1986

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája. Összeáll., szerk. és bev.: Antall József. Bp., 1986. OPI. pp. III–XIII. (A tantervelmélet forrásai 7.)

  A bevezető újraközölve kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Ismét megjelent: „A tanterv kérdésköre az elmúlt másfél évszázadban” (2001)

  Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok. Gondolatok, teendők, kutatási irányok. In: Bernáth István (szerk.): Hollandból magyarra... Kultúrhistóriai tanulmányok és szemelvények. Bp., 1986. Terra. pp. 133–148.

  Kötetben:

  „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Kapronczay Károly: Antall József (2001)

  Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Bóna Endre: Medicina in nummis Szegediensis. Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész történeti emlékek. Szerk.: Péter László. Lektorálta: Antall József, Huszár Lajos. Szeged, 1986. Somogyi-könyvtár. 114 p.

 • Csoma Zsigmond: Nászéjszakák bora: a somlai. Lektorálta: Antall József, Kozma Pál. Bp., 1986. Mezőgazdasági. 312 p.

 • Birtalan Győző – Schultheisz Emil: Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Lektorálta: Antall József. Bp., SOTE. 1. kiad. 1986. 168 p.; 2. kiad. 1988. 168 p.; 3. kiad. 1992. 242 p.; 4. kiad. 1996. 242 p.