Antall-breviárium

Antall József beszédei, nyilatkozatai alapján összeállította és szerkesztette: Ódor László

 

Magyarország legyen Európa szerves része.

Egyszerűen nevetséges, amikor szembeállítják a magyarságot és az európaiságot.

Európa vezető kultúrnemzetei két világháborúban kis híján elpusztították egymást. Ezért volt olyan jelentőségű a második világháború után éppen Winston Churchill, Adenauer, De Casperi, Robert Schuman és mások felismerése, hogy Európa önmagát tette tönkre.

Mi az európai Magyarországot akarjuk. Olyan jogállamot, amelyik megad polgárainak minden szabadságot. Olyan szociális államot, amelyik megadja a biztonságérzetet a polgárainak.

Hiszek Európa és Észak-Amerika összetartozásában, hiszek az Oroszországot, Japánt is jelentős hatalomként magába foglaló többpólusú világban. Európán belül és főleg a környező országokban az önállósági törekvések egyszerűen nem sorolhatók be egy olyan transzkontinentális amerikai szemléletbe, amely a nemzeti önállóságot figyelmen kívül hagyja.

Az európai egység tulajdonképpen összefügg az atlanti gondolattal.

Mi csak nemzetek konföderációjában gondolkodhatunk, mikor európai egységről beszélünk. Az egységes és egyesült Európa hívei vagyunk, de nem hiszem, hogy a nemzetek nagyon gyorsan föloldódhatnának ebben az egységben.

Azért is tartottam mindig rendkívül fontosnak az európai politikában való részvételünket, már teljes integrációnk előtt is, hogy hozzájárulhassunk a politikai gondolkodásához. Ez - szerénytelenség nélkül mondhatom - sikerült. Amerikától Nyugat-Európáig figyelembe veszik az észrevételeinket és a véleményünket.

Magyarország magától értetődően integrálódni kíván Európa gazdaságába.

Olyan magyar mezőgazdaságot kell teremtenünk - még átmeneti áldozatok árán is -, amelyik hosszú távon képes elviselni azokat a terheket, amelyeket Európa jelent.  

A magyarság önmérséklettel és bölcsességgel veszi tudomásul az új Európa és egy rendezett világ követelményeit, és ezért szigorúan megtartja a helsinki és a párizsi megállapodást, amelyekben lemondott a határok erőszakos megváltoztatásáról, de azzal, hogy minden kisebbségnek, a magyar kisebbség minden tagjának is meg kell kapnia az emberi, kisebbségi jogokat.

Nem várható egyetlen magyar embertől sem, hogy lelkesedjék Trianonért. Ugyanígy nem vehetjük rossz néven, hogy a románok vagy mások a szomszéd államokban örülnek annak, hogy Trianon eredményeképpen bővíthették az országukat.

Európa békéjéről, világpolitikai egyensúlyról van szó, nyilvánvaló, hogy nem lehet revizionista politikát folytatni. Nekünk tudomásul kell venni a tényeket, s arra kell törekedni, hogy a kisebbségeink jogait biztosítsuk, lehetővé tegyük, hogy otthon tisztességgel, jogaik birtokában éljenek.

A határok kérdését az európai biztonság szempontjából, az európai gondolkodásnak megfelelően kell kezelni.

Óvni kell magunkat attól, hogy mindenre az európaiságot használjuk.