1948

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában. Kézirat, Bp., 1948.

    A kézirat első nyomtatott változata folyóiratcikk formájában 1993-ban jelent meg

    Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)