1953

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Görgey Artur 1848/49. évi működésének iratai. Rendezte, a bevezetést írta és ismertette: Antall József. Országos Levéltár. III. Osztály. Kézirat. Bp., 1953.

    Ehhez kapcsolódó tanulmánya csak 1998-ban jelent meg nyomtatásban.?

  • Antall József: Budapest főváros közigazgatás-történetének összefoglaló ismertetése. Kézirat. Lezárva: Bp., 1953. nov. 29. Fővárosi Levéltár.

    Első alkalommal nyomtatásban: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)