990. november 1-jéig elkészíteni, hogy még ebben az évben a törvényjavaslat benyújtható legyen az Országgyűléshez. Emellett a működésfenntartása érdekében átmeneti intézkedésként szükséges a mérésügy területén a deregulációs intézkedések hatálytalanítása, tehát az Országos Mérésügyi Hivatal korábbiutasításai hatályának a visszaállítása. Július 5-éig az Országos Mérésügyi Hivatal, a Miniszterelnöki Hivatal, s az Igazságügyi Minisztérium vizsgálja meg, hogy mely előírások hatályának visszaállítása lesz szükséges.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Horváth Balázs javaslatainak alapján fogadta el.

1/b. Előterjesztés a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény módosításáról

Előadó: dr. Balsai István

Meghívott: dr. Boross Péter politikai államtitkár

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Boross Péter
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Győriványi Sándor
 • Katona Tamás
 • dr. Für Lajos
 • dr. Kajdi József

dr. Horváth Balázs: Javasolja, hogy a Minisztertanács az igazságügyi miniszter előterjesztését fogadja el és a törvényjavaslatot nyújtsa be az Országgyűléshez.

dr. Kajdi József: A dolgok normális menete szerint az Országgyűlés valószínűleg csak szeptemberben tud foglalkozni a törvényjavaslattal. Ezért javasolja, hogy a törvényjavaslat kapcsolódjék a közbiztonságról szóló törvényerejű rendelet már benyújtott módosítási indítványához, amelyet az Országgyűlés a rendkívüli ülésszakán még megtárgyal. Ennek érdekében a szükséges kezdeményezést az Országgyűlés elnökénél kell megtenni.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Horváth Balázs és dr. Kajdi József javaslatának megfelelően elfogadta.

2. Előterjesztés a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 5. törvényerejű rendelet módosításáról

Előadó: dr. Balsai István
Katona Tamás

A vitában részt vettek:

 • dr. Surján László
 • dr. Andrásfalvy Bertalan
 • dr. Mádl Ferenc
 • Katona Tamás
 • dr. Horváth Balázs

dr. Horváth Balázs: Kéri, hogy a Minisztertanács foglaljon állást abban, hogy a külügyminiszter és az igazságügyi miniszter állítsa össze azon nemzetközi szerződések jegyzékét, amelyeket a politikai változásokkal össze nem egyeztethető fenntartásokkal fogadtunk el. A jegyzék ismeretében a szükséges változtatási javaslatokat az érintett tárcák terjeszthetik elő. Ezt a listát a Külügyminisztériumnak és az Igazságügyi Minisztériumnak augusztus 1-jéig lenne célszerű elkészíteni.

A Minisztertanács az előterjesztést és dr. Horváth Balázs javaslatát elfogadta.

3. Előterjesztés az 1990. évi állami költségvetési egyensúlyát javító intézkedési javaslatokról

Előadó: dr. Rabár Ferenc
dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Horváth Balázs
 • Nagy Ferenc József
 • Gerbovits Jenő
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Surján László
 • dr. Mádl Ferenc
 • Siklós Csaba
 • Katona Tamás
 • dr. Kiss Gyula
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Andrásfalvy Bertalan

dr. Horváth Balázs: Kéri, hogy az előterjesztés kapcsán csak a szakemberek, a pénzügyminiszter, illetve az ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a társadalombiztosítási ügyek tekintetében a népjóléti miniszter tegyen nyilatkozatot

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Horváth Balázs javaslatainak megfelelően elfogadta.

4. Előterjesztés a tartósan külföldön foglalkozatott dolgozók egyes járandóságairól szóló MT rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Rabár Ferenc

A vitában részt vettek:

 • dr. Kádár Béla
 • dr. Horváth Balázs
 • Katona Tamás
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Andrásfalvy Bertalan
 • dr. Surján László

dr. Horváth Balázs: Javasolja, hogy az előterjesztést a Minisztertanács fogadja el, és szükség esetén a dollárösszegek kérdésére a keddi ülésen térjen vissza. Azt nem tartja lehetségesnek, hogy az előterjesztő a rendeletmódosító javaslatokhoz mellékelje mindig az alapjogszabályokat is. Az előkészítés a minisztériumok jogi apparátusainak a feladata.

A Minisztertanács dr. Horváth Balázs javaslata alapján azelőterjesztést elfogadta.

5. Előterjesztés a honvédelmi törvény módosításáról

Előadó: dr. Für Lajos
dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Für Lajos
 • dr. Surján László

dr. Horváth Balázs: Javasolja, hogy a 38.§ (1) bekezdésébe kerüljön be "- határőrök esetében a belügyminiszter -" szövegrész.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Horváth Balázs javaslatának megfelelően elfogadta.

6. Előterjesztés az újrakezdők, pályakezdők vállalkozói kölcsönéről

Előadó: dr. Győriványi Sándor

A vitában részt vettek:

 • Siklós Csaba
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Müller György
 • Katona Tamás

Katona Tamás: Javasolja, hogy a Minisztertanács az előterjesztést fogadja el és a felfüggesztés jogi formájának kialakítására hatalmazza fel a Munkaügyi Minisztériumot és a Miniszterelnöki Hivatalt.

A Minisztertanács az előterjesztést Katona Tamás javaslatának megfelelően elfogadta.

7. Előterjesztés az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat és az osztrák DOKW AG között létrejött szerződés felbontásával összefüggő kártérítés rendezéséről

Előadó: Keresztes K. Sándor

A vitában részt vettek:

 • dr. Horváth Balázs
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Bod Péter Ákos
 • Katona Tamás
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Balsai István
 • dr. Kiss Gyula

dr. Mádl Ferenc: Javasolja, hogy a Minisztertanács a következő ülésén hozzon az ügyben döntést.

dr. Horváth Balázs: Javasolja, hogy a döntést a Minisztertanács napolja el a jövő keddi, vagy csütörtöki ülésére.

A Minisztertanács dr. Mádl Ferenc és dr. Horváth Balázs javaslatát elfogadta és az előterjesztésről nem döntött.

Napirenden kívül:

Katona Tamás: Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága június 14-én határozatot hozott a Magyar Köztársaság és a Varsói Szerződés viszonyáról. A Házbizottság presszionálja a Kormányt, hogy kedden ezt a határozati javaslatot tárgyalja meg az Országgyűlés. Ezzel kapcsolatban szükséges lenne a Minisztertanács állásfoglalása.

dr. Für Lajos: Az említett dolgok valóban kinyilváníthatók. Javasolja, hogy a Minisztertanács vagy a Parlament a képviselőkből és kormánytagokból, valamint szakértőkből hozzon létre egy olyan bizottságot, amely a Varsói Szerződésből való kilépéshez szükséges diplomáciai előkészületeket, tárgyalásokat megkezdi.

dr. Horváth Balázs: A javaslatot támogatja. A javaslat alapján a Minisztertanács kezdeményezze az Országgyűlésnél egy olyan bizottság létrehozatalát, amely a Varsói Szerződésből való kilépés előkészítése céljából lefolytatja a szükséges kétoldalú tárgyalásokat. Ezt a bizottságot a külügyminiszter vezethetné. Tagjai pedig az illetékes tárcákból, illetve az Országgyűlés illetékes bizottságaiból kerülnének ki. A Minisztertanács Katona Tamás államtitkárt kéri fel arra, hogy a határozatot megszerkessze és a parlament elé terjessze.

A Minisztertanács dr. Horváth Balázs javaslatát elfogadta.

8. Előterjesztés a HUNGARORING autóversenypálya hasznosítása feltételeiről és lehetőségeiről 1991-től

Előadó: Siklós Csaba

A vitában részt vettek:

 • Siklós Csaba
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Mádl Ferenc

A Minisztertanács két tartózkodással az előterjesztést elfogadta.

9. Javaslat a Minisztertanács 1990. június 28-ai ülésének napirendjére

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Andrásfalvy Bertalan

dr. Bod Péter Ákos: Kéri, hogy a napirendre kerüljön fel a hamburgi egyezmény végrehajtásának időszerű tapasztalatairól szóló előterjesztés, valamint az előprivatizáció ügye is.

dr. Andrásfalvy Bertalan: Javasolja az ülés napirendjét kiegészíteni az orosz nyelvtanítással kapcsolatos problémákkal foglalkozó előterjesztéssel.

Az 1990. június 28-ai ülése napirendjét a Minisztertanács Bod Péter Ákos és Andrásfalvy Bertalan javaslatainak megfelelően elfogadta.

10. Előterjesztés az MSZP volt központi székháza hasznosításáról

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Kajdi József
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Surján László
 • dr. Kiss Gyula

dr. Horváth Balázs: Javasolja, hogy a Minisztertanács fogadjon el határozatot, amely a népszavazás eredményének megfelelő jogszabály előkészítését írná elő. Ennek a felelőse az igazságügyminiszter és a pénzügyminiszter legyen, a jogszabály koncepcióját pedig június 30-áig kell a Minisztertanács elé terjeszteni.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Horváth Balázs javaslatának megfelelő elfogadta.

11. Szóbeli különfélék

- dr. Kajdi József; írásban benyújtotta a Budapest VI., Lendvay u. 17-19. sz. alatti volt munkásőr-ingatlan hasznosítására vonatkozó előterjesztést. Kéri, hogy a határozati javaslatot a Minisztertanács fogadja el.

dr. Horváth Balázs: Indítványozza, hogy a Minisztertanács a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően hozza meg a döntést.

A Minisztertanács az előterjesztést elfogadta.

- dr. Horváth Balázs: Ismerteti a népszavazással és a közvetlen elnökválasztással kapcsolatos menetrendet, illetve kiadásokat. Ha július 14-én lenne népszavazás, annak költségvonzata kb. 0,5 milliárd forint. Ennek az összegnek azonban nincs meg a költségvetési fedezete, és azt a Belügyminisztérium nem tudja kigazdálkodni. Ha ebben az évben sor kerül az elnökválasztásra, akkor a három választás kiadása kb. 1,5 milliárd forint lenne. Kérdés az, hogy mindent egybe véve 5 vagy 6 választási fordulót a magyar közigazgatás egyáltalán kibírna. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a népszavazás következtében szükséges lesz a népszavazási törvény és a választási törvény módosítása. Július 14-ei népszavazás esetén a módosítási javaslatokat július 4-éig legkésőbb be kell nyújtani az Országgyűléshez. Az Országgyűlésnek döntenie kell valószínűleg a költségvetési törvény módosításáról is.

- dr. Kajdi József: A különböző tárcáknál működő honvédelmi apparátusokra vonatkozó szervezetikérdésekről a Honvédelmi Minisztérium szeptemberig készít előterjesztést. A honvédelmi miniszter kéri, hogy addig ezeknek a szervezeti egységeknek a megszűntetésére ne kerüljön sor.

- dr. Bod Péter Ákos: Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban az átszervezés szeptemberig nem várhat.

- dr. Balsai István: Rámutat arra, hogy a népszavazás lebonyolításához 60 ezer ember munkája szükséges, amelynek előteremtése jelentős nehézségekbe ütközik.

A Minisztertanács a bejelentéseket tudomásul vette.

A miniszterelnök helyett:

 

dr. Horváth Balázs s.k.
belügyminiszter

dr. Kajdi József s.k.
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára