2008

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. évfordulóján. In: A gyógyítás múltjából. Emlékkönyv Spielmann József orvostörténész születésének 90-ik évfordulójára . Szerk.: Spielmann Mihály. Marosvásárhely, 2008. Mentor. pp. 7–20.

    Az 1971-ben megjelent tanulmány újraközlése.