1996

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: A gyógyszertári berendezések védettségéről és az átalakítások engedélyezésénél alkalmazott irányelvekről. In: Vida Mária: Patikamúzeumok – műemlékpatikák Magyarországon. Bp., 1996. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. pp. 9–15. (Magyarul és németül)

  • Antall József – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában. In: Szöveggyűjtemény II. Források és tanulmányok a társadalomtudományi tantárgyak tanulmányozásához. Budapest–Pécs, 1996. Janus Pannonius Tudományegyetem–Tanorg Oktatási Központ. pp. 213–231

  • Fazekas Árpád: Levelezésem dr. Antall Józseffel. = Pedagógiai Műhely [Nyíregyháza] 22 (1996) No. 2. pp. 50–56.

    Antall József által írt dokumentumok közlésével.

    Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)