Kéziratban maradt írásai

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában. Kézirat, Bp., 1948.

  A kézirat első nyomtatott változata folyóiratcikk formájában 1993-ban jelent meg

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: „A történelem iróniája…” − Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója. Kézirat. Bp., 1951–52.

  Első nyomtatott közlése:„Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Görgey Artur 1848/49. évi működésének iratai. Rendezte, a bevezetést írta és ismertette: Antall József. Országos Levéltár. III. Osztály. Kézirat. Bp., 1953.

  Ehhez kapcsolódó tanulmánya csak 1998-ban jelent meg nyomtatásban.?

 • Antall József: Budapest főváros közigazgatás-történetének összefoglaló ismertetése. Kézirat. Lezárva: Bp., 1953. nov. 29. Fővárosi Levéltár.

  Első alkalommal nyomtatásban: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Eötvös József népoktatási politikája az 1867-es kiegyezés után. Eötvös második minisztersége. Kézirat. Bp., 1954–55. Pedagógiai Tudományos Intézet. 78 lev.?

  Ennek egyik fejezete első alkalommal a „Modell és valóság” c. kötetben jelent meg (1994, 2007)

 • Antall József: Imre Sándor és a közoktatásügy. Dokumentumok. Kézirat. Bp., 1955. Pedagógiai Tudományos Intézet.

 • Az 1934. évi középiskolai reform. Dokumentumok. Bevezette és összeállította: Antall József. Kézirat. Bp., 1955. Pedagógiai Tudományos Intézet. 170 lev.

  Első alkalommal 1986-ban jelent meg nyomtatásban: „Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája” c. kötetben.

 • Antall József: Cigányok. Bevezetés Bencze József cigány népi gyógyászatához. Kézirat. Bp., 1958.

 • Antall József: Feljegyzés Hajdu János közoktatásügy-történeti munkája tárgyában. Kézirat. Bp., [?1960].

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap. Kézirat. Bp., 1962. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 150 lev.

 • Antall József: Egy elfelejtett magyar bányatudós – Fülepp József (1784–1847). Kézirat. Sopron, 1964. Központi Bányászati Múzeum.

  Egyik változata 1966-ban, a másik 1969-ben, a harmadik 2002-ben jelent meg nyomtatásban.

 • Antall József: Egy évszázados per – A Görgey-kérdés tegnap és ma. [Íródott 1968 májusában].

  Első alkalommal 1998-ban jelent meg nyomtatásban.

 • Antall József: Semmelweis Ignác és a pesti orvosi iskola. (Korok és emberek).

  Könyvkiadó részére készült anyag.

 • Antall József – Kapronczay Károly – Némethy Ferenc: Az orvostörténelem oktatása külföldön és Magyarországon. Kézirat. Bp., 1976.

  Online közlése: http://www.tudomanytortenet.hu/tankonyvek/az_orvostortenet_es_gyogyszereszettortenet/?div=4&id=6&id2=41

 • Antall József: A magyar egészségügy történetének alapvonalai 1918-ig. Készült a WHO-UNICEF 1978. szept. 6–12-ig rendezett kongresszusára, amely felhasználásra került „Az egészségügyi ellátás Magyarországon” c. anyaghoz. Kéziratban leadva a SOM adattára számára.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Az orvos- és gyógyszerész-történelem intézményes alapjai Magyarországon. Kézirat. Bp., 1979.

 • Antall József: Az Országos Közegészségügyi Intézet 1925–1945 közötti működéséről. Kézirat. Bp., 1979.

  Készült a Johan Béla tiszteletére 1979. március 16-án megtartott tudományos ülésre. Antall József előadásához mások is hozzászóltak. Nyomtatásban csak 2012-ben jelent meg.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Orvostörténet az Akadémián. Kézirat. Bp., 1980.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: A történeti grafológiáról. Kéziratok. Bp., 1980–1982.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: A gyógyítás szolgálatában. Hippokratésztől Flemingig 16 orvosi életrajza. + Rajzok Kass Jánostól. Kézirat. Bp., 1981.

  Kass János illusztrációi közül 12 megjelent 1982-ben a Medimpex kiadásában, de az nem tartalmazza Antall József kísérőtanulmányait.