1963

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap engedélyezése. = Magyar Könyvszemle 79 (1963) No. 1–2. pp. 100–107.

    Részlet a szerző „Eötvös József és a Politikai Hetilap” c. 1962-ben írt tanulmányából.