Antall-breviárium

Antall József beszédei, nyilatkozatai alapján összeállította és szerkesztette: Ódor László

 

A biztonságnak mindig az egyik alapfeltétele, hogy legyen egy magyar hadsereg, tehát a magyar honvédséget igenis fejleszteni kell, és a magyar honvédséget olyan állapotban kell tartani, hogy kalandor elgondolásoknak az ország eleve ne eshessen áldozatul. Ebben az alapvető kérdésben nem hiszem, hogy a parlamenti pártok között különbség lenne, hogy ezzel ne értenének egyet.

A magyar hadsereg szovjet fegyverekkel van felszerelve és rendszerét tekintve a szovjet katonai szisztéma része. Új katonai doktrinára és új technikai alapokra van tehát szükség.

A külpolitikában és a katonapolitikában a legfontosabb a preventív gondolkodás érvényesítése. Korunkban tragikus módon jellemző volt a követő külpolitikai, a regisztráló külpolitikai és katonapolitikai gondolkodás, Ez - tragikus módon - jellemzője a demokráciáknak.