2010

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József és az iskolaegészségügy. In: A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetéből, 1876–1944. Összeáll.: Kapronczay Károly, sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2010. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. pp. 206–219. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 58/2.)

    Az 1975-ös cikk újraközlése.

    Online:http://kozeu.tudomanytortenet.hu/