2001

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József: A család és az iskola szerepe [Semmelweis] személyiségének kialakulásában. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. pp. 44–49, 496–497. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

  Az 1968-ban megjelent angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű összefoglalójának újraközlése.

 • Antall József: [Semmelweis] hiányzó gimnáziumi tanéve. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád.Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. p. 50, 497. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

  Az 1978-as Semmelweis-tanulmány részlete.

 • Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. pp. 237–246, 519–525. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

  Az 1968-as cikkben megjelent tanulmányban közölt legfontosabb magyar nyelvű kéziratok, illetve a német nyelvű kéziratok magyar nyelvű fordításának újraközlése.

 • Antall József: Semmelweis betegsége és halála. In: Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Összeáll.: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. pp. 346–351., p. 538. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 28.)

  Az 1978-as cikk újraközlése.

 • Aus der Geschichte der Heilkunde. Ein Führer zum Semmelweis Medizinhistorischen Muzeum [!Museum] Red.: József Antall et al. 4. gek. Ausg. Bp., 2001. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 92 p., [20] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.) (Utánnyomás)

 • Antall József: Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája. In: Horánszky Nándor (szerk.): A tanterv kérdésköre az elmúlt másfél évszázadban. A tantervelmélet forrásai című sorozat bevezető tanulmányai (1983–1998). Bp., 2001. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény. (A Tantervelmélet forrásai 23.) pp. 163–180.

  Az 1986-ban megjelent könyve előszavának új kiadása.

 • Kapronczay Károly (vál., bev.): Antall József. Bp., 2001. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 147 p. (Tudós tanárok – tanár tudósok)

  A kötet Antall József írásaiból az alábbiakat tartalmazza:

  Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben (1966)

  A modern felsőoktatási rendszer kialakítása Magyarországon, 1848–1890 (1969)

  Az orvostörténelem helyzete Magyarországon (1981)

  Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok (1986)

 • Antall József: A Dunántúl remetéje – a Somló. = Természet Világa 132 (2001) No. 5. pp. 230–232.

  Az 1968-as cikk újraközlése.

 • „Olajos Antall.” Levelek Vajkai Aurélnak. Közread. és bev.: Vajkai Zsófia. = Új Horizont [Veszprém] 29 (2001) No. 5. pp. 147–150.

  Antall József által írt levelek közlésével.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)