Az általa lektorált könyvek

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Teknős Péter: Százados szenzációk. Szerk.: Dala László. Lektorálta: Antall József. Bp., 1970. Móra. 307 p.

 • Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében, 1711–1847. Lektorálta: Antall József. Zalaegerszeg, 1974. Megyei Tanács. 107 p. (Zalai Gyűjtemény)

 • Benedek István: Mandragóra. I. Tibet. II. India. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra. Lektorálta: Antall József, Terjék József, Vekerdi László. Bp., 1979. Gondolat. 705 p.

  Lásd még az ebből önálló részként 1987-ben második, bővített kiadásban megjelent „Tibeti orvoslás és varázslás” c. kötetet

 • Birtalan Győző: Általános orvostörténelem. Lektorálta: Antall József. Bp., 1979. Orvostudományi Egyetem. 99 p.

 • Kapronczay Károly, Remetei Filep Ferenc: Körmend egészségügyének története. Lektorálta: Antall József. Körmend, 1983. Városi Tanács. 157 p., [64] t. (Körmendi Füzetek)

 • Kempler Kurt: A gyógyszerek története. 2. bőv. kiad. Lektorálta: Antall József. Bp., 1984. Gondolat. 443 p., [48] t.

 • Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyarországon 1939–1945. Bp., 1985. Európa. 653 p. (Emlékezések). Lektorálta: Antall József, Juhász Gyula, Kapronczay Károly.

 • Birtalan Győző: Általános orvostörténelem. Ajánlott irodalom V. éves orvostanhallgatók számára. Egyetemi jegyzet. Lektorálta: Antall József. Bp., 1985. SOTE. 99 p.

 • Bóna Endre: Medicina in nummis Szegediensis. Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész történeti emlékek. Szerk.: Péter László. Lektorálta: Antall József, Huszár Lajos. Szeged, 1986. Somogyi-könyvtár. 114 p.

 • Csoma Zsigmond: Nászéjszakák bora: a somlai. Lektorálta: Antall József, Kozma Pál. Bp., 1986. Mezőgazdasági. 312 p.

 • Birtalan Győző – Schultheisz Emil: Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Lektorálta: Antall József. Bp., SOTE. 1. kiad. 1986. 168 p.; 2. kiad. 1988. 168 p.; 3. kiad. 1992. 242 p.; 4. kiad. 1996. 242 p.

 • Benedek István: Tibeti orvoslás és varázslás. Lektorálta: Terjék József, Antall József. Bp., 1987. Gondolat. 359 p.

 • Birtalan Győző: Európai orvoslás az újkorban. Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1988. Medicina. 146 p. (Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 15–16.)

  Online:http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1988_015_016/?pg=0&zoom=f&layout=s

 • Benedek István: Hügieia. Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1990. Gondolat. 270 p., 16 t.

 • Vida, Mária: Spas in Hungary in ancient times and today. Bp., 1992. Semmelweis Kiadó. 36, [2] p., [30] t. Translated by Éva Vámos. Referees: József Antall, Emil Schultheisz.

  Ugyanaz német nyelven 1993-ban jelent meg.

 • Vida Mária: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon. Lektorálta: Antall József. Bp., 1994. SOMKL. 160 p.