Antall-breviárium

Antall József beszédei, nyilatkozatai alapján összeállította és szerkesztette: Ódor László

 

Igazi parlamentáris demokrácia csak ott működik, ahol széles középrétegeken alapul a társadalom. A világban még nem működött úgy politikai demokrácia, hogy nagy szegény tömegek voltak az egyik oldalon és a másik oldalon egy vékony gazdag réteg.

Politikai demokráciát nem lehet teremteni gazdasági demokrácia nélkül. 

Fogadjuk meg Eötvös József intelmét: a demokráciát nem kimondani, hanem organizálni kell.

Helyes dolog, ha nézeteinket a tényekkel összevetve folyamatosan rektifikáljuk.

A piacgazdaságra való áttérés nem jelentheti szociális téren az állami felelősség csökkenését.

Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy egy országban mindig meglegyen a politikai váltógazdaság lehetősége.