2012

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Semmelweis-szöveggyűjtemény. Írásai és munkásságának elemzése. (Semmelweis – a Reader. Semmelweis-Lesebuch). Bp., 2012. Magyar Orvostörténelmi Társaság. DVD.

  A DVD Antall József írásaiból az alábbiakat tartalmazza:

  The contemporary portraits of Ignác Semmelweis (1968)

  Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai. Társszerzők: R. Harkó Viola, Vida Tivadar (1968)

  Welche Rolle spielten das Familienheim und die Schule in der Entwicklung von Semmelweis’ Persönlichkei? (1968)

  Semmelweis Ignác Fülöp (1969)

  Semmelweis Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve (1978)

  Das fehlende Schuljahr des Gymnasiasten Ignác Semmelweis (1978)

  Semmelweis betegsége és halála (1978)

  Semmelweis’ Krankheit und Tod (1978)

 • Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból. Születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeállította és az életrajzi bevezetőt írta: Kapronczay Károly. Az előszót írta: Varga Benedek. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Gazda István. A bibliográfiai függelék összeállításában közreműködött: Kapronczay Katalin. Bp., 2012. Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmel

  Tartalma

  BEVEZETÉS

  Antall józsef – Életrajzi bevezetés (Kapronczay Károly)

  Antall József és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Varga Benedek)

  ANTALL JÓZSEF ÍRÁSAIBÓL, KÉZIRATAIBÓL, LEVELEIBŐL

  Orvostörténet, gyógyszerészettörténet

  Antall József: A magyar orvosképzés a XVIII–XIX. században

  Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 1777–1806

  Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc, az orvos

  Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) – a gégetükrözés egyik felfedezője

  A pesti orvosi iskola néhány tagjáról

  Antall József: Markusovszky Lajos (1815–1893)

  Antall József: Lumniczer Sándor (1821–1892)

  Antall József – Kapronczay Károly: Korányi Frigyes (1828–1913)

  Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a pesti orvosi iskola

  Antall József – Kapronczay Károly: A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában

  Antall József – Buzinkay Géza – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: A magyar balneológia irodalmának kezdetei és törekvések egyetemi oktatására

  Antall József: A pszichoanalízis magyarországi történetéről

  Johan Béla és a Magyar Orvostörténelmi Társaság

  Levél a Markusovszky-óra ajándékozásáról

  Az Országos Közegészségügyi Intézet 1925–1945 közötti működéséről – Tudományos ülés az ott megjelent Johan Béla tiszteletére

  Semmelweis

  Antall József: Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakhelye

  Antall József: Semmelweis Ignác

  Antall József: Benedek István „Semmelweis és kora” címmel 1967-ben a Gondolat Kiadónál megjelent kötetéről

  Ki ölte meg Semmelweist? Silló-Seidl György nyilatkozata és Antall József „Semmelweist nem ölték meg” című válasza

  Antall József: Zárszó a Semmelweis-vitához

  Antall József: Semmelweis betegsége és halála. Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet alapján kialakult vitához (Szállási Árpád kiegészítésével)

  Népi gyógyászat

  Antall József: A népi gyógyászat kutatásáról

  Együttműködés a Magyar Néprajzi Társasággal

  Vajkai Zsófia: „Olajos Antall”. Antall József levelei Vajkai Aurélnak

  Az orvostörténet és a gyógyszerészettörténet oktatásának kérdései

  Emlékeztető az orvostörténelem egyetemi oktatása tárgyában

  Antall József: A gyógyszerésztörténelem Magyarországon és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

  Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához

  Az orvostörténeti közélet egyes kérdéseiről

  Fazekas Árpád – Antall József: Korompay Károlyról

  Orvostörténet az Akadémián

  A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat újjáteremtésének lehetőségeiről

  Lambrecht Miklós orvostörténész ügyében

  Levéltártudomány

  Antall József: Budapest főváros közigazgatás-történetének és levéltárának ismertetése 1953. november 29.

  A Budapest Királyi Orvosegyesület Levéltára, mint a hazai orvostörténetírás forrása

  Muzeológia

  Antall József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések védelméhez

  Antall József: Az orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeumügy Magyarországon

  Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái

  Antall József: Muzeális patika. Ernyey József-könyvtár

  Antall József: Gyógyszerésztörténelmi kongresszus hazánkban

  Művelődéstörténet, oktatástörténet, történettudomány 

  Antall József: Fülepp József (1786–1847). Egy elfelejtett magyar bányatudós

  Tóth András – Antall József: A magyarországi felsőoktatás a reformkorban és 1848–49-ben

  Antall József – Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás az abszolutizmus és a dualizmus korában

  Feljegyzés Hajdu János közoktatásügy-történeti munkája tárgyában. [A magyar közoktatásagy története 1849–1860]

  Antall József: Eötvös József és a Politikai Hetilap (1865–1866)

  Antall József: Adatok Táncsics Mihály szemműtétjéhez [1869]

  Antall József: Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez [1886] és Laborfalvi Róza halála

  Antall József: A magyar középiskola történetéből [1830–1934]

  A történeti grafológiáról

  Agrártörténet – A ló históriája

  Numizmatika – orvosi érmek

  Antall József: Medicina in nummis

  Antall József: Gondolatok a numizmatikáról és a Magyar Numizmatikai Társulat (közread.: Mészáros István)

  Kapcsolattörténet – Helyünk a nemzetközi tudósvilágban

  Hungarusok

  Antall József: Bél Mátyás magyarságáról

  A magyar–holland és holland–magyar kapcsolatok történetéből

  Antall József: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok

  A török–magyar és magyar–török kapcsolatok történetéből

  Antall József: A török–magyar történelmi-orvosi kapcsolatok múltjából

  A magyar–román és román–magyar kapcsolatok történetéből

  Antall József – Karasszon Dénes: Babeş Viktor és a magyar orvostudomány

  A magyar–arab és arab–magyar kapcsolatok történetéből

  Antall József – Szemkeő Endre: Ibn Szína (Avicenna) és a magyar medicina

  Antall József: Feljegyzés a magyarországi iszlám kapcsolatok tárgyában

  Antall József: Germanus Gyula

  Germanus Gyula levele Antall Józsefnek

  A magyar–lengyel és lengyel–magyar kapcsolatok történetéből

  Antall József: Gondolatok a lengyel menekültügyről

 • Farkas Károlyra emlékezik Antall József miniszterelnök. Sajtó alá rend.: Honti József. = Orvosi Hetilap 153 (2012) No. 12. pp. 477–479.

  Antall 1993-ban elhangzott beszédének első nyomtatott változata.