1952

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: „A történelem iróniája…” − Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója. Kézirat. Bp., 1951–52.

    Első nyomtatott közlése:„Modell és valóság” (1994, 2007)