1957

Vissza a teljes bibliográfiához

Antall 1957-ben a Toldy Ferenc Gimnáziumban tanított tovább, de 1959-ben politikai magatartása miatt végleg eltiltották a pedagógusi pályától. 1959 és 1963 között saját neve alatt nemigen publikálhatott.

  • Eötvös József ismeretlen írása. Közli: Antall József. = Pedagógiai Szemle 7 (1957) No. 1. pp. 37–41.

    Eötvös József levele Ferenc Józsefhez az új népiskolai törvényjavaslat bizalmas indoklására 1868-ban.

    Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)