1978

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall, József: Semmelweis und die ungarische medizinische Schule unter dem Aspekt diagnostischer Leistungen. In: Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Heinz Goerke zum 60. Geburtstag. Hrsg. Christa Habrich. München, 1978. Verlag Werner Fritsch. pp. 293–308. (Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften. Medizinhistorische Reihe, Band 7/8

 • Antall József – Kapronczay Károly: Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 119 (1978) No. 32. pp. 1969–1971.

  Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián tartott Korányi Frigyes Emlékülésen (Budapest, 1977. dec. 9.)

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Utóbbi online változata:http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

 • Korányi Frigyes: Az ázsiai hányszékelésről (Cholera asiatica). Bp., 1873. Eggenberger. 80 p.

  Függelékkel bővített facsimile kiadás:  Bp., 1978. Állatorvostudományi Egyetem. 80, 1 p. Sajtó alá rend. és a Korányi életrajzot írta: Karasszon Dénes és Antall József.

 • Antall József: Semmelweis betegsége és halála. Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 9–13.

  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

  Kötetben:

  „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

  Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

 • Antall, József: Semmelweis’ Krankheit und Tod. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 15–21.

  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

 • Antall József: Semmelweis Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 211–213.

  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

  Kötetben: „Semmelweis Ignác emlékezete” (2001)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

 • Antall, József: Das fehlende Schuljahr des Gymnasiasten Ignác Semmelweis. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 83–84. (1978) pp. 215–216.

  Újraközölve a MOT 2012-ben kiadott DVD-jén.

 • Antall József – Kapronczay Károly – Vida Tivadar: Jean Martin Charcot, Pierre Marie és Jendrassik Ernő levelezése (1887–1896). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 85. (1978) pp. 103–104.

 • Antall, József – Kapronczay, Károly – Vida, Tivadar: La correspondance de Jean Martin Charcot, Pierre Marie et Ernő Jendrassik (1887–1896). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 85. (1978) pp. 105–135.

 • Antall József: Csontváry és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. = Orvosi Hetilap 119 (1978) No. 45. p. 2781.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Czermák János, a gégetükrözés atyja. = Élet és Tudomány 33 (1978) No. 46. pp. 1446–1448.

 • Antall József: Kováts Mihály, az amerikai szabadságharc magyar hőse. = Új Tükör 15 (1978) No. 28. pp. 10–11.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Kováts Mihály, az amerikai szabadságharc magyar hőse. = Magyar Hírek 31 (1978) No. 15. p. 8.

 • Antall József: Család és iskola. Semmelweis Ignác életéből. = Magyar Nemzet, 1978. ápr. 14.

 • Antall József: Még egyszer a „Semmelweis krimiről”. = Magyar Nemzet, 1978. nov. 12. p. 14.

 • Antall József: A magyar egészségügy történetének alapvonalai 1918-ig. Készült a WHO-UNICEF 1978. szept. 6–12-ig rendezett kongresszusára, amely felhasználásra került „Az egészségügyi ellátás Magyarországon” c. anyaghoz. Kéziratban leadva a SOM adattára számára.

 • Antall József: Kátai Gábor helye a magyar orvostörténelemben.

  Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság ülésén, 1978. febr. 24.

 • Antall József: Tudománytörténet, gyógyszerésztörténet, múzeumügy Magyarországon.

  Elhangzott a Magyar Gyógyszerészeti Társaság ülésén, Sopron, 1978. jún. 15.

 • Antall József: Semmelweis Ignác életútja és életműve.

  Elhangzott Semmelweis születésének évfordulója alkalmából, Székesfehérvár, 1978. jún. 30.

 • Antall József: A magyar orvosi iskola kialakulása.

  Elhangzott a Kátai Gábor Emlékülésen, MOT és Orvosnapok, Mezőtúr, 1978. szept. 8.

 • Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái.

  Elhangzott: ELTE Felsőoktatástörténeti Munkaközösség és FPKK, 1978. novemberi konferenciáján.

  Az előadás szerkesztett és kibővített változata 1980-ban jelent meg a Felsőoktatási Szemlében.