Antall-breviárium

Antall József beszédei, nyilatkozatai alapján összeállította és szerkesztette: Ódor László

 

Helmut Kohl német kancellár:
Nagy formátumú személyiség, európai kitekintésű politikus, harcos demokrata, nagy magyar hazafi és európai polgár.

Édouard Balladur francia miniszterelnök:
Önfeláldozó tevékenységével lehetővé tette a demokrácia felé vezető átmenetet, s azt, hogy Magyarország visszanyerje korábbi kiemelkedő helyét Európában.

Carlo Azeglio Ciampi olasz miniszterelnök:
Felidézem Antall József kollégámmal élvezett találkozásaim emlékét, melyekre a nagy szívélyesség és a személyes rokonszenv nyomta rá a bélyegét. Ez az országaink közötti kapcsolatok kitűnő fejlődését is tükrözte, valamint azon kiemelkedő államférfi iránti csodálatomat is, akinek munkássága meghatározó jellegű volt a magyar demokratikus intézmények megszilárdításában.

Bill Clinton amerikai elnök:
Történelmi időnkben a szabadság iránt feltétlenül elkötelezett vezető volt. Az Egyesült Államoknak nemcsak igaz barátja, hanem igaz partnere is.

Janez Drnovsek szlovén miniszterelnök:
A sorsdöntő időben Magyarországot szilárdan a nemzetközi együttműködés, a jobb jövő útján irányította.

II. János Pál pápa:
Következetesen ragaszkodott a jogállamiság demokratikus elveihez, szem előtt tartotta a keresztény Magyarország ezeréves hagyományait és értékeit, mindenek előtt a szabadság értékeit, melyek mindig is jellemezték nagy népét. Ez a keresztény hitet élő államférfi szívvel-lélekkel szolgálta országát. Maradandó érdeme az is, hogy az elnyomás súlyos évtizedei után megmutatta és meg is nyitotta az utat a magyar és a többi nép között a testvéries kapcsolat és a közösség kiépítése felé.

Borisz Jelzin orosz elnök:
Köztiszteletben álló, megbízható partner, az országainkban végbemenő demokratikus átalakulás és reformok következetes képviselője.

Vaclav Klaus cseh miniszterelnök:
A magyar miniszterelnök olyan politikai mértékletességet és körültekintést tanúsított, amire különösen szüksége van a közép-európai politikának.

Leonyid Kravcsuk ukrán elnök:
Példát adott arra, hogyan szolgálhatja egy politikus a népét. Antall József személyes barátom volt. Ukrajna is barátjának tekintette. A legjobb emlékek fűznek hozzá.

Ruud Lubbers holland miniszterelnök:
Nagyszerű személyisége, kiemelkedő tulajdonságai lehetővé tették, hogy e nagy politikai átváltozás olyan légkörben menjen végbe, melyet a politikai együttműködés és a harmónia jellemzett.

John Major  brit miniszterelnök:
Irányítása alatt Magyarország úttörő módon élen járt Kelet- és Közép-Európában a demokratikus reformok és a gazdasági átalakulás folyamatában. A kényszerű elszakítottság évtizedei után közel hozta Magyarországot a Nyugathoz.

Vladimir Mečar szlovák miniszterelnök:
Távozásával Magyarország olyan értékes embert, olyan hazafit és olyan nemzetközi tekintélyű politikai egyéniséget veszített el, aki a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelem szimbólumává vált.

Simon Peresz izraeli külügyminiszter:
Az izraeli nép szemében annak a nagy, történelmi kísérletnek a megtestesítője volt, amelyet a magyar nép hajt végre függetlensége, önazonossága helyreállításának a reményében.

Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitkár:
Úgy emlékszünk majd rá, mint aki ember, keresztény és igazi államférfi volt. Bővelkedett a valóban népüket szolgálni akarók adottságaiban: mint a bölcsesség, a kiegyensúlyozottság, a felebaráti szeretet.

Margaret Thatcher volt brit miniszterelnök:
Történelemformáló személyiség volt. A magyarok tartoznak neki annyival, hogy minden lehetségest megtegyenek azért, hogy az ország az általa kijelölt úton haladjon tovább a zsarnokságból a szabadság felé.

Lech Waŀęsa lengyel elnök:
Felejthetetlenek maradnak érdemei az Európa keleti részében bekövetkezett változásokban.

Franz Vranitzky osztrák kancellár:
Nemcsak az osztrák-magyar együttműködés építésében értünk el kiemelkedő eredményeket, hanem ez alatt az idő alatt rendkívül mély személyes kapcsolat is kialakult közöttünk.