Kormányülések

ÖSSZEFOGLALÓ

A KORMÁNY

1991. évi május 23-ai üléséről

Jelen vannak:

 

mint a Kormány tagjai

 • Annus Antal, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára
 • Bogár László, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma politikai államtitkára
 • Rajkai Zsolt, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára
 • dr. Somogyi Ferenc a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára

a távollévő miniszter képviseletében

mint a Kormány üléseire állandó meghívottak

a miniszterelnök által a Kormány ülésére meghívott

1/ Előterjesztés a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról

Előadó: dr. Balsai István

Meghívott: dr. Györgyi Kálmán

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Györgyi Kálmán
 • dr. Kajdi József
 • dr. Kiss Gyula
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Surján László
 • dr. Boross Péter
 • dr. Antall József
 • dr. Horváth Balázs

A Kormány az előterjesztést két tartózkodással elfogadta és a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjeszti. A törvényjavaslat országgyűlési előadója dr. Balsai István igazságügyminiszter.

2/ Előterjesztés a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: dr. Kupa Mihály

Meghívott:

 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
 • dr. Botos József, a Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetője

A vitában részt vettek:</p

 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Boross Péter
 • dr. Antall József
 • dr. Kajdi József
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Surányi György
 • dr. Kiss Gyula
 • Nagy Ferenc József

A Kormány az előterjesztést elfogadta, a vita alapján véglegesített törvényjavaslatot és tájékoztatót az Országgyűlésnek benyújtja. Előadó: dr. Kupa Mihály, pénzügyminiszter.

3/ Előterjesztés a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról

Előadó:

 • dr. Surján László
 • dr. Botos József

Meghívott:

 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
 • dr. Jávor András, a Népjóléti Minisztérium közigazgatási államtitkára
 • dr. Vukovich György, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

A vitában részt vettek:

 • dr. Surján László
 • dr. Botos József
 • dr. Boross Péter
 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Surányi György
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Jávor András
 • dr. Vukovich György
 • Bogár László

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

 • a jelentést május 31-ig az Országgyűlés elé terjeszti, előadója dr. Surján László népjóléti miniszter;
 • a jelentést a különböző változatok figyelembevételével helyettes államtitkári szinten kell véglegezni, a munkában a Népjóléti Minisztérium, a Társadalombiztosítási Főigazgatóság, a Munkaügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, valamint a Magyar Nemzeti Bank vegyen részt;
 • a társadalombiztosítási jogalkotás előkészítésére a népjóléti miniszter hozzon létre kodifikációs bizottságot, amelyben vegyen részt az Igazságügyi Minisztérium, a Népjóléti Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Munkaügyi Minisztérium valamint az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság és a Miniszterelnöki Hivatal szakértője.

4/ Előterjesztés a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról

Előadó:

 • dr. Surján László
 • dr. Balsai István
 • dr. Botos József

Meghívott: dr. Jávor András

A vitában részt vettek:

 • dr. Surján László
 • dr. Jávor András
 • dr. Botos József
 • dr. Müller György
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József

Az előterjesztést a Kormány egy tartózkodással azzal fogadta el, hogy

 • a törvényjavaslatot a sürgősségi tárgyalás kezdeményezésével az Országgyűlés elé terjeszti, országgyűlési előadója dr. Surján László népjóléti miniszter;
 • a rendeletalkotáshoz biztosítani kell a társadalombiztosítási önkormányzat egyetértését, a hivatali szerv vezetőjének kinevezéséhez pedig a Kormány egyetértését.

5/ Előterjesztés az Alkotmánybíróság személyi számmal kapcsolatos döntésének a központi közigazgatásra gyakorolt hatásáról és a teendő intézkedésekről

Előadó: dr. Boross Péter

Meghívott:

 • dr. Vukovich György, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
 • dr. Zsuffa István, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Boross Péter
 • dr. Zsuffa István
 • dr. Kajdi József
 • dr. Balsai István
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Gálszécsy András
 • dr. Vukovich György
 • dr. Müller György
 • dr. Surján László

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy az egységes nyilvántartási rendszert támogatja, az átmeneti szabályozás szintjét illetően pedig a szabályozás tartalmának ismeretében kell állást foglalni.

6/ Előterjesztés a szövetkezeti törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény tervezetéről

Előadó: dr. Balsai István

Meghívott:

 • dr. Kecskés László, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára
 • dr. Raskó György, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Kecskés László
 • dr. Gergátz Elemér
 • dr. Raskó György
 • dr. Andrásfalvy Bertalan
 • dr. Forrai István
 • dr. Surján László
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést és a benyújtott kiegészítő előterjesztést azzal fogadta el, hogy

 • a törvényjavaslatot a szövetkezeti törvényjavaslattal együtt az Országgyűlés elé terjeszti és kezdeményezi a törvényjavaslat sürgős és kivételes eljárásban történő tárgyalását, a törvényjavaslat előadója dr. Balsai István igazságügyminiszter;
 • a 100 %-os vagyonnevesítéstől a szövetkezeti közgyűlés minősített többséggel eltérhet.

7/ Előterjesztés a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény elfogadásáról

Előadó: dr. Balsai István

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

8/ Előterjesztés a Második Európai Miniszteri Családjogi Konferencia megrendezéséről Magyarországon

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a fedezetet 1992-ben az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

9/ Jelentés a bányászat baleseti, biztonsági helyzetéről és a bányahatóság 1990. évi tevékenységéről

Előadó: Neuberger Antal

A vitában részt vettek:

 • Neuberger Antal
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Surján László
 • dr. Antall József

A Kormány a jelentést és a benyújtott állásfoglalás-tervezetet elfogadta.

10/ Előterjesztés további ótermésű étkezési búza exportcélú felszabadításáról

Előadó: dr. Bogár László

A vitában részt vettek:

 • dr. Bogár László
 • dr. Gergátz Elemér
 • dr. Antall József
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Sárossy László
 • Rajkai Zsolt
 • dr. Andrásfalvy Bertalan
 • dr. Boross Péter
 • dr. Kupa Mihály

A Kormány tudomásul vette, hogy a földművelésügyi miniszter az agrárpiaci rendtartást koordináló bizottság döntését megvétózta, és szükségesnek tartja, hogy a kérdéskört a Gazdasági Kabinet két héten belül vizsgálja meg.

11/ Előterjesztés az 1992. évi ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencián való magyar részvételről és az előkészítés feladatainak koordinálásáról szóló 1016/1991. (IV. 4.) Korm. hat, módosításáról

Előadó: Keresztes K. Sándor

A Kormány az előterjesztést elfogadta.

12/ KÜLÖNFÉLÉK

A/ Előterjesztés a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1991. évi 78. ülésszakán résztvevő küldöttség kijelöléséről és tevékenységének irányelveiről

Előadó: dr. Kiss Gyula

A vitában részt vettek:

 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Antall József
 • dr. Boross Péter
 • Keresztes K. Sándor
 • Somogyi Ferenc
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Surján László
 • dr. Boross Péter
 • dr. Gálszécsy András
 • dr. Forrai István

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a szakszervezetek közötti megállapodás hiányára és a rotáció elvére figyelemmel munkavállaló képviselőként dr. Kiss-Pap Lászlót az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnökét delegálja.

B/ A Kormány egy tartózkodással tudomásul vette azt az önkormányzati feladatokról és hatáskörökről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt, amely szerint a sportigazgatás területén működjék dekoncentrált szerv.

C/ Előterjesztés a Kormány tulajdonosi és privatizációs stratégiájának végrehajtása érdekében szükséges jogszabályok előkészítéséről

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Kupa Mihály
 • dr. Kajdi József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a kodifikációs bizottság munkájában vegyen részt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal szakértője is.

D/ Előterjesztés az 1996. évi budapesti Világkiállítással összefüggő jogszabály változásokról

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Kajdi József
 • dr. Antal József
 • dr. Forrai István

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

 • a kormánybizottság helyettes államtitkári szinten működjék, tevékenységében vegyen részt a Külügyminisztérium valamint dr. Gálszécsy András tárca nélküli miniszter megbízottja is;
 • a meghívottakról a kormányrendelet szövegében nem szükséges intézkedni.

E/ A Kormány dr. Horváth Balázs tárca nélküli miniszter tájékoztatása alapján tudomásul vette, hogy

 • melyek azok a törvényjavaslatok, amelyek az I. félévi törvényalkotási programból kihagyhatók;
 • mely törvényjavaslatokat kell még a programon felül a félév folyamán az Országgyűlés elé terjeszteni;
 • mely törvényjavaslatok és más előterjesztések tárgyalhatok kivételes eljárás keretében.

jegyzokonyv kivonat 1991 05 23 alairas 1

jegyzokonyv kivonat 1991 05 23 alairas 2