1966

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József: A kiegyezés útja: 1867. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1967. Bp., 1966. Hírlapkiadó. pp. 59–62.

 • Antall József: A századforduló kivándorlási hulláma. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1967. Bp., 1966. Hírlapkiadó. pp. 267–270.

  Modell és valóság” (1994, 2007)

 • A. [Antallné] Fülepp Klára: A ló históriája. In: Fiúk évkönyve 1967. Bp., 1966. Móra. pp. 317–327.

  Feleségével együtt közreadott, az utóbbi neve alatt megjelent publikációja.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben. = Pedagógiai Szemle 16 (1966) No. 12. pp. 1131–1140

  Kötetben:

  „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Kapronczay Károly: Antall József (2001)

 • Antall József: Toldy Ferenc két arca. A diétetika és az irodalomtörténet tanára. = Természettudományi Közlöny 97 (1966) No. 5. pp. 227–230.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Remények és csalódások kora. Fülepp Lipót élete. 1809–1875. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 1. pp. 18–21.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Szerkesztett változata 2002-ben, Pálmány Béla kötetében

 • Antall József: Asbóth Sándor 1811–1868. A márciusi eszmék szolgálatában. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 10. pp. 435–438.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Betyárvilág Magyarországon. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 12. pp. 554–558.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József – Pataki Zoltán: Kováts Mihály – az amerikai függetlenségi háború hőse. = Élet és Tudomány 21 (1966) No. 15. pp. 675–678.

 • Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakóhelye. = Műemlékvédelem 10 (1966) No. 3. pp. 172–180. és klny. Pfannl Egon: A Semmelweis-ház műemlék helyreállítása c. tanulmányával együtt.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Utóbbi online változata:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Benedek Marcell naplóját olvasva. Egy elfelejtett tanügyi körrendelet. 1918–1919. = Valóság 9 (1966) No. 2. pp. 103–105.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Hajas József: Gazdasági mértékegységek. Bp., 1965. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 108 p. Ism.: Antall József. = Tudomány és Mezőgazdaság 4 (1966) No. 2. p. 94.; Figyelő, 1966. jan. 19.