2002

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József: Fülepp Lipót, deáki. In: Pálmány Béla (szerk.): Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Bp., 2002. Magyar Országgyűlés – Argumentum. pp. 283–286.

  Az 1966-os cikk szerkesztett változata.


 • Antall József: Némethy Ferenc (1932–1979). In: A múlt magyar orvostörténészei. A bevezető tanulmányt írta: Schultheisz Emil. Az összeállításban közreműködött: Szállási Árpád és Kapronczay Károly. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – SOMKL. p. 180, 348. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 19.)

  Az 1984-es cikk újraközlése.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

 • Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. In: A múlt magyar orvostörténészei. A bevezető tanulmányt írta: Schultheisz Emil. Az összeállításban közreműködött: Szállási Árpád és Kapronczay Károly. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – SOMKL. pp. 201–211, 364–365. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 19.)

  Lásd bővebben 1994-nél!