1971

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Ruttkay László: Jeszenszky Jessenius János és kora. 1566–1621. Bev.: Kapronczay Károly, utószó: Birtalan Győző, szerk. és sajtó alá rend.: Antall József, Birtalan Győző, Buzinkay Géza. Bp., 1971. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár – Medicina. 295 p., 10 t. (Orvostörténeti könyvek)? ? ?

 • Fekete Sándor: Tauffer Vilmos. Adatok a magyar szülészet és nőgyógyászat történetéhez. 1851–1934. Előszó: Zoltán Imre, szerk. és sajtó alá rend.: Antall József, Buzinkay Géza. Bp., 1971. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár – Medicina. 161 p., 10 t. (Orvostörténeti könyvek)

 • Antall József – R. Harkó Viola: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. In: Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. pp. 365–369.

 • Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: A magyar balneológia irodalmának kezdetei és törekvések egyetemi oktatására. In: Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet. Jubileumi Évkönyv, 1951–1971. Bp., 1971. ORFI. p. 370–378.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Utóbbi online változata:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall, József: The Emergence of the System of Modern Higher Education in Hungary 1848–1890. pp. 61–74. + Antall, József: Homeopathy and Medical Education in Hungary. pp. 99–114. + Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Perlitzi tervezte orvosi és sebészeti főiskola létesítésére pp. 261–272. In: Emlékkönyv a Semmelweis Orvostudományi Egyetem fennállásának 200 éves jubileumi ünnepségeiről

 • Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 1777–1806. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 119–139.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall, József – R. Harkó, Viola – Vida, Tivadar: Die Ofener Jahre der medizinischen Fakultät nach der Übersiedlung der Tyrnauer Universität, 1777–1784. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 141–153.

 • Antall, József: The Birth of the Medical School of Pest and the Health Policy of the Centralists. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 173–185.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József – R. Harkó Viola: Vehle Ferdinánd kiadatlan orvosi tanulmányi reformtervezete 1848-ból. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 335–350.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Klaniczay Gyula 1892–1970. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 373–374.

 • Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a pesti orvosi iskola. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 3. pp. 143–147.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József – Varadi Lilla: Lumniczer Sándor 1821–1892. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 12. pp. 694–696.

 • Antall József: A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája. Eötvös József halálának 100. évfordulóján. = Orvosi Hetilap 112 (1971) No. 19. pp. 1083–1089.

  Kötetben:

  „Modell és valóság” (1994, 2007)

  „A gyógyítás múltjából” (2008)

 • Antall József – R. Harkó Viola: A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár rövid ismertetése, kialakulásának története. = Orvosi Könyvtáros 11 (1971) No. 1. pp. 3–15.

 • Antall József: Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése. = Magyar Pedagógia 71 (1971) No. 1–2. pp. 159–171. és klny.

  Újraközlés: Eötvös Gimnázium Évkönyve (1979)

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Antall József: Eötvös József 1870. évi törvényjavaslatának indoklása. = Magyar Pedagógia 71 (1971) No. 1–2. pp. 172–178.

 • Antall József: Kovács Pál orvosi tevékenysége és a homeopatia. = Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Híradója 10 (1971) No. 4. pp. 19–21.

 • Antall József: Az orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeumügy Magyarországon. = Múzeumi Közlemények 10 (1971) No. 2. pp. 28–42.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Eötvös József és a magyar művelődésügy reformja.= Élet és Tudomány 26 (1971) No. 4. pp. 195–198.

 • Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a magyar orvostudomány. = Élet és Tudomány 26 (1971) No. 35. pp. 1645–1648.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)