Cikkei

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Eötvös József ismeretlen írása. Közli: Antall József. = Pedagógiai Szemle 7 (1957) No. 1. pp. 37–41.

  Eötvös József levele Ferenc Józsefhez az új népiskolai törvényjavaslat bizalmas indoklására 1868-ban.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall (Jenői) József – Kiss György: Iratok az 1868. évi népiskolai reform korából. = Pedagógiai Szemle 8 (1958) No. 7–8. pp. 700–705.

 • Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap engedélyezése. = Magyar Könyvszemle 79 (1963) No. 1–2. pp. 100–107.

  Részlet a szerző „Eötvös József és a Politikai Hetilap” c. 1962-ben írt tanulmányából.

 • Antall József: A homeopatia tegnap és ma. = Természettudományi Közlöny 95 (1964) No. 11. pp. 518–521.

 • Antall József: Eötvös József Politikai Hetilap-ja és a kiegyezés előkészítése 1865–1866. = Századok 99 (1965) No. 6. pp. 1099–1130. és klny.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Lincoln Ábrahám. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 15. pp. 675–679.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Markusovszky Lajos 1815–1893. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 29. pp. 1372–1374.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Bugát Pál 1793–1865. = Élet és Tudomány 20 (1965) No. 44. pp. 2067–2071.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Markusovszky Lajos 1815–1893. = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 5. pp. 238–239.

 • Antall József: Semmelweis Ignác (1818–1866). = Természettudományi Közlöny 96 (1965) No. 7. pp. 289–293.

 • Antall József: Semmelweis. 1818–1865. = Gyógyszerészet 9 (1965) No. 1. pp. 1–5.

 • Antall József: Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben. = Pedagógiai Szemle 16 (1966) No. 12. pp. 1131–1140

  Kötetben:

  „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Kapronczay Károly: Antall József (2001)

 • Antall József: Toldy Ferenc két arca. A diétetika és az irodalomtörténet tanára. = Természettudományi Közlöny 97 (1966) No. 5. pp. 227–230.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Remények és csalódások kora. Fülepp Lipót élete. 1809–1875. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 1. pp. 18–21.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Szerkesztett változata 2002-ben, Pálmány Béla kötetében

 • Antall József: Asbóth Sándor 1811–1868. A márciusi eszmék szolgálatában. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 10. pp. 435–438.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Betyárvilág Magyarországon. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 12. pp. 554–558.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József – Pataki Zoltán: Kováts Mihály – az amerikai függetlenségi háború hőse. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 15. pp. 675–678.

 • Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakóhelye. = Műemlékvédelem 10 (1966) No. 3. pp. 172–180. és klny. Pfannl Egon: A Semmelweis-ház műemlék helyreállítása c. tanulmányával együtt.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Utóbbi online változata:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Benedek Marcell naplóját olvasva. Egy elfelejtett tanügyi körrendelet. 1918–1919. = Valóság 9 (1966) No. 2. pp. 103–105.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Három levél az 1831. évi kolerajárvány idejéből. = Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei

  Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Vol. 42. (1967) pp. 232–236.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/