1954

Vissza a teljes bibliográfiához

Antall 1954–55-ben a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt.

  • Antall József: Eötvös József népoktatási politikája az 1867-es kiegyezés után. Eötvös második minisztersége. Kézirat. Bp., 1954–55. Pedagógiai Tudományos Intézet. 78 lev.?

    Ennek egyik fejezete első alkalommal a „Modell és valóság” c. kötetben jelent meg (1994, 2007)