Az általa írt recenziók

Vissza a teljes bibliográfiához
 • A Mezőgazdasági Világirodalom 1962–1966 közötti számaiban 84 recenzió, név nélkül.

 • Hajas József – Muraközy Tamás – Sárközy Péter: Bőség vagy ínség. Az ember léte ma és holnap. Bp., 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 447 p. Ism.: Antall József. = A Könyvtáros, 1964. No. 5. pp. 306–307.; Figyelő, 1964. jan. 29.

 • Hajas József: Gazdasági mértékegységek. Bp., 1965. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 108 p. Ism.: Antall József. = Tudomány és Mezőgazdaság 4 (1966) No. 2. p. 94.; Figyelő, 1966. jan. 19.

 • Benedek István: Semmelweis és kora. Bp., 1967. Gondolat. 473 p. Ism.: Antall József. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 10. p. 478?

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Magyar Életrajzi Lexikon I. A–K. Bp., 1967. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Természettudományi Közlöny 98 (1967) No. 12. pp. 574–575.

 • Gortvay György – Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Bp., 1966. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Élet és Tudomány 22 (1967) No. 18.?

 • Korányi Sándor Emlékkönyv. A Korányi Sándor Társaság Tudományos Ülései. 1966. VII. köt. Bp., 1967. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Természet Világa 99 (1968) No. 4. p. 191.

 • Gedenbuch über Sándor Korányi. Die wissenschaftlichen Sitzugen der Sándor Korányi-Gesellschaft. Band VII (1966). Akademie Verlag. Budapest, 1967. 134 Seiten (ung.). Ism.: A. J. [Antall József.] = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 46–47. (1968) pp. 277–278.

 • Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Oltványi Ambrus. Budapest, 1969. (Fontes ad Historiam Litterariam Hungariae Spectantes 9.) Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 293–294.

 • Nizsalovszky Endre – Lukácsy Sándor: Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Budapest, 1967. (Irodalomtörténeti füzetek, 55.) Ism.: Antall József. = Századok 103 (1969) No. 5–6. pp. 1220–1223.

 • Bödy, Paul: Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840–1870. Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 69–70. (1973) pp. 322–326.

 • Bödy, Paul: Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840–1870. Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Irodalomtörténeti Közlemények 77 (1973) No. 5. pp. 620–623.

  Online:http://epa.oszk.hu/00000/00001

 • Paul Bödy: Joseph Eötvös and the modernization of Hungary, 1840–1870. (Eötvös József és Magyarország modernizálása, 1840–1870.) Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Századok 108 (1974) No. 1. pp. 296–297.

 • Paul Bödy: Joseph Eötvös and the modernization of Hungary, 1840–1870. (Eötvös József és Magyarország modernizálása, 1840–1870.) Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. In: Austrian History Yearbook. Vol. 9–10. (1973–1974). Houston, 1975. pp. 427–430.

 • Fazekas Árpád: Orvosi emlékek Szabolcs-Szatmárban. Ism.: Antall József. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1975. No. 4. pp. 107–109.

 • Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Bp., 1979. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Magyar Pedagógia 80 (1980) No. 1. pp. 473–475.