1997

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall József: A múlt üzenete. In: Duna évkönyv, 1998. Vál. és szerk.: Czakó Gábor. Bp., 1997. Duna Televízió. pp. 83–88.

  • Dr. Antall József és a numizmatika. [1–4.] Közread., bev. és jegyz. ell.: Mészáros István. = Éremtani Lapok 8 (1997) No. 42. pp. 11–13., No. 43. pp. 10–11., No. 44. pp. 16–19., No. 45. pp. 10–11.

    Antall József által írt dokumentumok közlésével.

    Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)