2015

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: Az iskola szerepe Semmelweis személyiségének kialakulásában. In: Kapronczay Károly (összeáll.): Semmelweis. Az első Semmelweis-kutató, Beretzky Endre emlékére Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóján. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2015. MTA Orvostörténeti Munkabizottsága, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Kőbánya Önkormányzata. pp. 43–50.

    2015 Könyvrészlet
    Részletek a szerző 1968-as és 1978-as, Semmelweis iskolai éveit bemutató tanulmányaiból.