1990

Vissza a teljes bibliográfiához

 Az Orvostörténeti Közlemények (Communicationes de Historia Artis Medicinae) 1990-ben megjelent 125–132-es sorszámmal ellátott kötetéig volt annak főszerkesztője.

  • Benedek István: Hügieia. Az európai orvostudomány története jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Lektorálta: Antall József, Szállási Árpád. Bp., 1990. Gondolat. 270 p., 16 t.