1998

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: Lumniczer Sándor. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Összeáll.: Ács Tibor, Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2000. MATI. pp. 322–325., p. 491. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.)

    Az 1988-ban megjelent tanulmány újraközlése.

  • Antall József: Babarczi Schwartzer Ferenc. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Összeáll.: Ács Tibor, Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2000. MATI. p. 334, 492. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 14.)

    Az 1968-as cikk újraközlése.

  • Antall József szavai egykori munkatársaihoz 60. születésnapján (1992. április 8.). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 158–165. (1997–1998) pp. 13–14.

  • Antall József: Egy évszázados per – A Görgey-kérdés tegnap és ma. [Íródott 1968 májusában]. + Melléklet. Feljegyzés Görgey Artúrról írott cikkem tárgyában. [Íródott: 1982. április 28.]. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 158–165. (1997–1998) pp. 17–36.

    Online:http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/